ဴမန္မာစစ္အစုိးရနဲႛ တုိင္းရင္းသားအဖၾဲႛေတၾရဲႛ အလားအလာ

ကိုးကန္ႛေဒသမႀာ ဴဖစ္ပၾားခဲ့တဲ့ တုိက္ပၾဲေတၾနဲႛစပ္လဵဥ္း႓ပီး အစိုးရအတိုက္အခံ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူေတၾရဲႛ ေတၾးေခၞခံစားမႁေတၾကို ဦးခင္ေမာင္စုိး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝုိင္းမႀာ နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-09-06
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၁) တၾင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚတိုႛ တိုက္ပၾဲမဵား ဴဖစ္ပၾားဴခင္းေဳကာင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္ရႀိ နယ္စပ္႓မိႂႚဴဖစ္ေသာ နန္ဆန္းသိုႛ ထၾက္ေဴပးလာသည့္ ကိုးကန္ႛ ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AP)
ရႀမ္းဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၁) တၾင္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရႎႀင့္ ကိုးကန္ႛအဖၾဲႚတိုႛ တိုက္ပၾဲမဵား ဴဖစ္ပၾားဴခင္းေဳကာင့္ ဳသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ႎိုင္ငံ ယၾန္နန္ဴပည္နယ္ရႀိ နယ္စပ္႓မိႂႚဴဖစ္ေသာ နန္ဆန္းသိုႛ ထၾက္ေဴပးလာသည့္ ကိုးကန္ႛ ဒုကၡသည္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AP)
(Photo: AP)

ဒီစကားဝုိင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ကရင္အမဵႂိးသားအစည္းအရံုး ဒု-ဥကၠႉ ေဒးဗစ္သာကေပၝ၊ မင္းဴပား႓မိႂႛနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးထၾန္းဝင္း၊ တရုတ္ဴမန္မာနယ္စပ္က ဴမန္မာ့စစ္ေရး ႎိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒၝက္တာ လႀေကဵာ္ေဇာ၊ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္က အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ စည္းရံုးေရး တာဝန္ခံ ဦးထၾန္းေအာင္ေကဵာ္တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔