ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾရဲႛ ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စုိး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ လက္ရႀိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ တုိင္းရင္းသားေတၾရဲႛ ေမ႖ာ္မႀန္းခဵက္ ဴပည့္၀ေရး အလားအလာေတၾကို တုိင္းရင္းသားေခၝင္းေဆာင္ သံုးဦးက ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2010-06-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းက ေနဴပည္ေတာ္ရႀိ ဴမေတာ္ဝင္ ဟိုတယ္တၾင္ အပစ္အခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္ ၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (UN Photo/Mark Garten)
ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဘန္ကီမၾန္းက ေနဴပည္ေတာ္ရႀိ ဴမေတာ္ဝင္ ဟိုတယ္တၾင္ အပစ္အခတ္ရပ္ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႚမဵားႎႀင့္ ၂၀၀၉ ဇူလိုင္ ၃ရက္ေနႛက ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (UN Photo/Mark Garten)
(UN Photo/Mark Garten)

KNU ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး တၾဲဘက္ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဗိုလ္မႀႃးေစာလႀေငၾ၊ KNPP ကရင္နီအမဵိႂးသား တုိးတက္ေရးပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး (၁) ဦးခူဦးရယ္၊ PNLO ပအုိးဝ္အမဵႂိးသား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအဖၾဲႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔