လူကုန္ကူးမႁ၊ ကေလးစစ္သားနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံ

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကေန ေယာက္ဵားေလး မိန္းကေလး အရၾယ္စံု၊ လူမဵိႂးစံု၊ လူပၾဲစားေတၾရဲႛ လႀည့္ဖဵားမႁခံရ႓ပီး ဴပည္ပ အိမ္နီးခဵင္းႎိုင္ငံေတၾကို ပံုစံအမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ေရာင္းစားခံေနရတဲ့ကိစၤ၊ ဴပည္တၾင္းမႀာ ကေလးစစ္သားအဴဖစ္ အဓမၳ သၾတ္သၾင္းခံရ႓ပီး ဴပည္ပကို ထၾက္ေဴပးသၾားတဲ့ကိစၤေတၾ အေဴခအေနေတၾကို အေဴခဴပႂ႓ပီး အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊
2010-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိပ္ခဵ္အုိင္ဗၾီ၊ ေအအိုင္ဒီစက္စ္ ေရာဂၝေဝဒနာရႀင္မဵားကို ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားကို ကုလသမဂၢႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာမႀ ေပးအပ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖဲ႒ကိႂးနီဆုေပးပၾဲတၾင္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး လူမႁေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႛ SAW မႀ ေဒၞေအးေအးမာ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
အိပ္ခဵ္အုိင္ဗၾီ၊ ေအအိုင္ဒီစက္စ္ ေရာဂၝေဝဒနာရႀင္မဵားကို ကူညီေစာင့္ေရႀာက္ေပးေနေသာ အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖၾဲႛအစည္းမဵားကို ကုလသမဂၢႎႀင့္ ႎုိင္ငံတကာမႀ ေပးအပ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖဲ႒ကိႂးနီဆုေပးပၾဲတၾင္ ဴမန္မာအမဵိႂးသမီး လူမႁေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႛ SAW မႀ ေဒၞေအးေအးမာ မိန္ႛခၾန္း ေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)
ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ထိုင္းႎုိင္ငံ မဲေဆာက္႓မိႂႛက မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တာဝန္ခံ ေဒၝက္တာ စင္သီယာေမာင္၊ Social Action for Women ေခၞ အမဵႂိးသမီးနဲႛ ကေလးမဵား ေစာင့္ေရႀာက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖၾဲႛ တာဝန္ခံ ေဒၞေအးေအးမာနဲႛ ဘဂႆလားေဒ့ရႀ္အေဴခစိုိက္ ရခိုင္အမဵိႂးသမီးမဵားအစည္းအရံုး ဥကၠႉ ေဒၞေစာဴမရာဇာလင္း တုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔