အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႚက NLD ႎႀင့္ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္မည္

ဴမန္မာႎိုင္ငံအရပ္ရပ္က ဴပည္သူေတၾ ႒ကႂံေတၾႚေနရတဲ့ မိမိဆႎၬမပၝပဲ အဓမၳခုိင္းေစမႁ အပၝအဝင္၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႁေတၾ၊ လူကုန္ကူးခံရမႁနဲႛ အဓမၳေဴမယာ သိမ္းဆည္းမႁေတၾကို တစစ ေလဵာ့နည္း ပေပဵာက္သၾားေအာင္ NLDအဖၾဲႚခဵႂပ္ေတၾနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္႟ၾက္သၾားမယ္လိုႛ ရန္ကုန္ ILO ႟ုံး အရာရႀိက ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ဒီကေနႛ ေဴပာဳကားပၝတယ္။
2010-07-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္တပ္က အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျပီး အထုတ္အပိုးမ်ား ထမ္းခိုင္းေသာ ကရင္ရြာသူ ရြာသားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
စစ္တပ္က အဓမၼ ေပၚတာဆြဲျပီး အထုတ္အပိုးမ်ား ထမ္းခိုင္းေသာ ကရင္ရြာသူ ရြာသားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ ေခ်ာင္းေျမာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုျဖစ္ပါသည္။ (Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)
(Photo: Courtesy of Free Burma Rangers)

NLD ေခၝင္းေဆာင္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ ဦးသန္းထၾန္း၊ ဦးႌၾန္ႛေဝ၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းတိုႛနဲႛ ရန္ကုန္ ILO ႟ုံးမႀာ ေတၾႚဆုံစဥ္ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆိုင္ရာ ILO ဌာေနကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ စတိဗ္ မာရႀယ္က ေဴပာဳကားလုိက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္ ။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ခဵႂိးေဖာက္မႁေတၾမႀာ ဴပည္သူေတၾဖက္က အစဥ္အဴမဲ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ NLD ပၝတီရဲ့ အေတၾႚအ႒ကႂံေတၾေပၞ အေဴခခံ႓ပီး ေရႀႚဆက္ရမဲ့ လုပ္ငန္းေတၾကို ကိုင္တၾယ္သၾားမယ္လိုႛ ILO ဖက္က ေဆၾးေႎၾးေဳကာင္း NLD ပၝတီ ဒုဥကၠႉ ဦးတင္ဦးက ေဴပာပၝတယ္။

“အခုလို အေဴခအေနကေန႓ပီးေတာ့ တဴဖည္းဴဖည္း သူတိုႛ လိုလားေတာင့္တတဲ့ေပၝ့ေလ ဒီမိုကေရစီတိုႛ၊ လူႛအခၾင့္အေရးတိုႛ စသည္ဴဖင့္ ဟိုအတင္းအဓမၳ ခိုင္းေစတဲ့ကိစၤေတၾမဵားကိုလည္းပဲ က႗န္ေတာ္တိုႛ ေပဵာက္ကၾယ္သၾားေအာင္၊ ဒၝေတၾအေပၞမႀာလည္းပဲ သူတိုႛက က႗န္ေတာ္တိုႛရဲ့ ထင္ဴမင္ယူဆခဵက္ေတၾနဲႛ အေတၾႚအဳကံႂေတၾနဲႛ ဒၝေတၾကို သူတိုႛ ဖလႀယ္ခဵင္တဲ့အတၾက္ ေခၞတာပဲတဲ့။”

၂ နာရီေကဵာ္ဳကာ ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတဲ့ ILO နဲႛ NLD ပၝတီ တာဝန္ရႀိသူေတၾဳကား ေဆၾးေႎၾးပၾဲေတၾကေန စစ္တပ္အတၾင္း တပ္မေတာ္သားေတၾ ကိုယ္တိုင္ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခၾင့္အေရးေတၾ မရရႀိတဲ့ ကိစၤေတၾအထိ ဆက္လက္႒ကိႂးပမ္း လုပ္ေဆာင္သၾားဳကဖိုႛကိုလည္း သေဘာတူခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဒီအေဳကာင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး RFA မႀ ဦးဉာဏ္ဝင္းေအာင္က ဆက္သၾယ္ ေမးဴမန္းထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔