ဴပည္ပေရာက္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမဵား စည္းလံုးညီညၾတ္ေရး အေရးပၝပံု

အခုတပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းမႀာ ဴပည္ပကိုေရာက္ရႀိေနဳကတဲ့ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾအဳကား စည္းလံုးညီႌၾတ္မႁ အေရးပၝပံုကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-11-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ လၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း ၂၀၀၈ ဳသဂုတ္လ ၇ရက္ေနႚက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚ သတင္းစာရႀင္းလင္းပၾဲတခုတၾင္ ရႀင္းလင္းေဴပာဳကားေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီအပတ္မႀာ အင္အယ္ဒီပၝတီ သထံု႓မိႂႚနယ္ အမႀတ္ ၁ မဲဆႎၬနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္၊ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္လူငယ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးခၾန္ဴမင့္ထၾန္း၊ လူႚေလာင္သစ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အဖၾဲႚဝင္ ဦးမင္းမင္းဦး၊ JHB တရားမ႖တေရးနဲႚ လူႚအခၾင့္အေရးအဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ေဒၝက္တာစိန္ဴမင့္နဲႚ BMA ဴမန္မာ သတင္းသမဂၢ ဥကၺဌ ေဒၝက္တာေမာင္ေမာင္ဴမင့္တိုႚကို ဖိတ္ဳကားထားပၝတယ္။ အခုတပတ္ စကားဝိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔