ဴမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ဘယ္လုိ ေဖၞေဆာင္သင့္ေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾးခဵက္

ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဒီမိုကေရစီေရး အေဴပာင္းအလဲေတၾ ေပၞထၾက္လာေရးအတၾက္ စစ္အစိုးရအေပၞ ဖိအားေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတၾ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လိုအပ္မယ္၊ ဘယ္လုိေဖၞေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတာေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-09-14
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက စတင္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ ဴပည္သူမဵားခဵီတက္လာသည့္ (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၁၉၈၈ ခုႎႀစ္၊ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက စတင္ဴဖစ္ပၾားခဲ့ေသာ လူထုအေရးေတာ္ပံုအတၾင္း ရန္ကုန္႓မိႂႚေတာ္ခန္းမေရႀႚတၾင္ ဴပည္သူမဵားခဵီတက္လာသည့္ (မႀတ္တမ္းပံု) ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဒီအပတ္ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ စကားဝိုင္းမႀာ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေရႀႚဖက္ဴခမ္းမႀာ ဴမန္မာဴပည္ ဒီမိုကေရစီေရး ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ USCB အဖၾဲႚက ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု အေနာက္ဖက္ဴခမ္းမႀာ လႁပ္ရႀားေနတဲ့ BADA ဴမန္မာ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖၾဲႚ ဥကၠဌ ဦးႌၾန္ႛသန္းနဲႛ FDB ဴမန္မာႎိုင္ငံ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာႎိုင္ေအာင္ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾး ထားပၝတယ္။ အခုတပတ္ အစီအစဥ္ကို ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားတာဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔