ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ထိေရာက္မႁရႀိရဲႚလား

႓ပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေပၞထၾက္လာတဲ့ သတင္းေတၾထဲမႀာ ကုလသမဂၢအဖၾဲႚက ဴမန္မာမုန္တိုင္း ကယ္ဆယ္ေရးအတၾက္ ေဆာင္ရၾက္ဖုိႛ ေဒၞလာသန္းေပၝင္းမဵားစၾာ အေထာက္အပံ့အဴဖစ္ ေပးပိုႛတဲ့ ေငၾေဳကးေတၾထဲက ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႚ ႎုိင္ငံဴခားေငၾ လဲလႀယ္ေရးစနစ္ေဳကာင့္ ကုလသမဂၢက အကူအညီေငၾေတၾဟာ မေမ႖ာ္လင့္ပဲ ၂၀ % ေလာက္အထိ ဆံုးရံႁး႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစုိးရအတၾက္ အဴမတ္ထၾက္သၾားတဲ့အေဳကာင္းကို ေဆၾးေႎၾးထားပၝတယ္။
2008-08-03
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နာဂစ္ ေလေဘး ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ကိစၤမဵားကို သံုးရက္ဳကာ စံုစမ္းေလ့လာရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ႎႀင့္ လူသားခဵင္းဆုိင္ရာ ကူညီေရး အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ဂ႗န္ဟုမ္းစ္ (ယာမႀ ဒုတိယ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ ဒုတိယ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္သူ (ယာမႀ တတိယ) တိုႛ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ေနႛက ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
နာဂစ္ ေလေဘး ကူညီကယ္ဆယ္ေရး ကိစၤမဵားကို သံုးရက္ဳကာ စံုစမ္းေလ့လာရန္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ႎႀင့္ လူသားခဵင္းဆုိင္ရာ ကူညီေရး အ႒ကီးအကဲ မစၤတာ ဂ႗န္ဟုမ္းစ္ (ယာမႀ ဒုတိယ) ႎႀင့္ ဴမန္မာ ဒုတိယ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးေကဵာ္သူ (ယာမႀ တတိယ) တိုႛ ဇူလိုင္ ၂၂ရက္ေနႛက ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ ေလေဘးဒုကၡသည္မဵားကို ေတၾႚဆံု ေမးဴမန္းေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေနာ္ေဝႎုိင္ငံအေဴခစိုက္ BMA ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠဌ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္၊ အေမရိကန္ ဴပည္ေထာင္စု အေနာက္ဖက္ဴခမ္းမႀာရႀိေနတဲ့ ဆန္ဖရန္စစၤကို႓မိႂႚအေဴခစိုက္ BADA ေခၞ ဴမန္မာအေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖၾဲႚ ဥကၠဌ ဦးႌၾန္ႛသန္းနဲႛ ထိုင္းႎိုင္ငံ အေဴခစိုက္ ဇင္းမယ္တကၠသိုလ္ ႎိုင္ငံေရးသိပၯံဌာန လက္ေထာက္ကထိက ဦးဝင္းမင္းတုိႛ ပၝဝင္ ေဆၾးေႎၾးထားဳကပၝတယ္။ ဒီအပတ္ တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္းကို အာအက္ဖ္ေအ ဦးခင္ေမာင္ညိန္းက စီစဥ္တင္ဆက္ထားပၝတယ္။

တနဂႆေႎၾစကားဝိုင္း။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔