ရႀစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံု ႎႀစ္ ၂၀ေဴမာက္ ေဆၾးေႎၾးသံုးသပ္ခဵက္

ဴမန္မာႎိုင္ငံေရးသမိုင္းမႀာ အ႒ကီးမားဆံုး လူထု အံု႔ကလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးအဴဖစ္ ေမာ္ကၾန္းတၾင္ခဲ့တဲ့ ရႀစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု႒ကီး ႎႀစ္ ၂၀ေဴမာက္ အခၝသမယမႀာ ဒီလႁပ္ရႀားမႁ႒ကီးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဘုရားသားလိုႛ ေခၞဳကတဲ့ သံဃာမဵား၊ ေကဵာင္းသားမဵားနဲႛ စစ္သားမဵား ပၝဝင္ လႁပ္ရႀားခဲ့ဳကပံုကို ကိုယ့္ေနရာ ကၸအလိုက္ ႟ႁေထာင့္ အဴမင္အမဵိႂးမဵိႂးနဲႛ ေဆၾးေႎၾး သံုးသပ္ခဵက္မဵားကို တင္ဆက္ထားပၝတယ္။
2008-08-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၈၈ လူထုအံု႔ကမႁ႒ကီးအတၾင္း ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေနႛက ေနာင္တၾင္ လူထုေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္လာမည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနပံု သမိုင္းဝင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
၁၉၈၈ လူထုအံု႔ကမႁ႒ကီးအတၾင္း ဳသဂုတ္လ ၂၆ရက္ေနႛက ေနာင္တၾင္ လူထုေခၝင္းေဆာင္ ဴဖစ္လာမည့္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ မိန္ႛခၾန္းေဴပာဳကားေနပံု သမိုင္းဝင္ မႀတ္တမ္းဓာတ္ပံု တခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစုအဖၾဲႚ ဴပည္ပတာဝန္ခံ အရႀင္ ဦးပညာေဇာတ၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္၊ တပ္ကုန္း႓မိႂႚနယ္ ဴပည္သူႚလၿတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႀယ္ ဦးဝင္းလိႁင္၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေကဵာင္းသားသမဂၢမဵား အဖၾဲႚခဵႂပ္ ႎိုင္ငံဴခားေရးရာ တာဝန္ခံ ဦးမင္းႎိုင္နဲႛ အေမရိကန္ႎိုင္ငံမႀာ ေရာက္ရႀိေနတဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမဵား အဖၾဲႚဝင္ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္႒ကီးေဟာင္း စိုင္းဝင္းေကဵာ္တိုႛကို RFA ဝၝရႀင္တန္႟ံုးခဵႂပ္ကေန ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက ဆက္သၾယ္ ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္၊၊

တနဂႆေႎၾ စကားဝိုင္း။
အသံဖိုင္ယူရန္


ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔