စစ္အစိုးရ သဘာ၀ဓာတ္ေငၾ ့ ေရာင္းရေငၾေတၾ ဴပည္ပမႀာ လ႖ိႂႚဝႀက္ထားရိႀ

ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဟာ သဘာ၀ ဓၝတ္ေငၾ ့ေရာင္းခဵလို ့ ရရိႀတဲ့ နိုင္ငံဴခားေငၾေတၾကို လ့႖ုိ၀ႀက္ထားတဲ့ အဴပင္ ႎဵႃကလီးယား လက္နက္ေတၾလည္း ထုတ္လုပ္ဖို ့ ဳကိႂးပမ္းေနတယ္လို ့ က႗မ္းကဵင္သူ ပၝရဂူေတၾက ေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-06-24
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

၀ၝရႀင္တန္ ဒီစီ အေဴခစိုက္ NED ေခၞ ဒီမိုကေရစီ ဖံၾ ့ဴဖိုးတိုးတက္ေရး ကူညီ ေထာက္ပံ့မႁ အဖဲၾ ့က ဳကီးမႁးဴပီး ဗုဒၭဟူးေန ့က ဴပုလုပ္တဲ့ ဴမန္မာစစ္ အစိုးရရဲ ့ ႎဵႃကလီးယား စီမံကိန္း အေဴကာင္း ေဆၾးေနၾးပဲၾမႀာ၊ သက္ဆိုင္ရာ က႗မ္းကဵင္သူ ပၝရဂူေတၾက အခုလို ေဴပာလိုက္တာပၝ

Earth Rights International အဖဲၾ ့ဳကီးရဲ ့ ညၿန္ဳကားေရးမႁး တစ္ဦးဴဖစ္သူ Paul Donowitz ကေတာ့ အိုင္အမ္အက္ဖ္ ေခၞ အဴပည္ဴပည္ ဆိုင္ရာ ေငၾေဳကးရံပံုေငၾ အဖဲၾ ့ရဲ ့ အဆိုကို ကိုးကား ေဴပာဆိုရာမႀာ ဴမန္မာနိုင္ငံဟာ ထိုင္းနိုင္ငံကို သဘာ၀ဓၝတ္ေငၾ ့ ေရာင္းခဵလို ့ ရရိႀတဲ့ နိုင္ငံဴခားေငၾရဲ ့အပံု တရာပံုရင္ တစ္ပံု ေတာင္ ဴပည္သူလူထု အတၾက္ မသံုးစဲၾဘူးလို ့ ဆိုပၝတယ္။

ထိုင္းနိုင္ငံကို သဘာ၀ ဓၝတ္ေငၾ ့ ေရာင္းခဵလို ့ရရိႀတဲ့ ေငၾပမာဏနဲ ့ တိုင္းဴပည္အတၾက္ အကိုဵးရိႀေအာင္ တကယ္ ဴပန္အသံုးဴပုတဲ့ေငၾ ယႀဥ္ဳကည့္မယ္ဆိုရင္ ဧရာမ ကၾာဴခားမႁရိႀပၝတယ္လို ့ ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။ အဲ့ဒီလို တိုင္းဴပည္ အတၾက္ တစ္ ရာခိုင္နံႁးေတာင္ ဴပန္မသံုးေပမယ့္ သဘာ၀ဓၝတ္ေငၾႛ   ေရာင္းခဵလို့ ရရိႀတဲ့ နိုင္ငံဴခားေငၾရဲ ့ ရာခိုင္နံႁး ေတာ္ေတာ္ ဳကီးဳကီးမားမားဟာ စင္ကာပူ ဘဏ္ေတၾထဲမႀာ ထားရိႀပၝတယ္လို ့ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

အဲ့ဒိ ေဆၾးေနၾးပဲၾမႀာပဲ အဴပည္ဴပည္ဆိုင္ရာ စၾမ္းအင္ ေအဂဵင္စီ ရဲ ့ ညၿန္ဳကားေရးမႁးေဟာင္း တစ္ဦး ဴဖစ္သူ Robert Kelly ကလည္း အေထာက္အထား ဓၝတ္ပံုေတၾထဲမႀာ ေတၾ ့ဴမင္ရတဲ့ အစိတ္အပိုင္း အမဵားအဴပား ဟာ အဆင့္နိမ့္ ယူေရနီယမ္ သတၨုကုန္ဳကမ္းေတၾကို ႎဵႃကလီးယား ဗံုးထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့ အဆင့္ဴမင့္ ကုန္ဳကမ္းအဴဖစ္ ေဴပာင္းလဲတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မႀာ ပၝ၀င္တဲ့ ပစၤည္းေတၾဴဖစ္တယ္ လို ့ေဴပာဆို သၾားပၝတယ္။

ဒီေဆၾးေနၾးပဲၾ ကိုတက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ RFA သတင္းေထာက္ Richard Finney ရဲႚ သတင္းေပးပို ့ခဵက္ကို ဦးကိုကိုေအာင္က တင္ဴပထားပၝတယ္။

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔