ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႚ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾအေဳကာင္း စကားဝိုင္းေဆၾးေႎၾးပၾဲ

ဒီအပတ္ အာအက္ဖ္ေအ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္းမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံအတၾင္း ႎုိင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁေဳကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း ခံထားရသူေတၾကုိ ႒ကီးေလးတဲ့ ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ စီရင္ခဵမႀတ္ေနတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾကုိ အေဴခခံလူႚအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾအဴဖစ္နဲႛ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-10-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား၏ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႚတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား၏ အေထၾေထၾ ေ႟ၾးေကာက္ပၾဲ အႎိုင္ရ ႎႀစ္ပတ္လည္ေနႛ ဴဖစ္ေသာ ၂၀၀၇ခုႎႀစ္ ေမလ ၂၇ရက္ေနႚတၾင္ ပၝဝင္ဆင္ႎၿဲေနသည့္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
RFA

အခုတပတ္စကားဝိုင္းမႀာ ေနာ္ေဝႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ ခရမ္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေကဵာ္သၾင္၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားဴပည္နယ္ရႀိ BADA၊ ဴမန္မာ အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖၾဲႚ ဥကၠဌ ဦးညၾန္ႛသန္း၊ အေမရိကန္ အေရႀႛပိုင္း၊ ဟားဘတ္ တကၠသိုလ္ အုပ္ခဵႂပ္ေရးဌာနက ဴမန္မာ့အေရးတက္႔က လႁပ္ရႀားေနသူ ေဒၝက္တာ ေဒၞရီရီေထၾးတိုႛ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။ အခုတပတ္အစီအစဥ္ကို အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိမ္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔