ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛ (ကလေးမဵားနေႛ) ူပည်တြင်းူပည်ပမြာ ကဵင်းပ

ဒီနေႛ ကဵရောက်တဲ့ ၉၅ ိံြစ်ေူမာက် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛ အထိမ်းအမြတ်အနေနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံ ကလေးမဵားနေႛအူဖစ် ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ်က ူမန်မာစာသင်ကေဵာင်းတြေ ူဖစ်တဲ့ CDC အထက်တန်းကေဵာင်းနဲႛ SAW အထက်တန်းကေဵာင်းတေမြြာ ဒီကနေႛ ဖေဖေၞဝၝရီလ ၁၃ရက်နေႛ မနက်ပိုင်းက ူပလြုပ်ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။

2010-02-13
Share
children_day_maesod_305px ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် SAW အထက်တန်းကေဵာင်းတြင် ၂၀၁၀ ခိုံြစ် ဖေဖော်ဝၝရီလ ၁၃ ရက်နေႛက ူပလြုပ်သည့် ၉၅ ိံြစ်ေူမာက် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛအထိမ်းအမြတ် ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛအခမ်းအနားတြင် ကလေးငယ်တဦး ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်း မိန်ႛခြန်းကောကိံြတ်ခဵက်ကို ူပန်လည်ရြတ်ဆို ္ဘပိြင်ပြဲဝင်နေပုံူဖစ်ပၝသည်။ (Photo: RFA)
RFA

လက်ရြိ ူမန်မာိံိုင်ငံတြင်းမြာ စီးပြားရေး ခဋ္ဋတ်ူခံကြဵမြတြေေုကာင့် ူမန်မာကလေးငယ်တေဟြာ ပညာရေးနဲႛ အလြမ်းဝေးသြား္ဘပီး ကလေးအလုပ်သမား၊ ကလေးစစ်သားဘဝတေနြဲႛ သူတိုႛရဲႛ ကလေးအခြင့်အရေးနဲႛ ဖြံႛ္ဘဖိြးရေးတေဟြာ နည်းမဵိြးစုံနဲႛ အဖဵက်ဆီးခံနေရသလို ကလေးမဵားနေႛကိုလည်း ကဵင်းပပေးတာ မရြိဘူးလိုႛ CDC အထက်တန်းကေဵာင်းရဲႛ ကလေးမဵားနေႛ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ ဒေၝက်တာစင်သီယာမောင်က ေူပာပၝတယ်။

ဒေၝက်တာ စင်သီယာမောင်။    ။“ူမန်မာိံိုင်ငံရဲႛ ကလေးမဵားရဲႛ အေူခအနေဟာ တကမ္တာလုံးမြာ အဆိုးဝၝးဆုံး အေူခအနေမြာ ရြိနေတယ်ဆိုတာကို ကဵမတိုႛ ထပ်္ဘပီးတော့ ေူပာခဵင်ပၝတယ်။ ူမန်မာူပည်မြာ ဒီ ကလေးမဵားနေႛ ဆိုတာကို ဆောင်ရြကိံိုင်ဖိုႛအတြက် ဆက်လက် ကဵင်းပိံိုင်ဖိုႛအတြက်နဲႛ ကလေးအခြင့်အရေးတြေ တိုးူမၟင့် ဆောင်ရြက်ဖိုႛအတြက်ကို ူမန်မာူပည်ထဲမြာ ရောက်နေတဲ့ ဒီ ိံိုင်ငံတကာ အဖြဲႛအစည်းတေကြ ဒီထက် ပို္ဘပီးတော့ ဋ္ဌကိြးစားဆောင်ရြက်ဖိုႛ လိုတယ်လိုႛ ကဵမ ေူပာခဵင်ပၝတယ်”

ဒီ ကလေးမဵားနေႛ အခမ်းအနားကို ထိုင်း-ူမန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်ဒေသတြင်း ူမန်မာရြေႛေူပာင်း စာသင်ကေဵာင်းတေကြ ကလေးငယ် တထောင်ကေဵာ် တက်ရောက်လာတာ တြေႛရပၝတယ်။ အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာတဲ့ ူမန်မာလူငယ်တဦးက ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛကို ူမန်မာကလေးမဵားနေႛအူဖစ် သတ်မြတ် ကဵင်းပတာမဵိြး မရြိတော့သလို လြတ်လပ်ရေးဖခင် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းကိုလည်း လူငယ်တြေ မသိတော့ဘူးလိုႛ သူအူမင်ကို ေူပာပၝတယ်။

ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛကို ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛအူဖစ် အထိမ်းအမြတ် အခမ်းအနားကို SAW အထက်တန်း ကေဵာင်းမြာလည်း ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။ ဒီနေႛအခမ်းအနားမြာ ကလေးငယ်တေအြတြက် ပေဵာ်ပြဲရြင်ပြဲတြေ အားကစားပြဲတေနြဲႛ ပန်းခဵီ၊ ကဗဵာ စတဲ့္ဘပိြင်ပြဲတေအြူပင် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်း မိန်ႛခြန်းကောကိုံတ်ခဵက် အေူပာ ္ဘပိြင်ပြဲကိုလည်း ကဵင်းပ ူပလြုပ်ခဲ့ပၝတယ်။

အဲဒီ ္ဘပိြင်ပြဲမြာ တတိယတန်း ကေဵာင်းသားကလေးတေကြ ၁၉၄၅ ခိုံြစ် ုသဂုတ်လ စတုတ္ဇအဋ္ဌကိမ်ေူမာက် ိံိုင်ငံ့ ခေၝင်းဆောင် အစည်းအဝေးမြာ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်း ေူပာုကားခဲ့တဲ့ မိန်ႛခြန်းထဲက ကောကိုံတ်ခဵက်တေကြို ထုတိံြတ် ေူပာုကားုကပၝတယ်၊၊

SAW အထက်တန်းကေဵာင်းမြာ ူပလြုပ်တဲ့ ူမန်မာိံိုင်ငံကလေးမဵားနေႛ အခမ်းအနားမြာ ဆာမူထော်၊ စေတနာ၊ မိုးမခ စတဲ့ ူမန်မာစာသင်ကေဵာင်းတေကြ ကလေးငယ် တရာကေဵာ် ပၝဝင် တက်ရောက်ခဲ့ုကပၝတယ်။

ပဲခူး္ဘမိြႛမြာလည်း ၉၅ ိံြစ်ေူမာက် ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛနဲႛ ူမန်မာိံိုင်ငံ ကလေးမဵားနေႛပြဲကို ပဲခူးတိုင်း အန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်တေနြဲႛ အမဵိြးသမီးအဖြဲႛက ဦးစီး္ဘပီး ္ဘမိြႛနယ် စည်းအဖြဲႛဝင် ဒေၞခင်ႌြန်ႛမူ နေအိမ်မြာ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။

ဒေၞခင်ႌြန်ႛမူ။    ။“ူမန်မာိံိုင်ငံ ကလေးမဵားနေႛကို တခဵိြႛကမေ့တောင် မေ့နေုကတာ။ ကေဵာင်းပိတ်လိုႛသာ ပိတ်ုကတယ်ပေၝ့နော်။ အဲဒၝေုကာင့်မိုႛ ဘာူဖစ်လိုႛ ဒီကလေးမဵားနေႛ မင်းတိုႛကို ပိတ်ရတာလဲ ဆိုတာတြေ ရြင်းူပတာပေၝ့နော်။ ဗိုလ်ခဵြပ်က ဒိုႛကို လြတ်လပ်ရေးရအောင် ပေးခဲ့တယ်။ နောက် အဲဒၝတေတြင် မဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ခဵြပ်က ရိုးသားတယ်၊ ဋ္ဌကိြးစားတယ်။ ဒၝတေကြို ကလေးတြေ အားကဵစေခဵင်တယ်။ အဲဒၝလေးတြေ ရည်ရြယ်ခဵက်နဲႛ ကဵမတိုႛ ေူပာပၝတယ်”

ဒီပြဲကို ကလေး ၃၀ ကေဵာ်နဲႛ အဖြဲႛဝင် ၂၀ ကေဵာ် တက်ရောက်ခဲ့္ဘပီး သက်ဆိုင်ရာကတော့ စောင့်ုကည့် မြတ်တမ်းယူတာ လုပ်ခဲ့တယ်လိုႛ ေူပာပၝတယ်။

အလားတူ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းမြေးနေႛပြဲကို ရန်ကုန်တိုင်း သန်လဵင်္ဘမိြႛနယ်၊ အမထြမ်းရပ်ကြက်၊ သဲလမ်းမြာ ရြိတဲ့ သမဝၝယမ ဒီဂရီကောလိပ်ရြေႛက အအေးဆိုင်မြာ ရန်ကုန်တိုင်းအတြင်း တက်ရကစြြာ လြပ်ရြားနေတဲ့ ကေဵာင်းသားလူငယ်တြေ ဦးစီး္ဘပီး သံဃာတော်တေကြို ဆြမ်းကပ်ကာ စတုဒီသာ ကေဋ္ဋးမြေးခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ အခမ်းအနား တက်ရောက်တဲ့ လူငယ် အတော်မဵားမဵားဟာ ဗိုလ်ခဵြပ်ပုံပၝ တီရြပ်တြေ ဝတ်ဆင်ခဲ့တယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။ ပန်းပဲတန်းလူငယ်တေကြလည်း ိံိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူငယ်တေကြို အအေးဆိုင်တဆိုင်မြာ စု္ဘပီး ရုရြားစာရေးဆရာ တော်စတြိြင်းရဲႛ မြေးစားသား ဝတ္ဇကြို ဖတ်ခိုင်း္ဘပီး ဗိုလ်ခဵြပ်အေုကာင်း ဆြေးေိံြးပြဲ လုပ်ခဲ့တယ်လိုႛ လူငယ် ကိုသီဟဇော်က ေူပာူပပၝတယ်။

ကိုသီဟဇော်။    ။“ိံိုင်ငံရေးနဲႛ မပတ်သက်ဖူးတဲ့ လူငယ်လူရြယ်တေကြို လိုက်ရြာ။ ရ္ဘြာပီးတော့ သူတိုႛကို ဒီကိင်္စတြေ သေခဵာ ရြင်းူပ္ဘပီးတော့ ဗိုလ်ခဵြပ်ကို ဂုဏ်ူပတြဲ့ အထိမ်းအမြတ်လေးအနေနဲႛ တော်စတြိြင်းရဲႛ ဝတ္ဇြလေးကို ဋ္ဌကိဖြတ်ခိုင်းထားတယ်။ တယောက်ကို ၅ မိနစ်စီ အခဵိန်ပေး္ဘပီးတော့ ဆြေးေိံြးတယ်။ တော်စတြိြင်းရဲႛ မြေးစားသားဝတ္ဇကြို ရြေးရတဲ့အေုကာင်းက ဒီဝတ္ဇထြဲမြာ ညစ်ပတ်နေတဲ့ စားပြဲကို ညစ်ပတ်နေတဲ့ အဝတ်နဲႛ ထပ်သုတ်လိုႛ သန်ႛရြင်းမြာ မဟုတ်ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛတိုင်းူပည်မြာ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းက ဒီလို ပုဂ္ဂိြလ်မဵိြးူဖစ်တယ်။ သူဟာ မကောင်းမကြို မကောင်းမနြဲႛ မတိုက်ဖဵက်ဘဲနဲႛ မကောင်းမကြို ကောင်းမနြဲႛ တိုက်ဖဵက်ဖိုႛ ဋ္ဌကိြးစားခဲ့တဲ့ လူတယောက်ူဖစ်တယ်။ ဒၝေုကာင့်မိုႛ ဒီဝတ္ဇြလေးဟာ ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းကို ဂုဏ်ူပတြဲ့အနေနဲႛ ဆြေးေိံြးတာူဖစ်တယ်”

သန်လဵင်က လူငယ်တြေ ူပလြုပ်တဲ့ပြဲကို ္ဘပီးခၝနီးမြာ သတင်းတပ်ဖြဲႛရဲတြေ ရောက်လ္ဘာပီး ဗိုလ်ခဵြပ်အောင်ဆန်းပုံပၝ တီရြပ် အကဵှုဝတ်တဲ့ လူငယ်တေကြို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ္ဘပီး ပြဲတက်ရောက်တဲ့သူ နာမည်စာရင်းကို ကောက်ယူခဲ့ပၝတယ်။ မြေးနေႛပြဲ နဖူးစီးစာတမ်းကိုလည် ူဖြတ်ယူသြားတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

ရန်ကုန်တိုင်း သုံးခ္ဘြမိြႛနယ်က အဲန်အယ်လ်ဒီ လူငယ်တြေ ူပလြုပ်တဲ့ မြေးနေႛဆြမ်းကပ်ပြဲအတြက် သံဃာတော်တေကြို ပင့်ဖိတ်ထားရာမြာ ဒေသခံ အာဏာပိုင်တေကြ သံဃာတော်တေကြို ဖိအားပေးတဲ့အတြက် မရကလြာိံိုင်တာေုကာင့် ဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်းတိုက်တေကြို လိုက်လံ ဆြမ်းပိုႛရတယ်လိုႛ သိရပၝတယ်။

အိံ္ဋိယိံိုင်ငံရောက် ူမန်မာဒုက္ခသည်တေရြဲႛ ကလေးတေကြို နယူးဒေလီ အေူခစိုက် အမဵိြးသမီး အခြင့်အရေးနဲႛ အမဵိြးသမီးရေးရာဌာန (ူမန်မာိံိုင်ငံ) က စုစည်း္ဘပီး ကဗဵာရြတ်ပြဲနဲႛ ပန်းခဵ္ဘီပိြင်ပြဲ ကဵင်းပခဲ့ပၝတယ်။ အဲဒီပြဲမြာ ကလေးငယ် ၈၀ ကေဵာ် တက်ရောက် ္ဘပိြင်ပြဲဝင်ခဲ့္ဘပီး အမြတ်တရ လက်ဆောင်ပင်္စည်းတြေ ပေးအပ်ခဲ့ုကပၝတယ်။

မှတ်ချက်ပေးပို့ရန်

မှတ်ချက်များကို အောက်ပါ ပုံစံတွင် ရေးသားနိုင်ပါသည်။ RFA ၏ အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် အညီ လိုအပ်လျှင် တည်းဖြတ်ပြီး ဖော်ပြပါမည်။ မှတ်ချက်များကို ရေးပြီးပြီးချင်း ချက်ခြင်း မြင်ရမှာ မဟုတ်ပါ။ တင်ပြထားသော မှတ်ချက်ပါ အကြောင်းအရာများ အတွက် RFA မှာ တာဝန်မရှိပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ တခြား မှတ်ချက်ရေးသူများ၏ အမြင်ကို လေးစားပြီး အကြောင်းအရာကိုသာ အဓိကထား ရေးသားစေလိုပါသည်။

ဆိုက်တခုလုံးသို့