ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾအေဳကာင္း စကားဝိုင္းေဆၾးေႎၾးပၾဲ

ဒီအပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူေတၾကုိ ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခဵမႀတ္ေနတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾကုိ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾအဴဖစ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား၏ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႚတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား၏ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႚတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔