ႎိုင္ငံေရးနဲႚလူႚအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾကို ဴပင္းထန္တဲ့ဴပစ္ဒဏ္ေတၾ ခဵမႀတ္ေနတဲ့အေပၞ ေဆၾးေႎၾးခဵက္

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ၊ ႎိုင္ငံေရးလႁပ္ရႀားသူေတၾ၊ လူႚအခၾင့္အေရး ေဖၞထုတ္ဖိုႚ လႁပ္ရႀားခဲ့သူေတၾကို ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ခဵမႀတ္ခဲ့တဲ့ကိစၤေတၾကို အေဴခဴပႂ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။
2008-11-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား (ဝဲမႀယာ၊ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္ႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္) တိုႚကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက ကဵင္းပေသာ ရႀစ္ေလးလံုးႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
၈၈ မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသား ေခၝင္းေဆာင္မဵား (ဝဲမႀယာ၊ ကိုမင္းေဇယဵာ၊ ကိုကို႒ကီး၊ ကိုမင္းကိုႎိုင္၊ ကိုေဌး႔ကယ္ႎႀင့္ ကိုအံ့ဘၾယ္ေကဵာ္) တိုႚကို ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ ဳသဂုတ္လ ၈ ရက္ေနႚက ကဵင္းပေသာ ရႀစ္ေလးလံုးႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတၾင္ ေတၾႚဴမင္ရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
Photo: RFA

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔