ဴမန္မာနိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ပဵႃိးမႁ တိုးလာ

ကမၲာေပၞက မူးယစ္ေဆး၀ၝး သံုးစဲၾမႁမႀာ ကုတ္ကင္းနဲ့ ဘိန္းဴဖႃသံုးစဲၾမႁဟာ ဖံၾ ့ဴဖိႂးဴပီး နိုင္ငံေတၾမႀာ မရိႀသေလာက္ နည္းပၝးလာေပမယ့္ ဖံၾ ့ဴဖိႂးဆဲနိုင္ငံေတၾမႀာ ပိုမဵားလာတယ္လို့ ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ၝးနဲ့ မႁူခင္းတိုက္ဖဵက္ေရးအဖဲၾ ့UNODC ရဲ့ ၂၀၁၀ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပ ထားပၝတယ္။
2010-06-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အဓိက ထုတ္လုပ္တဲ့ နိုင္ငံဳကီးေတၾ ဴဖစ္တဲ့ အာဖဂန္နစၤတန္နဲ့ ကိုလံဘီယာနိုင္ငံေတၾမႀာ အေတာ္ေလဵာ့နည္းသၾားတဲ့အတၾက္ ကမၲာ့ မူးယစ္ေဆးစိုက္ပဵိႃးမႀု ထုတ္လုပ္မႀု ေရာ့ကဵသၾားေပမဲ့ ဴမန္မာနိုင္ငံက ဘိန္းစိုက္ပဵိႃး သံုးစဲၾမႁနဲ့ ေတာင္အေမရိကတိုက္ ပီရူး နိုင္ငံမႀာ ကုတ္ကင္း ထုတ္လုပ္တဲ့ ကိုကာပင္ စိုက္ပဵိႃးမႁေတၾကေတာ့ ပိုမဵားလာေနတယ္လို့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေထာက္ဴပထားပၝတယ္။

ဘိန္းဴဖႃထုတ္လုပ္မႁမႀာ အာဖဂန္နစၤတန္ဟာ ကမၲာ့ေဈးကၾက္ရဲ့ ၈၉ ရာခိုင္နႁန္း ရိႀခဲ့ဴပီး အာဖဂန္နစၤတန္ ဴပီးရင္ အမဵားဆံုးထုတ္တဲ့ နိုင္ငံေတၾ ကေတာ့ ဴမန္မာ၊ မကၠဆီကို နဲ့ ကိုလံဘႆီယာ နိုင္ငံေတၾ ဴဖစ္တယ္လို့ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

၂၀၀၈ ခုနႀစ္အတၾင္း ဓာတုေဗဒ နည္းအရ ထုတ္လုပ္တဲ့ စိတ္ဳကၾေဆး ထုတ္လုပ္ သံုးစဲၾမႁဟာ ၂၀ ရာခိုင္နႁန္း တိုးလာဴပီး အာရႀနဲ့ ဥေရာပေဒသက ဖံၾ ့ဴဖိုးဆဲ နို္င္ငံေတၾမႀာ သံုးစဲၾမႁ မဵားလာတယ္လို့ ဆိုပၝတယ္။ ၂၀၀၈ ခုနႀစ္ အတၾင္း ဴမန္မာနိုင္ငံက ဘိန္းထုတ္လုပ္မႁနဲ့ ေမႀာင္ခို ေရာင္း၀ယ္မႁဟာ ၄၅၀ မက္ထရစ္တန္ ရိႀတယ္လို့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔