ႎိုင္ငံေရးနဲႚလူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ဴပင္းထန္တဲ့ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတဲ့အေပၞ ေဆၾးေႎၾးခဵက္

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ၊ လူႚအခၾင့္အေရး ေဖၞထုတ္ဖိုႚ လႁပ္ရႀားခဲ့သူေတၾကို ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ကိစၤေတၾကို အေဴခဴပႂ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။
2008-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား (ဝဲမႀယာ၊ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္ႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္) တိုႚကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက ကဵင္းပေသာ ရႀစ္ေလးလံုးႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား (ဝဲမႀယာ၊ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္ႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္) တိုႚကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက ကဵင္းပေသာ ရႀစ္ေလးလံုးႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA

ဒီတပတ္မႀာ ေနာ္ေဝႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ BMA ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ၊ ဥကၠဌ ေဒၝက္တာ ေမာင္ေမာင္ဴမင့္၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုရႀိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ ဘီးလင္း႓မိႂႚနယ္၊ မဲဆႎၬနယ္ အမႀတ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးေမာင္ေမာင္လတ္နဲႚ ဴမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ ေဒၝက္တာေကဵာ္တင့္တိုႚ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။ ဒီအပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႚသား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔