အေမရိကန္မူဝၝဒအေဴပာင္းအလဲနဲႚ သူတုိႚအဴမင္

ဒီတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စိုး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾ ေဆၾးေႎၾးပၾဲစကားဝိုင္းမႀာ အေမရိကန္နဲႛ ဴမန္မာအစုိးရ ေခၝင္းေဆာင္ေတၾအဳကား ေနာက္ဆံုး ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ အတုိက္အခံ အင္အားစုုေတၾရဲႛ လက္ရႀိသေဘာထားေတၾကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-10-04
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ဗာဂဵီးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ဂဵင္မ္ ဝက္ဘ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)
အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္ ဗာဂဵီးနီးယားဴပည္နယ္ ဒီမိုကရက္အမတ္ ဂဵင္မ္ ဝက္ဘ္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ေခၝင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿ (ယာ) တိုႛ ဳသဂုတ္လ ၁၅ရက္ေနႛက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ေတၾႚဆံုေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)
(Photo: Courtesy of The Office Of Senator Jim Webb)

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ႓ဗိတိန္ႎုိင္ငံ လန္ဒန္႓မိႂႛက ဴမန္မာ့အေရး တက္႐ကၾလႁပ္ရႀားသူ ေဒၝက္တာဝင္းႎုိင္၊ ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုေရာက္ ဴမန္မာ့အေရး တက္႐ကၾလႁပ္ရႀားသူ ဦးေအာင္မုိးဝင္း တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔