ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ကိစၤ ဴမန္မာ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီး ရႀင္းလင္း

ဴမန္မာစစ္အစိုးရ ဴပည္ထဲေရးဝန္႒ကီးဌာန ဝန္႒ကီး ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦးဟာ ထိုင္းႎိုင္ငံ ဘန္ေကာက္႓မိႂႛကို ဒီကေနႛ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛ မနက္ပိုင္းက ေရာက္ရႀိသၾား႓ပီး ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ဴပႂလုပ္ေရးနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ရႀင္းလင္း ေဴပာဳကားခဲ့ေဳကာင္း သတင္းရရႀိပၝတယ္။
2010-02-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတခု၌ မိန္ႛခၾန္းေဴပာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။	(Photo: AFP)
ဴမန္မာစစ္အစုိးရ ဴပည္ထဲေရး၀န္႒ကီး ဗုိလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦး ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လက ေနဴပည္ေတာ္တၾင္ ဴပႂလုပ္သည့္ အခမ္းအနားတခု၌ မိန္ႛခၾန္းေဴပာေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
AFP

ဗိုလ္ခဵႂပ္ေမာင္ဦးဟာ ထိုင္းအစိုးရ အလုပ္သမားဝန္႒ကီးနဲႛ ထိုင္းလုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကို ေတၾႛဆံု႓ပီး ဴမန္မာ ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ ရရႀိေရးအတၾက္ ထိုင္းႎိုင္ငံ ရေနာင္း႓မိႂႛမႀာ ရံုးခန္းဖၾင့္႓ပီး ေဆာင္ရၾက္ေပးမယ္လိုႛ ေဴပာဆိုသၾားေဳကာင္း သိရပၝတယ္။

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရၾက္ေပးေနသူတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

အလုပ္သမားအေရးေဆာင္ရၾက္သူ။    ။“သူတုိႛ ေဴပာသၾားတာကေတာ့ အဓိက ဒီ ဧ႓ပီလေလာက္ အတၾင္းမႀာကို ရေနာင္းဘက္ဴခမ္းကိုလာ႓ပီး သူတုိႛလာလုပ္ေပးမယ့္အေဳကာင္း၊ ေကာ့ေသာင္ကို ကူးစရာ မလုိေတာ့ဘူးေပၝ့။ ဘာဴဖစ္လုိႛလဲဆုိ ေကာ့ေသာင္းကို ကူးမယ္ဆုိလုိႛရႀိရင္ လိႁင္းေလနဲႛ အႎၨရာယ္မဵားတယ္ေပၝ့၊ အဲဒၝေဳကာင့္ သူတုိႛ ရေနာင္းဘက္ကို လာလုပ္ေပးမယ္လိုႛ သူတုိႛ ေဴပာပၝတယ္”

ဒၝ့အဴပင္ လာမယ့္ ဇူလိုင္လေလာက္မႀာ တလကို ဴမန္မာအလုပ္သမား တေထာင္ေလာက္အတၾက္ ယာယီ ႎိုင္ငံကူးလက္မႀတ္ေတၾ ထုတ္ေပးႎိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရၾက္မယ္လိုႛ ေဴပာဆိုေဳကာင္းနဲႛ ဖမ္းတာဆီးတာေတၾ ရႀိမႀာမဟုတ္ဘူးလိုႛ ေဴပာဆိုေဳကာင္း အဲဒီ ဴမန္မာအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရၾက္ေပးေနသူက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔