အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္း ၂၅၀နီးပၝး ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္ဴခင္း

2007-01-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

customs_200px.jpg
ဴပန္လၾတ္လာေသာ အေကာက္ခၾန္ အမႁထမ္းမဵားကို အေကာက္ခၾန္႟ံုး႒ကီးေရႀႚတၾင္ မိသားစုႎႀင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မဵားက ဝမ္းသာအယ္လဲ ဆီး႒ကိႂႎႁတ္ဆက္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္း ၂၅၀နီးပၝးကို သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတၾက ဇန္နဝၝရီ ၂၆ရက္၊ ေသာဳကာေနႛမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္ပၝတယ္။ အဲဒီ အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္းေတၾဟာ သံုးလ နီးပၝး အဂတိလိုက္စားမႁ စၾပ္စၾဲခဵက္ေတၾနဲႛ စစ္ေဆးေမးဴမန္းဖိုႛ ထိန္းသိမ္းခံရသူေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူတိုႛအထဲမႀာ ဒုတိယ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးေတၾ၊ လက္ေထာက္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးေတၾနဲႛ တဴခားအဆင့္ ဝန္ထမ္းေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာလလယ္ေလာက္က စ႓ပီး၊ အေကာက္ခၾန္ ဦးစီးဌာနရဲ့ ဝန္ထမ္း ၅ပံုတပံုေလာက္ကို အဂတိ လိုက္စားမႁ တိုက္ဖဵက္ေရး စီမံခဵက္နဲႛ ရႀင္းလင္းပစ္ခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ပထမဆံုးအေနနဲႛ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဗိုလ္မႀႃးခဵႂပ္ ခင္ေမာင္လင္းကို ဖမ္းဆီးခဲ့႓ပီး ေထာင္ဒဏ္ ၆၆ႎႀစ္ စီရင္ခဵက္ခဵခံခဲ့ရပၝတယ္။ ဴပန္လၾတ္သူေတၾထဲမႀာေတာ့ ဗိုလ္မႀႃး႒ကီး ခင္ေမာင္လင္း မပၝဝင္ခဲ့ပၝဘူး။

အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ အေကာက္ခၾန္အရာထမ္းတေယာက္ရဲ့ ေဴပာဴပခဵက္အရ အခုဴပန္လၿတ္လိုက္တဲ့ အရာထမ္းေတၾဟာ စၾဲခဵက္တင္မခံရပဲ စစ္ေဆးေမးဴမန္းဖိုႛ ဆို႓ပီး ထိန္းသိမ္းခံေနခဲ့ရာက ဇန္နဝၝရီ ၂၆ရက္ေနႛမႀာ ဴပန္လၿတ္ေပးခဲ့တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ တရားစၾဲခံရမဲ့ အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္း တရာေလာက္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။

အခုလို ဴပန္လၿတ္ေပးလိုက္တဲ့ အေကာက္ခၾန္ဝန္ထမ္းေတၾကို အင္းစိန္ အကဵဥ္းေထာင္ကေန အေကာက္ခၾန္ဌာနဆီကို ဴပန္ပိုႛေပး႓ပီးမႀ သက္ဆိုင္ရာက မႀာဳကားေဴပာဆို႓ပီး ေစာင့္႒ကိႂေနတဲ့ ေဆၾမဵိႂးသားခဵင္းေတၾနဲႛ ေနအိမ္ကို ဴပန္ခၾင့္ေပးလိုက္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ အရာထမ္းေတၾဟာ တနလႆာေနႛမႀာ အေကာက္ခၾန္ ဦးစီးဌာနကို သတင္းပိုႛရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေပမဲ့၊ အလုပ္ဆက္လုပ္ခၾင့္ ရမရကေတာ့ သတင္းသၾားပိုႛတဲ့ ေနႛကဵမႀ သိရမႀာပဲလိုႛ ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ဝန္ထမ္းတေယာက္က AFP သတင္းဌာနကို ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အခုလို အေကာက္ခၾန္ ဝန္ထမ္းေတၾကို ဖမ္းဆီး စၾဲခဵက္တင္ခဲ့တာေတၾဟာ ၂၀၀၅ခုႎႀစ္က ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းနဲႛ အေရႀႚေဴမာက္ပိုင္း ရႀမ္းဴပည္နယ္ မူဆယ္ ကုန္သၾယ္ေရး ဂိတ္စခန္းေတၾက ပဲမဵိႂးစံု ႎိုင္ငံဴခားတင္ပိုႛမႁမႀာ မသမာမႁေတၾ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတယ္ဆို႓ပီး ဖမ္းဆီးအေရးယူမႁေတၾ စတင္ ေဆာင္႟ၾက္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ လက္ေအာက္မႀာ အုပ္ခဵႂပ္မႁ ည့ံဖဵင္းတဲ့အတၾက္ စီးပၾားေရး ခ႗တ္ဴခံႂကဵခဲ့ရ႓ပီး၊ နယ္စပ္က စီးပၾားေရး လုပ္ငန္း တဝက္ေလာက္ဟာ တရားမဝင္ တၾင္ကဵယ္ေနတဲ့ ေမႀာင္ခို လုပ္ငန္းမဵားသာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ စီးပၾားေရးပညာရႀင္ေတၾက သံုးသပ္ ေဴပာဆိုလဵက္ရႀိေနပၝတယ္။

အခုလၾတ္ေဴမာက္လာသူေတၾဟာ ေနာက္ဆံုး ဖမ္းဆီးခံရသူေတၾ ဴဖစ္သလို ႎိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေဘာလံုးသမားေတၾလည္း ပၝဝင္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရပၝတယ္။ အေကာက္ခၾန္ဝန္ထမ္းတခဵိႂႚ ဴပန္လၾတ္လာတဲ့ ကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး RFAသတင္းေထာက္ ကိုေဂဵ သတင္းေပးပိုႛထားတာကိုလည္း နားေထာင္ႎိုင္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔