ဴမန္မာဓာတ္ေငၾႛတူးေဖာ္ေရး အိႎၬိယက ေဒၞလာ သန္း ၈၀၀ ေကဵာ္ ေခဵးမည္

ဴမန္မာႎုိင္ငံဖက္က ကမ္းလၾန္ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛ စီမံကိန္းအတၾက္ အိႎၬိယပိုင္ ေရနံနဲႛ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛ ေကာ္ပိုေရးရႀင္း ONGC ကုမၯဏီက အေမရိကန္ေဒၞလာ ၈၅၇ သန္း ေခဵးမယ္လိုႛ ဒီကေနႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဳကားပၝတယ္။
2009-12-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက ေ႟ၿဓာတ္ေငၾႚစီမံကိန္းကို ဆန္ႛကဵင္ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အိႎၬိယႎိုင္ငံ နယူးေဒလီ႓မိႂႚတၾင္ ၂၀၀၆ခုႎႀစ္ ႎိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္ေနႛက ေ႟ၿဓာတ္ေငၾႚစီမံကိန္းကို ဆန္ႛကဵင္ေသာ ဆႎၬဴပပၾဲတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ကုမၯဏီဥကၠဌ နဲႛ အမႁေဆာင္အရာရႀိ Mr. R. S. Sharma က ဒီစီမံကိန္းအတၾက္ အိႎၬိယက ေခဵးေငၾဟာ အတိုးေပးဖိုႛ မလိုသလို ဴပန္ေပးရမယ့္ အခဵိန္ကာလ သတ္မႀတ္ခဵက္လည္း မရႀိဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

အိႎၬိယပိုင္ ONGC ဟာ အိႎၬိယႎုိင္ငံ စၾမ္းအင္ဖူလံုေရးအတၾက္ စၾမ္းအင္ေလာင္စာရႎုိင္မယ့္ ေနရာေတၾမႀာ အသီးသီး ရင္းႎႀီးဴမႂပ္ႎႀံေနရာမႀာ ၂၀၂၅ ခုႎႀစ္ မတိုင္ခင္ အိႎၬိယက ထၾက္မယ့္ ေရနံပမာဏထက္ ၂ ဆရႀိတဲ့ ေရနံ မက္ထရစ္တန္ သန္း ၆၀ ရရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းေနပၝတယ္။

အိႎၬိယဟာ တရုတ္ႎိုင္ငံနဲႛ စၾမ္းအင္ အရင္းအဴမစ္ရရႀိေရး ကမၲာတလၿား အ႓ပိႂင္ ႒ကိႂးစားေနရာမႀာ ရုရႀားက ေရနံတၾင္းေတၾကိုပၝ အသာစီးရႎုိင္ဖိုႛ ရုရႀားလုပ္ကၾက္ေတၾက Imperial Energy ကုမၯဏီကို ဒီႎႀစ္ထဲမႀာ ဝယ္ယူခဲ့ပၝတယ္။

ဒီကုမၯဏီဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံက A1 နဲႛ A3 လုပ္ကၾက္ေတၾပၝရႀိတဲ့ ေရၿ၊ ေရၿဴဖႃနဲႛ ဴမသဘာ၀ ဓာတ္ေငၾႛလုပ္ငန္းေတၾမႀာ အစု ရႀယ္ယာ ၁၇ ရာခိုင္ႎႁန္း ပၝဝင္ထားပၝတယ္။

ေရၿ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛလုပ္ငန္းမႀာ ကိုရီးယား ေဒဝူးကုမၯဏီက ဒီလုပ္ကၾက္ေတၾ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေန႓ပီး အစုရႀယ္ယာ ၅၁ ရာခိုင္ႎႁန္း ပိုင္ဆိုင္ထားပၝတယ္။ ဴမန္မာ ေရနံနဲႛသဘာ၀ဓာတ္ေငၾႛလုပ္ငန္းက ၁၅ ရာခိုင္ ႎႁန္း၊ အိႎၬိယ GAIL ကုမၯဏီက ၁၅ ရာခုိင္ႎႁန္းနဲႛ ကိုရီးယားဓာတ္ေငၾႛလုပ္ငန္းက ၈ ရာႎႁန္းေကဵာ္ အစုပိုင္ဆိုင္ထားဴပီး တရုတ္ႎုိင္ငံကို ၂၀၁၃ ခုႎႀစ္ကစ႓ပီး တေနႛကို ဓာတ္ေငၾႛ ကုဗေပ သန္း ၅၀၀ ကို တရုတ္ႎုိင္ငံကို ေရာင္းခဵမယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔