အိုင္အယ္အို ကူညီ၍ အသက္ ၁၆ ႎႀစ္သား မိဘရင္ခၾင္ ဴပန္ေရာက္

လၾန္ခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၉ ရက္ေနႛက စစ္သားအဴဖစ္ စုေဆာင္းခံရတဲ့ ပဲခူးတိုင္း ေရၿပန္းေကဵးရၾာက အဖ ဦးဴမင့္စိုးရဲႛသား အသက္ ၁၆ ႎႀစ္ အရၾယ္ ေမာင္မဵိႂးလိႁင္ဝင္းဟာ တပ္ထဲမႀာ မေနခဵင္ေတာ့တာေဳကာင့္ မိသားစုကို လ႖ိႂႛဝႀက္ အေဳကာင္းဳကားခဲ့ပၝတယ္။
2009-12-20
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ေရွ႕တန္းစစ္စခန္းတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
ေရွ႕တန္းစစ္စခန္းတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

အဲဒီလို အေဳကာင္းဳကားတဲ့အခၝမႀာ မိဘဴဖစ္သူေတၾက ပဲခူးတိုင္း အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္ အကူအညီေပးေရးအဖၾဲႛက ကိုေအာင္မဵိႂးဝင္းကို အကူအညီေတာင္း႓ပီး ရန္ကုန္ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖၾဲႛခဵႂပ္ အိုင္အယ္လ္အိုကို တိုင္ဳကားခဲ့ပၝတယ္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေနႛကေတာ့ အိုင္အယ္အို အကူအညီနဲႛ ေမာင္မဵိႂးလိႁင္ဝင္းဟာ မိဘရင္ခၾင္ကို ဴပန္လည္ ေရာက္ရႀိခဲ့ပၝတယ္။

စစ္တပ္ထဲကေန ဴပန္ေရာက္လာတဲ့ ေမာင္မဵိႂးလိႁင္ဝင္းကို အာအက္ဖ္ေအက အခုလုိ ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္း ဳကည့္ခဲ့ပၝတယ္။

အာအက္ဖ္ေအ။    ။“ညီေလးမဵိႂးလႀိႂင္ဝင္းေရ။ ညီေလး စစ္သားအဴဖစ္ ဘယ္လို စုေဆာင္းခံခဲ့ရလဲ၊ ေဴပာပၝဦး”
မဵိႂးလႀိႂင္ဝင္း။    ။“ကဵေနာ့္ဘာသာ သၾားတာပၝ အကို႒ကီး”

- ဘယ္တပ္ရင္းကေန ညီေလး စဝင္လဲ
“၁၀၇ က ဝင္တာပၝ”

- ဘာလိုႛစစ္ထဲဝင္တာလဲ အိမ္နဲႛစိတ္ဆိုးလိုႛလား
“စိတ္ဆိုး႓ပီး ဝင္တာ မဟုတ္ပၝဘူး၊ စိတ္ညစ္လိုႛဝင္တာပၝ”

- အဲဒီ ၁၀၇ အင္းတေကာ္ တပ္ရင္းကေန ညီေလးကို ေနာက္ေတာ့ ဘယ္ကုိပိုႛလိုက္လဲ
“ကဵေနာ္တိုႛကို ဒညင္းကုန္း စုေဆာင္းေရးကို ပိုႛလိုက္ပၝတယ္။ ဒညင္းကုန္း စုေဆာင္းေရးမႀာ ဘာမႀ မလုပ္ရပၝဘူး။ ဒညင္းကုန္းကေန ေလ့ကဵင့္ေရး ၁ ကို ပိုႛလိုက္ပၝတယ္”

- ေလ့ကဵင့္ေရး ၁ ဆိုေတာ့ ေဖာင္႒ကီးေပၝ့ေနာ္။ အဲဒီမႀာ ညီေလးတိုႛ ဘာသင္တန္းေတၾ တက္ရလဲ၊ ဘာေတၾလုပ္ခိုင္းလဲ
“စစ္ဗဵႂဟာတိုႛ၊ လက္နက္ငယ္တိုႛ၊ စစ္ေရးဴပတိုႛ အကုန္ လုပ္ရတာေပၝ့။ လက္နက္ငယ္ ဆိုတာကေတာ့ လက္နက္ေတၾ အကုန္ သင္ရတယ္။ စစ္ေရးဴပတိုႛ စစ္ဗဵႃဟာတိုႛ ေဴပာရတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛမိုင္းေဳကာင္းတိုႛ ေသနတ္အေဳကာင္းတိုႛ အကုန္သင္ရတာေပၝ့။ သင္ခန္းစာေတၾ သင္ပၝတယ္။ တနဂႆေႎၾေတာ့ အနားေပးပၝတယ္”

- ဘယ္လိုေနလဲ ပင္ပန္းလား
“ပင္ပန္းတာေတာ့ပင္ပန္းတာေပၝ့ ဒီလုိပဲဴပန္လိုႛမရေတာ့ ဒီလိုပဲလုပ္ရတာေပၝ့”

-  ပင္ပန္းေတာ့ ညီေလးက မေနခဵင္ေတာ့ဘူးဆိုပၝေတာ့။ အဲဒီေတာ့ အိမ္ကို ဘယ္လို အေဳကာင္းဳကားလဲ၊ ဘယ္လိုဆက္လုပ္လဲ
“ကဵေနာ္ ဖုန္းနဲႛပဲ ေဴပာတာပၝ။ အေဖက ဒီက ဦးေလးေတၾ အကူအညီေတာင္း႓ပီး ေနာက္ကေန လိုက္ထုတ္တာေပၝ့”

- အဲဒီထဲမႀာ ညီေလးလို အရၾယ္တူ အိမ္ဴပန္ခဵင္တဲ့ကေလးေတၾ ေတၾႛခဲ့ေသးလား
“၂ ေယာက္ေလာက္ေတာ့ ရႀိတယ္ဗဵ။ သူတိုႛလည္း ထၾက္ခၾင့္ ေစာင့္ေနတာ ဘယ္ေနရာကရယ္ေတာ့ မသိဘူး၊ ထၾက္ခၾင့္ေစာင့္ေနတာ။ ထၾက္ခၾင့္မရေသးဘူး”

- ညီေလးက ကိုယ္ပိုင္အမႀတ္ ကဵ႓ပီလား။ လစာေရာ ေပး႓ပီလား
“ကိုယ္ပိုင္အမႀတ္လည္းကဵ႓ပီ။ လစာက ၁ ေသာင္းခၾဲ ရတယ္”

- ဒၝဆို ဘာလိုႛ ထၾက္လာလဲ။ ဆက္ ေနမဳကည့္ခဵင္ေတာ့ဘူးလား
“ပင္ပန္းလိုႛပၝ စစ္တပ္ကေန ကဵေနာ္တိုႛက အသက္ငယ္ေတာ့ ခုိင္းတဲ့အလုပ္နဲႛကဵေနာ္တိုႛက အေတာ္ပင္ပန္းလိုႛပၝ”

- အဲဒီထဲေနတုန္းက အႎႀိပ္စက္ခံရတာေတၾ ဘာေတၾရႀိေသးလား ေဴပာပၝဦး
“တခၝတေလ အဴပစ္ဳကံႂရင္ေတာ့ အရိုက္ခံရပၝတယ္။ ကဵေနာ္တိုႛ ကိုယ္စီတိုက္ပၾဲတိုႛ တပ္စုတိုက္ပၾဲတိုႛ။ အဲဒၝမဵိႂးကဵရင္ေတာ့ မႀားရင္ အရိုက္ခံရတာေပၝ့”

- ခုလို ညီေလးထၾက္လာေတာ့ တပ္ထဲက ဘာေတၾမႀာလိုက္ေသးလဲ
“ဘာမႀေတာ့ မမႀာလိုက္ပၝဘူး။ ေအးေအးေဆးေဆးပဲ ထုတ္ေပးလိုက္တာပၝ”

ေမာင္မဵိႂးလႀိႂင္ဝင္းဟာ ကိုယ္ပိုင္အမႀတ္ တ၊ ၄၂၁၁၁၁ နဲႛ စစ္တပ္ထဲ ေလးလ ေရာက္ခဲ့ပၝတယ္။ သူရဲႛ ဖခင္ဴဖစ္သူ ဦးဴမင့္စိုးကိုလည္း သားဴပန္ေရာက္ဖိုႛ ဘယ္လိုေတၾလုပ္ခဲ့ရလဲ၊ ခံစားခဵက္ ဘယ္လိုရႀိလဲလိုႛ ေမးဳကည့္ပၝတယ္။

ဦးစုိးဴမင့္။    ။“လၾယ္ပၝတယ္။ သူတိုႛ အကုန္လံုး လၾဲေပးတာ။ မႀတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္႓ပီး လက္မႀတ္ထိုး ထုတ္ေပးလိုက္တာပၝ။ ေဖာင္႒ကီးေလ့ကဵင့္ေရး ၁ က သၾားထုတ္ရတာပၝ။ ကဵေနာ္ကေတာ့ ကဵေနာ့္ကေလး ဴပန္ေရာက္ေတာ့ ဝမ္းသာတာေပၝ့ အကိုရာ။ ကဵေနာ့္သား ဴပန္ေရာက္ေတာ့ ကဵေနာ္ေတာ့ ေပဵာ္ေနတာေပၝ့ဆရာ”

ဒီကေလးလၾတ္ေဴမာက္ဖိုႛ အကူအညီေပးခဲ့တဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ ပဲခူးတိုင္းလူငယ္ အေထာက္အကူဴပႂအဖၾဲႛက ကိုေအာင္မဵိႂးဝင္းကေတာ့ ပညာသင္ရမယ့္ အရၾယ္ ကေလးေတၾ စစ္ထဲေရာက္တာေတၾနဲႛ ေကဵာင္းကထၾက္႓ပီး အလုပ္ ထၾက္လုပ္ေနရတာေတၾ ပေပဵာက္ဖိုႛ အိုင္အယ္လ္အိုနဲႛအတူ လက္တၾဲကူညီသၾားမယ္လိုႛ အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ကိုေအာင္မဵႂိးဝင္း။    ။“ကဵေနာ္တိုႛကေတာ့ ဒီကိစၤအေပၞ ေကဵနပ္ဝမ္းသာမႁေတာ့ ရႀိတာေပၝ့ဗဵာ။ ဒၝေပမယ့္ အားရေကဵနပ္မႁေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ ဘာဴဖစ္လိုႛလဲ ဆိုေတာ့ ဒီကေလးတေယာက္နဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ကဵေနာ္တိုႛ ၄ လ ဳကာဴမင့္တာေပၝ့။ အစိုးရပိုင္းေရာ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ ရံုးပုိင္းေရာ၊ ကေလးစစ္သားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေဴမာက္အဴမားရႀိလိုႛ ခုလုိမဵိႂး ေနာက္ကဵတယ္လိုႛ သိရတယ္ဗဵာ။ ကေလးသူငယ္ အခၾင့္အေရးဆုိင္ရာေပၝ့။ အသက္မဴပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတၾဟာ သူတိုႛရဲႛ ပညာသင္ရမယ့္အရၾယ္မႀာ ပညာသင္ရမယ့္ အစား အခုလို စစ္တပ္ထဲေရာက္မယ္ အလုပ္ေတၾ အဴပင္မႀာ ရႀာေဖၾစားေသာက္မယ္ဆိုရင္ ကေလးေတၾအနာဂတ္က ရင္ေလးဖၾယ္ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မိုႛ ကေလးသူငယ္ဆုိင္ရာ အခၾင့္အေရးေတၾကို အိုင္အယ္အိုနဲႛ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရၾက္ဴခင္း ဴဖစ္ပၝတယ္”

အခုဆိုရင္ ၂၀၀၇ ခုႎႀစ္ကတည္းကစ႓ပီး ကေလးစစ္သားအမႁ ၁၁၇ မႁကို လမ္းဴပဳကယ္ အဖၾဲႛနဲႛအတူ အကူအညီေပးခဲ့ရာမႀာ သံုးပံုတပံုေလာက္ေတာ့ မိဘရပ္ထံ ဴပန္လည္ အပ္ႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔