ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာနဲႛ ေနဴပည္ေတာ္ဥမင္လိႁဏ္ေခၝင္း

ခုတပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္းမႀာ ကုလသမဂၢအဖၾဲႛ႒ကီးက တားဴမစ္ထားတဲ့ဳကားက ေဴမာက္ကိုရီးယား သေဘႆာတစီး စစ္ပစၤည္းေတၾ တင္ေဆာင္႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ဦးတည္ သၾားေရာက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းနဲႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေနဴပည္ေတာ္ ႓မိႂႛေတာ္တဝိုက္မႀာ ဥမင္လိႁဏ္ေခၝင္းေတၾကို ေဴမာက္ကိုရီယားတိုႛ ကူညီေဖာက္လုပ္ေပးေနတယ္ဆိုတဲႛ သတင္းေတၾကို အေဴခခံ႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊
2009-06-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေနႛက ဴမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ခၾင့္ဴပႂခဵက္ဴဖင့္ ေဴမာက္ကိုရီးယားသေဘႆာ Kang Nam သီလဝၝဆိပ္ကမ္္းတၾင္ ဆိုက္ကပ္ထားစဥ္။ (Photo: AFP)
AFP

ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္တာဴဖစ္႓ပီး၊ ဧည့္သည္ေတာ္ေတၾအဴဖစ္ ဴမန္မာ ရူပေဗဒ ပညာရႀင္ ေဒၝက္တာေကဵာ္တင့္နဲႛ ဴမန္မာ့သတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ဴမင့္တိုႛ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္၊၊

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔