နာဂစ္ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး အေဴခအေန

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္ညိန္း စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ လူတသိန္းခၾဲ နီးပၝး ေသဆံုးခဲ့ရတဲ့ နာဂစ္မုန္တိုင္း႒ကီး ဝင္ေရာက္ တိုက္ခတ္ခဲ့တာ ၂ ႎႀစ္ ရႀိသၾားခဵိန္မႀာ ဴပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းေတၾဟာ အားရစရာ မရႀိေသးတဲ့အေဳကာင္းကို အေဴခဴပႂ႓ပီး ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပထားပၝတယ္၊၊
2010-05-02
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာမႀ စတုတၪ)၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၈ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးတေနရာတၾင္ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္ ေလမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္႓ပီးေနာက္ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သိန္းစိန္ (ယာမႀ စတုတၪ)၊ ၂၀၀၈ ေမလ ၈ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္႓မိႂႚ ဆင္ေဴခဖံုးတေနရာတၾင္ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားကို သၾားေရာက္ ဳကည့္႟ႁေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္၊ ထုိင္းႎုိင္ငံ ခဵင္းမုိင္႓မိႂႛ Payab တကၠသိုလ္က ကထိက ဦးဝင္းမင္း၊ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစုိက္ ပညာေရးနဲႛ ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးေဖာင္ေဒးရႀင္း အမႁေဆာင္ ဒၝရိုက္တာ ဦးထူးခဵစ္တုိႛ ဴဖစ္ဳကပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔