ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႚ ဴမန္မာစစ္အစုိးရ

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္္ညိန္း စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အခုႎႀစ္ကုန္ပိုင္း ႎိုဝင္ဘာလမႀာ ဴပန္လၿတ္ဖၾယ္ရာ ရႀိတယ္ဆို႓ပီး စစ္အစိုးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ေဴပာဳကားခဲ့တဲ့ သတင္းကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊
2010-01-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကသူေတၾကေတာ့ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဒု-ဥကၠႉ စာေရးဆရာ ဦးဇင္လင္း၊ ထုိင္းႎိုင္ငံ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛ Payab တကၠသိုလ္ ႎိုင္ငံေရးသိပၯံ ကထိက ဦးဝင္းမင္းနဲႚ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ဦးေအာင္ႎုိင္ တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။
တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔