ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ အသဲဳကားက မဲတဴပား

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စိုး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ ဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ စစ္အစုိးရရဲႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ မဲေပးခၾင့္ရႀိသလုိ မဲမေပးဘဲလည္း ေနခၾင့္ရႀိတယ္ ဆုိတာကို ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။
2010-06-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေရတၾက္ေနသည္ကို ဳကည့္႟ႁေနေသာ ဴပည္သူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခဵိန္ထိ အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ မရရႀိေသးေပ။ (Photo: AFP)
၁၉၉၀ဴပည့္ႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႛမႀာ ကဵင္းပခဲ့ေသာ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲတၾင္ မဲေရတၾက္ေနသည္ကို ဳကည့္႟ႁေနေသာ ဴပည္သူမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္သည္ အဴပတ္အသတ္ အႎိုင္ရရႀိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခဵိန္ထိ အစိုးရ ဖၾဲႚစည္းခၾင့္ မရရႀိေသးေပ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)
ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ သာသနာ့ဥေသ႖ာင္အဖၾဲႛ မဲေဆာက္ရံုးတာဝန္ခံ အရႀင္ဇ၀န၊ ေနာ္ေဝ အေဴခစိုက္ ဥပေဒေရးရာ က႗မ္းကဵင္သူ ဦးမင္းလၾင္ဦးနဲႛ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံ ဒုတိယ ႌၾန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးခင္ေမာင္ဝင္းတိုႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔