ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ ဴမန္မာဴပည္သိုႛ သၾားေတာ့မည္

2006-10-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

လာမယ့္ႎုိဝင္ဘာလအတၾင္း ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အတၾင္းေရးမႀႃးခဵႂပ္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီဟာ ဴမန္မာႎုိင္ငံကုိ ဒုတိယအ႒ကိမ္ ထပ္မံ သၾားေရာက္ဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ သံတမန္ အသုိင္းအဝိုင္းေတၾက ေဴပာဆုိတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီဟာ ႎုိဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေနႛကေန ၁၂ ရက္ေနႛအထိ ဴမန္မာႎုိ္င္ငံကုိ လာေရာက္ဖုိႛ ရႀိေဳကာင္း၊ ခရီးစဥ္အတၾင္း နအဖဥကၠႉ ဗုိလ္ခဵႂပ္မႀႃး႒ကီး သန္းေ႟ၿနဲႛ သာမက ဒီမုိကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛပၝ ေတၾႚခၾင့္ရမယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ရေဳကာင္း ရန္ကုန္အေဴခစုိက္ သံတမန္တဦးကုိ ကုိးကား႓ပီး ႟ုိက္တာသတင္းက ေရးပၝတယ္။ အမည္မေဖာ္လုိတဲ့ စစ္အစုိးရအရာရႀိတဦးကလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီလာေရာက္မယ့္ ခရီးစဥ္ကုိ သိရႀိေဳကာင္း အတည္ဴပႂေဴပာဆုိေပမယ့္ အေသးစိတ္ကုိ ရႀင္းလင္းဖုိႛေတာ့ ဴငင္းဆန္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒီအေတာအတၾင္း AND အာဖရိကသတင္းဌာန သတင္းတပုဒ္မႀာေတာ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္ေနႛက တ႟ုတ္ဴပည္ေရာက္ေနေဳကာင္း၊ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီးနဲႛ ေတၾႚဆုံ႓ပီး ဴမန္မာ့အေရးကုိလည္း ေဆၾးေႎၾးဖုိႛရႀိတယ္လုိႛ ေရးသားထားပၝတယ္။ မစၤတာဂမ္ဘာရီရဲ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ေမလ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ တ႟ုတ္အစုိးရရဲ့ အကူအညီေဳကာင့္ ေအာင္ဴမင္ခဲ့တဲ့အတၾက္ ခုလည္း ဒုတိယအ႒ကိမ္ ဴမန္မာႎိုင္ငံ ခရီးစဥ္မစတင္မီ တ႟ုတ္နဲႛ ညၟိႎႁိင္းမႁေတၾလုပ္ဖုိႛ တ႟ုတ္ဴပည္ကုိ ေရာက္ေနတာ ဴဖစ္ႎုိင္တယ္လုိႛ ေလ့လာသူတခဵႂိႚက သုံးသပ္ပၝတယ္။ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေမလက မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ၁ နာရီဳကာ ေတၾႚဆုံခၾင့္ရခဲ့ေပမယ့္ မစၤတာဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴပန္႓ပီး မဳကာမီပဲ စစ္အစုိးရက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကုိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္သက္တမ္း ၁ ႎႀစ္ ထပ္မံတုိးဴမၟင့္ခဲ့ပၝတယ္။

ဒၝေဳကာင့္ပဲ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္႓ပီးေတာ့ ႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလအတၾင္းမႀာေတာ့ ဴမန္မာ့အေရးကုိ ကုလသမဂၢ လုံဴခႂံေရးေကာင္စီရဲ့ agenda ေခၞ တရားဝင္ ေဆၾးေႎၾးမယ့္ အစီအစဥ္ထဲ ထည္ႛသၾင္းခဲ့ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္ အခု မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ သူရဲ့ ဴမန္မာႎုိင္ငံခရီးစဥ္႓ပီးရင္ေတာ့ ဴမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ဴဖစ္ထၾန္းမႁ အလားအလာေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး လုံဴခႂံေရးေကာင္စီကုိ တရားဝင္ ဴပန္လည္ ရႀင္းလင္းတင္ဴပရမႀာဴဖစ္ပၝတယ္။

အဴခားသတင္းမဵား

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔