ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးနဲႛ အတုိက္အခံတုိႚရဲႚလႁပ္ရႀားမႁမဵား

အခုတပတ္ ဦးခင္ေမာင္စုိး စီစဥ္တင္ဆက္တဲ့ တနဂႆေႎၾစကားဝုိင္း အစီအစဥ္မႀာ လက္ရႀိ ဴမန္မာ့ႎုိင္ငံေရးအေဴခအေနနဲႛ အတုိက္အခံ အဖၾဲႚအစည္းေတၾရဲႚ လႁပ္ရႀားမႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ေဆၾးေႎၾးထားဳကတာကို နားဆင္ရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။
2009-12-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အေဝးေရာက္ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရ (NCGUB)၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း (ယာ)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း (ဝဲ) တိုႛကို ႎုိင္ငံတကာ ညီလာခံတခုတၾင္ ေတၾႚရသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ။ (Photo: AFP)
အေဝးေရာက္ အမဵိႂးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစုိးရ (NCGUB)၏ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ေဒၝက္တာ စိန္ဝင္း (ယာ)ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ ဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ ေဒၝက္တာ ေသာင္းထၾန္း (ဝဲ) တိုႛကို ႎုိင္ငံတကာ ညီလာခံတခုတၾင္ ေတၾႚရသည့္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ ။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီစကားဝိုင္းမႀာ ပၝဝင္ေဆၾးေႎၾးထားသူေတၾကေတာ့ ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎုိင္ငံ အမဵႂိးသားႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရ ကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အရာရႀိ ဦးေသာင္းထၾန္း၊ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအေဴခစိုက္ ဴမန္မာ့အေရးလႁပ္ရႀားမႁအဖၾဲႚ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္၊ အမဵိႂးသားဒီမုိကေရစီ အဖၾဲႚခဵႂပ္ (လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ) အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဴမင့္စိုးတုိႛ ဴဖစ္ပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔