အာဆီယံအမတ္မဵားက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၿတ္ေပးေရး ေတာင္းဆို

2007-05-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

philippine_demo_200px.jpg
ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ႎႀင့္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ အာဆီယံႎိုင္ငံ ဴပည္သူမဵားလည္း ပၝဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေနရာ ေဖေဖာ္ဝၝရီ ၁၄ရက္ ဗယ္လင္တိုင္းေဒးက ဖိလိပိုင္ႎိုင္ငံ မနီလာ႓မိႂႚတၾင္ ဆႎၬဴပ ေတာင္းဆိုေနပံု။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ေနအိမ္ အကဵယ္ခဵႂပ္ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္ေပးေရးအတၾက္ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံအေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနတဲ့ အာဆီယံ ပၝလီမန္ အမတ္မဵားအဖၾဲႚ (AIPMC) အဖၾဲႚကလည္း ေဳကညာခဵက္တေစာင္ ထုတ္ဴပန္လိုက္ပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ကတည္းက ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵထားတာ ၄ႎႀစ္ဴပည့္ေတာ့မႀာမိုႛ လၿတ္ေပးသင့္ပၝ႓ပီလိုႛ ေမလ ၁၅ရက္ ဒီကေနႛထုတ္ဴပန္တဲ့ AIPMC အဖၾဲႚရဲ့ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေရးထားပၝတယ္။

လာမဲ့ ေမလ၂၇ရက္ေနႛမႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ခဵထားတာကို သက္တမ္းတိုးေရး မတိုးေရး စစ္အစိုးရက စဥ္းစားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ AIPMC အဖၾဲႚအေနနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို လၿတ္မေပးမႀာကို အထူးပဲ စိုးရိမ္မိပၝတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္။ ဒၝ့အဴပင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၁၇ႎႀစ္အတၾင္း ၁၁ႎႀစ္ေလာက္ဟာ တရားရင္ဆိုင္ရဴခင္းမရႀိပဲ အထိန္းသိမ္းခံေနရတာဴဖစ္တယ္လိုႛ ေဳကညာခဵက္မႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ သက္တမ္း ထပ္မတိုးေရးအတၾက္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္႓ပီး တညီတႌၾတ္တည္း ေဆာင္႟ၾက္ဳကဖိုႛ အာဆီယံ အစိုးရေတၾနဲႛ တကၾ တကမႝာလံုးက အစိုးရမဵားကို AIPMC အဖၾဲႚက တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

AIPMC အေနနဲႛ ေနာ္ေဝး ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းက ဦးစီး႓ပီး တကမႝာလံုးက သမတမဵားနဲႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ေဟာင္းမဵား ၅၀ေကဵာ္ပၝဝင္တဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ လၾတ္ေဴမာက္ေရး လႁပ္ရႀားမူအဖၾဲႚကို ပံ့ပိုးမူေတၾ ေပးမႀာဴဖစ္တဲ့အဴပင္ ဴမန္မာ့အေရးကို ကုလသမဂၢ လံုဴခံႂေရးေကာင္စီမႀာ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံဆုိင္ရာ ဆံုးဴဖတ္ခဵက္တရပ္ ေပၞလာေရးအတၾက္ ကုလသမဂၢနဲႛ ကုလသမဂၢ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ ဘန္ကီမၾန္းအေနနဲႛ ကူညီတၾန္းအားေပးဖိုႛ တိုက္တၾန္းထားပၝတယ္။

ဆက္စပ္သတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔