ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္အမႁ

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ၁၈ လ ကန္ႛသတ္မိန္ႛ အယူခံလၿာကို ဗဟိုတရားရံုးခဵႂပ္က ႓ပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းက ပယ္ခဵခဲ့တဲ့ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊၊
2010-02-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴပစ္ဒဏ္ တုိးဴမႀင့္ခဵထားမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဴပင္ဆင္မႁအယူခံလၿာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗဟုိတရားရံုးခဵႂပ္က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႚတၾင္ ပယ္ခဵလုိက္႓ပီးေနာက္ ဤအမႁႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ဴပစ္ဒဏ္ တုိးဴမႀင့္ခဵထားမႁအေပၞ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္၏ ဴပင္ဆင္မႁအယူခံလၿာကို ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဗဟုိတရားရံုးခဵႂပ္က ၂၀၁၀ ခုႎႀစ္ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၆ ရက္ေနႚတၾင္ ပယ္ခဵလုိက္႓ပီးေနာက္ ဤအမႁႎႀင့္ ပတ္သက္သည့္ အခဵက္အလက္မဵားကို AFP သတင္းဌာနက စုစည္းေဖာ္ဴပထားပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Image: AFP)
AFP

ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢတာဝန္ခံ ေဒၝက္တာေသာင္းထၾန္း၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေဴခစုိက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႛ မူဝၝဒ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္၊ လၾတ္လပ္ေသာ ဴမန္မာ့ လူႛေဘာင္အဖၾဲႛအစည္း ဥကၠႉ ဦးထၾန္းေအာင္ေကဵာ္တုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔