ဴပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား စည္းလံုးညီညၾတ္ေရး အေရးပၝပံု

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ဴပည္ပကိုေရာက္ရႀိေနဳကတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾအဳကား စည္းလံုးညီႌၾတ္မႁ အေရးပၝပံုကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔