ဘယ္လုိစီရင္ခဵက္မဵိႂးမဆုိ ရင္ဆုိင္ဖိုႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အဆင္သင့္ရႀိေန

အမႁရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္က ေထာင္ဒဏ္ခဵမႀတ္ခံခဲ့ရရင္ အဆင္သင့္ဴဖစ္ေအာင္ ဖတ္စရာစာအုပ္နဲႛ ေဆးဝၝး အသံုးအေဆာင္တခဵိႂႛကုိ ႒ကိႂတင္မႀာယူ ဴပင္ဆင္ထားတယ္လုိႛ သူမရဲႛေရႀႛေနေတၾက RFA ကုိ ေဴပာပၝတယ္၊၊ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ လုိအပ္တဲ့ ပစၤည္းတခဵိႂႛ ႒ကိႂတင္မႀာယူ စုေဆာင္းေနတာဟာ အမႁ စတင္ရင္ဆုိင္ရခဵိန္ကတည္းက ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေရႀႛေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္၊၊
2009-07-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
နအဖ ဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿႎႀင့္ ဒီမိုကေရစီ ေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္။ ဴမန္မာ စစ္အစိုးရအေနဴဖင့္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမဵားႎႀင့္ စစ္မႀန္ေသာ ေတၾႚဆံုေဆၾးေႎၾးမႁ ဴပႂလုပ္ဖိုႛ ႎိုင္ငံတကာမႀ ထပ္ခၝတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဦးဥာဏ္ဝင္း။    ။ဒီအမႁစထဲကိုက သူေတာက္ေလ႖ာက္မႀာတယ္။ ကဵေနာ္တုိႛလည္း ေတာက္ေလ႖ာက္ ရႀာေဖၾ႓ပီးေတာ့ ေပးတယ္။ အဲဒီေတာ့ ပစၤည္းထဲမႀာ အဂႆလိပ္စာအုပ္ပၝတယ္၊ ဴပင္သစ္စာအုပ္ပၝတယ္၊ ဴမန္မာစာအုပ္ပၝတယ္၊ ေနာက္ ေဆးေတၾပၝတယ္။ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛ ေဴပာစကားအရ သူဟာ အကယ္၍မဵား အကဵဥ္းကဵလုိႛရႀိရင္ သူႛမႀာ လုပ္စရာ စာဖတ္တဲ့အလုပ္ဘဲ ရႀိတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ စာအုပ္ေတၾမႀာတယ္လုိႛ ကဵေနာ့္ကို ဒီလုိေဴပာဖူးပၝတယ္။

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဟာ ဘယ္လုိ စီရင္ခဵက္မဵိႂးမဆုိ ရင္ဆုိင္ဖိုႛ အဆင္သင့္ရႀိေနသလုိ အဆုိးဆံုး အေဴခအေနအတၾက္လည္း ဴပင္ဆင္ထားတယ္လုိႛ ေရႀႛေနေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊ သူမဟာ စိတ္ဓာတ္ေရာ၊ ကဵန္းမာေရးပၝ ေကာင္းမၾန္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေမလ ၁၈ ရက္ေနႛစကလုိႛ စစ္အစုိးရက ရံုးတင္တရားစၾဲဆုိခဲ့တဲ့အတၾက္ ႎုိင္ငံတကာက အေဴခအဴမစ္မရႀိတဲ့ လုပ္ရပ္အဴဖစ္ ဴမန္မာစစ္အစုိးရအေပၞ ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ဴပစ္တင္ေဝဖန္ခဲ့ဳကပၝတယ္၊၊

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ရဲႛအမႁကုိ မနက္ဴဖန္ေသာဳကာေနႛမႀာ စီရင္ခဵက္အမိန္ႛခဵမႀတ္ဖုိႛ ခဵိန္းဆုိထား႓ပီး ရန္ကုန္႓မိႂႛမႀာ လံုဴခံႂေရး အထူးတင္းဳကပ္ထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔