ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ ပထမဆံုး အခဵက္အလက္ရႀာေဖၾေရး အင္တာနက္စနစ္

အင္တာနက္ ဝက္ဘ္စာမဵက္ႎႀာေတၾနဲႛ ဝန္ေဆာင္မႁေတၾ အစံုအလင္ ပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အ႒ကီးဆံုးနဲႛ ပထမဆံုး ဴမန္မာစာစနစ္သံုး ဝက္ဘ္ေပၞတယ္ (Web Portal) တခုကုိ ၂ဝ၁ဝ ခုႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလမႀာ စတင္ မိတ္ဆက္ဖၾင့္လႀစ္ဖုိႛ စီစဥ္ေနတယ္လုိႛ ရန္ကုန္ အုိင္တီကုမၯဏီေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊
2009-10-16
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီဝက္ဘ္ေပၞတယ္ကုိ မႎၨေလးတုိင္း ဴပင္ဦးလၾင္႓မိႂႛအေဴခစုိက္ အစုိးရတပုိင္းကုမၯဏီ ဴဖစ္တဲ့ ရတနာပံုတယ္လီပုိႛ (Yadanapon Teleport) က အေကာင္အထည္ေဖာ္မႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ရတနာပံု ေဒၝ့တ္နတ္ (yadanarpon.net) နာမည္နဲႛ ေပၞထၾက္လာမယ့္ အဲဒီ ဝက္ဘ္ေပၞတယ္မႀာ ဂူဂယ္လ္ (Google)  ရာဟူး (Yahoo) နဲႛ အမ္အက္စ္အန္ (MSN) တုိႛလုိ အခဵက္အလက္ ရႀာေဖၾေရးစနစ္ ပၝဝင္မႀာ ဴဖစ္သလုိ၊ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႁ၊ ကဵန္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပၾားေရး၊ ဆက္သၾယ္ေရး စတဲ့ သတင္းအခဵက္အလက္ စာမဵက္ႎႀာေတၾလည္း ေဝေဝဆာဆာ ပၝဝင္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

အစုိးရက ဦးေဆာင္လုပ္တာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ဴမန္မာစာအဖၾဲႛအပၝအဝင္ သက္ဆုိင္ရာက႗မ္းကဵင္ ပညာရႀင္ေတၾရဲႛ အကူအညီနဲႛ ႎုိင္ငံတကာက ဝက္ေပၞတယ္ေတၾလုိ လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္နဲႛ ဖန္တီး႓ပီး၊ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပက ဴမန္မာႎုိင္ငံသားအားလံုးအတၾက္ ရည္ရၾယ္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ အသံုးတၾင္ကဵယ္ ေအာင္ဴမင္ႎုိင္တယ္လုိႛ အထက္ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကၾန္ဴပႃတာ လုပ္ငန္းရႀင္မဵား အသင္း (မႎၨေလးတုိင္း) နာယက ဦးရဲဴမတ္သူက ေဴပာပၝတယ္၊၊

ဦးရဲဴမတ္သူ။    ။“တကယ္တမ္း ေပၞတယ္ဴဖစ္ဖိုႛ သံုးတာ မသံုးတာ မဟုတ္ဘူးေလ။ သူတုိႛ ဘယ္ေလာက္ေလာက္အထိ အားထည့္႓ပီးေတာ့ ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမလဲဆိုတဲ့အေပၞ မူတည္တာ။ အဲဒၝက အစိုးရရယ္ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္သူပဲလုပ္လုပ္ပၝ။ ဘယ္  facility ေပးမယ္၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ဖၾင့္ေပးမယ္၊ ဘာေတၾလုပ္ေပးမလဲဆုိတဲ့ service resolution ေတၾက၊ အခုက ပိုဆုိးတာက အင္တာနက္ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ အင္တာေနရႀင္နယ္နဲႛ ႓ပိႂင္ရတယ္။ ႓ပိႂင္ရတဲ့အခဵိန္မႀာ အင္တာေနရႀင္နယ္မႀာ သံုးရေနတဲ့ဟာတခုက သူတိုႛကို ယႀဥ္တဲ့အခဵိန္မႀာ သူတိုႛ ဘာမႀ မသာဘူးဆုိရင္ သူတုိႛဆီ ဘာမႀ လာသံုးမႀာ မဟုတ္ဘူး”

ဒီဝက္ဘ္ ေပၞတယ္အတၾက္ ဴပည္တၾင္းနဲႛ ႎုိင္ငံတကာ သတင္းမီဒီယာေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္း႓ပီး ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းေတၾ အစံုအလင္ ေဖာ္ဴပသၾားမႀာ ဴဖစ္တဲ့အဴပင္၊ အလုပ္အကုိင္ အခၾင့္အလမ္းဆုိင္ရာ အခဵက္အလက္ေတၾလည္း ပၝဝင္မယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ရတနာပံုတယ္လီပုိႛကုမၯဏီကုိ အစုိးရက အစုရႀယ္ယာ ၄ဝ ရာခုိင္ႎႁန္း၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾက ရႀယ္ယာ (၆ဝ) ရာႎႁန္း ထည့္ဝင္ကာ၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ ဒီဇင္ဘာလက တည္ေထာင္ခဲ့တာဴဖစ္႓ပီး၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ အ႒ကီးဆံုး ကၾန္ဴပႃတာ ဆုိက္ဘာကုမၯဏီလည္း ဴဖစ္ပၝတယ္၊၊ yadanarpon.net ဝက္ဘ္ေပၞတယ္သစ္နဲႛပတ္သက္႓ပီး အထက္ဴမန္မာႎုိင္ငံ ကၾန္ဴပႃတာ လုပ္ငန္းရႀင္မဵားအသင္း (မႎၨေလးတုိင္း) နာယက ဦးရဲဴမတ္သူကုိ အာအက္ဖ္ေအ အဖၾဲႛသား ကုိေကဵာ္ေကဵာ္ေအာင္ က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔