ေရၾးေကာက္ပၾဲ သပိတ္ေမႀာက္ဖိုႛ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ေဳကညာခဵက္္ထုတ္ဴပန္

ဴမန္မာဴပည္သူေတၾအေနနဲႛ စစ္အစိုးရ ကဵင္းပမယ္ဆိုတဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲမႀာ မဲဆႎၬမေပးဳကဖိုႛ ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု အဖၾဲႛ႒ကီးက ဒီကေနႛ ေဳကညာခဵက္ ထုတ္ဴပန္ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-18
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈတြင္ သပိတ္ကို ေမွာက္၍ ကိုင္ေဆာင္ စီတန္းလွည့္လည္ၾကေသာ သံဃာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
၂၀ဝ၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ သံဃာႏွင့္ လူထု လႈပ္ရွားမႈတြင္ သပိတ္ကို ေမွာက္၍ ကိုင္ေဆာင္ စီတန္းလွည့္လည္ၾကေသာ သံဃာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ရဟန္းရႀင္လူ၊ ေကဵာင္းသားနဲႛ တပ္မေတာ္သားေတၾ၊ ဳကံႛခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရးနဲႛ စၾမ္းအားရႀင္၊ စတဲ့ ဴပည္သူလူထုထံ အိတ္ဖၾင့္ေပးစာ ေပးပိုႛရာမႀာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု အဖၾဲႛ႒ကီးက အခုလို တိုက္တၾန္းလိုက္တာပၝ။

စစ္အာဏာရႀင္စနစ္ အဴမဲ တည္ရႀိေစဖိုႛနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို စစ္က႗န္အဴဖစ္ ထာ၀ရ သိမ္းသၾင္းႎိုင္ဖိုႛ စစ္ေခၝင္းေဆာင္တခဵိႂႛက တရားမ႖တမႁ မရႀိတဲ့ ဥပေဒေတၾကို အဓမၳ အတည္ဴပႂတဲ့အေဳကာင္း၊ ဒီ့ေနာက္ ဴမန္မာ ဴပည္သူလူထုနဲႛ ကမၲာ့လူထုကို လႀည့္ဖဵား႓ပီး ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို မတရားတဲ့ နည္းမဵိႂးစံုသံုး႓ပီး မဴဖစ္ဴဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ဴပည္သူက ေပၝက္ဖၾားတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတၾ၊ ဳကံႛခိုင္ဖၾံႛ႓ဖိႂးေရး အဖၾဲႛဝင္ေတ၊ၾ စၾမ္းအားရႀင္ေတၾ အေနနဲႛ ဴပည္သူႛဘက္က ရပ္တည္ဖိုႛလည္း ေဳကညာခဵက္မႀာ တိုက္တၾန္းလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု အဖၾဲႛရဲႛ ေဳကညာခဵက္နဲႛ ပတ္သက႓္ပီး သံဃာ့တပ္ေပၝင္းစု ဴပည္ပတာဝန္ခံ ဦးပညာေဇာတကို ေဒၞစမ္းစမ္းတင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔