နယ္စပ္ဒုကၡသည္စခန္းသိုႛ ႟ၾာသား ၄၀၀ေကဵာ္ ထပ္မံေရာက္ရႀိ

2007-07-10
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

IDPs_in_jungle_200px.jpg
အစိုးရစစ္တပ္မဵားက တိုက္ခိုက္ ဖဵက္ဆီးမႁေဳကာင့္ မိမိတိုႛ ႟ၾာကို စၾန္ႛခၾာ ထၾက္ေဴပး႓ပီး ေတာေတာင္မဵားထဲတၾင္ ပုန္းေအာင္း ခိုလႁံေနရေသာ ဒုကၡသည္ အမဵိႂးသမီးႎႀင့္ ကေလးမဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo courtesy of Free Burma Rangers) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ဴမန္မာစစ္တပ္ရဲ့ ရိကၡာပိတ္ဆိုႛမႁေတၾနဲႛ အေဳကာင္းမဲ့ပစ္ခတ္မႁေတၾေဳကာင့္ ေတာင္ငူေဒသက ႟ၾာသား ၄၀၀ေကဵာ္ ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္၊ သံလၾင္ဴမစ္ကမ္းေဘးမႀာရႀိတဲ့ အီထိုးထာ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းကို မဳကာခင္က ထပ္မံေရာက္ရႀိလာေဳကာင္း စခန္းတာဝန္ခံက RFA ကို ေဴပာပၝတယ္။

ဒီဴပည္တၾင္းဒုကၡသည္ ၄၅၃ ဦးဟာ ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ သံလၾင္ဴမစ္ကမ္းေဘးမႀာရႀိတဲ့ အီထိုးထာဒုကၡသည္စခန္းကို တ႓ပိႂင္တည္း အလံုးအရင္းနဲႛေရာက္လာတာမဟုတ္ပဲ ဇၾန္လဆန္းပိုင္းေလာက္ကစ႓ပီး နည္းနည္းစီခၾဲ ေရာက္လာတာဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒုကၡသည္အသစ္ေတၾ ဘာေဳကာင့္ ေရာက္လာတယ္ဆိုတဲ့အေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အီထိုးထာစခန္း တာဝန္ခံ ဆရာေစာပီတာက အခုလိုေဴပာပၝတယ္။

ဆရာေစာပီတာ။ ။ ဒီေရာက္လာတဲ့ လူေတၾရဲ့ ေဴပာဆိုခဵက္အရ ဆိုရင္ေတာ့ ႓မိႂႚထဲကေန႓ပီးေတာ့ ဆန္ေတၾကို ေတာင္ေပၞကို ပိုႛခၾင့္မရႀိဘူး၊ ေတာင္ေပၞကလူေတၾလည္း ႓မိႂႚထဲကို အဲဒီ ဆန္ေတၾ၊ ဆီေတၾ၊ ဆားေတၾ၊ ငပိေတၾေပၝ့၊ သၾားဝယ္စားပိုင္ခၾင့္ မရႀိဘူး၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ လူေတၾက ဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ ရိကၡာေတၾ ဴပတ္လာတယ္၊ ေနာက္တေဳကာင္းကလည္း ႟ၾာထဲမႀာ သူတိုႛ ဝင္တယ္၊ ႟ၾာေတၾထဲမႀာ ဝင္႓ပီးေတာ့ ရႀိတဲ့လူေတၾကို သူတိုႛ ပစ္ခတ္တယ္၊ ေနာက္တခၝ နယ္ေဴမေတၾကို ထိန္းသိမ္းထားလိုႛရတဲ့ ေတာင္ထိပ္ေတၾကေန႓ပီးေတာ့ လူထုေတၾ ရႀိတဲ့ေနရာကို အဲဒၝ ညဆိုရင္ မီးခိုးေတၾ ဘာေတၾထၾက္တာ သူတိုႛ ဴမင္လိုႛရႀိရင္ လက္နက္႒ကီးနဲႛ ပစ္ခဵတယ္ေလ၊ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ဴဖည္းဴဖည္းနဲႛ လူေတၾက မေနတတ္ေတာ့ဘူးေပၝ့၊ ေနရာေတၾကလည္း လံုဴခံႂမႁ မရႀိေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ ေနာက္ဆံုးကဵေတာ့လည္း နယ္စပ္ဖက္ကိုပဲ ထၾက္လာရေတာ့တာဘဲ။

အခုထပ္မံေရာက္ရႀိလာတဲ့ ဒုကၡသည္အသစ္ေတၾ ေနထိုင္ေရးအတၾက္ TBBC လိုႛေခၞတဲ့ ထိုင္း-ဴမန္မာ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္ေစာင့္ေရႀာက္ေရးအဖၾဲႚက ဝၝး၊ ဖက္အစရႀိတဲ့ အေဴခခံ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၤည္းေတၾကို အကူအညီေပးခဲ့ပၝတယ္။ အီထုိးထာ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ လက္ရႀိ ဒုကၡသည္ဦးေရ စုစုေပၝင္း ၃,၇၀၀ ေကဵာ္ရႀိေန႓ပီး ဝၝးခင္း၊ ဝၝးကာထားတဲ့ ဖက္မိုးအိမ္ငယ္ေတၾနဲႛ ေနထိုင္ဳကပၝတယ္။

မႎႀစ္က ဒီဇင္ဘာလဆန္းက အီထုိးထာ ကရင္ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ဒုကၡသည္ ၂,၄၀၀ ေကဵာ္ရႀိတဲ့အတၾက္ အီထုိးထာ ဒုကၡသည္စခန္းမႀာ ၆လအတၾင္း ဒုကၡသည္ ၅၄ ရာႎႁန္း တုိးလာတာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စခန္းတာဝန္ခံ ဆရာေစာပီတာက ေဴပာပၝတယ္။ သံလၾင္ဴမစ္ကမ္းေဘး ဴမန္မာႎိုင္ငံဘက္မႀာရႀိတဲ့ ဒီဴပည္တၾင္းဒုကၡသည္ေတၾေနတဲ့စခန္းဟာ ဴမန္မာစပ္တပ္ ေရႀႚတန္းစခန္းေတၾနဲႛ ေဴခလဵင္ခရီး ၂ နာရီေကဵာ္သာ ကၾာေဝးတာေဳကာင့္ လံုဴခံႂေရးကုိ အ႓မဲ သတိထားေနရေဳကာင္း စခန္းတာဝန္ခံက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၆ ခုႎႀစ္ ႎုိဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေနာက္ပုိင္းကစ႓ပီး ထုိင္းဴမန္မာနယ္စပ္ သံလၾင္ဴမစ္အနီးမႀာရႀိတဲ့ အီထုိးထာ ကရင္ ဒုကၡသည္စခန္းကုိ ထၾက္ေဴပးလာသူ အမဵားစုဟာ မုန္း႓မိႂႚနယ္၊ ေကဵာက္႒ကီး၊ ေ႟ၿကဵင္စတဲ့ ေဒသက ေတာင္ေပၞ ကရင္႟ၾာသားေတၾ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔