ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရး ေနာက္ဆံုးဴဖစ္ေပၞ ေဴပာင္းလဲမႁမဵားအေဳကာင္း သံုးသပ္ခဵက္

ဒီအပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ဦးဝင္းတင္လၾတ္လာ႓ပီး အင္အယ္ဒီ ပၝတီအေဴခအေနနဲႛ ဴပည္ပေရာက္ လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ ကုလသမဂၢကို တင္သၾင္းတဲ့ ပန္ဳကားခဵက္ရဲႚရလဒ္ အေဳကာင္းေတၾကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-09-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက ၁၉ႎႀစ္ဳကာ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည့္ သတင္းစာဆရာ႒ကီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ (ဝဲ) ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၂၃ရက္ေနႛက ေထာင္မႀ လၾတ္လာခဲ့႓ပီးေနာက္ သူေနထိုင္မည့္ အင္းစိန္ရႀိ မိတ္ေဆၾ၏ အိမ္သိုႛ ေရာက္ရႀိလာစဥ္ ဝမ္းသာလိႁက္လႀဲစၾာ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခုတပတ္မႀာ NCUB ဴပည္ေထာင္စု ဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီ အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္၊ MPU ဴမန္မာလၿတ္ေတာ္အမတ္မဵားသမဂၢ၊ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးသိန္းဦး၊ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္းနဲႛ စက္တင္ဘာေရၿဝၝေရာင္ ေတာ္လႀန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ တဦးဴဖစ္တဲ့ ဦးေအာင္ေဝးတိုႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထား ဳကပၝတယ္။ အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းကို ဦးခင္ေမာင္စုိးက စီစဥ္တင္ဆက္ထား ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔