ပိတ္ဆုိႛအေရးယူမႁ ရုတ္သိမ္းေရးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္

႓ပီးခဲ့တဲ့ သီတင္းပတ္အတၾင္း ဴမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရးဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္ ေတၾႛဆံုတဲ့သတင္း၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ ရႀိဳကတဲ့ အေနာက္ႎိုင္ငံ သံအရာရႀိတခဵိႂႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးဳကတဲ့ သတင္းေတၾကို အေဴခခံ႓ပီး ဦးခင္ေမာင္ညိန္း တင္ဆက္တဲ့ အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊
2009-10-11
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb တုိႛ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတၾင္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဆံုစဥ္။ (Photo credit: Office of Senator Jim Webb)
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ အေမရိကန္ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Jim Webb တုိႛ အစိုးရဧည့္ေဂဟာတၾင္ ၂ဝဝ၉ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေနႛက ေတၾႛဆံုစဥ္။ (Photo credit: Office of Senator Jim Webb)
Office of Senator Jim Webb

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ထုိင္းႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ လူႛေဘာင္သစ္ ဒီမုိကရက္တစ္ပၝတီ တၾဲဘက္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေငၾလင္း၊ ဧရာဝတီတုိင္း အဂႆပူ႓မိႂႛနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးဴမဝင္းနဲႛ မၾန္ဴပည္နယ္ ဘီးလင္း႓မိႂႛနယ္ အမႀတ္ (၁) မဲဆႎၬနယ္ ဴပည္သူႛလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္တုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔