စစ္အစိုးရရဲႛ အားနည္းခဵက္မဵား အတိုက္အခံေဆၾးေႎၾး

ဴမန္မာႎုိင္ငံရဲႛ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး စစ္အစိုးရရဲႛ အားနည္းခဵက္မဵား အမည္ရႀိ ေဆၾးေႎၾးပၾဲတရပ္ကို NCUB ဴပည္ေထာင္စုဴမန္မာႎိုင္ငံ အမဵိႂးသားေကာင္စီက ဝၝရႀင္တန္ဒီစီ႓မိႂႛေတာ္မႀာ မေနႛက ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္၊၊
2010-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၁၉၉၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိေသာ ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
၁၉၉၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိေသာ ႏွစ္ ၂၀ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔က အိႏၵိယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ စစ္အစိုးရ၏ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေဆၾးေႎၾးပၾဲမႀာ NCUB အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးလည္းဴဖစ္၊ FTUB အလုပ္သမားသမဂၢမဵား အဖၾဲႛခဵႂပ္ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃးလည္း ဴဖစ္တဲ့ ဦးေမာင္ေမာင္၊ NCGUB ဴမန္မာႎိုင္ငံႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဘိုလႀတင့္၊ အင္အယ္လ္ဒီ- လၾတ္ေဴမာက္နယ္ေဴမ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးဴမင့္စိုးနဲႛ အေမရိကန္တကၠသိုလ္ ဥပေဒပၝေမာကၡ Paul R Williams တိုႛက ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲ နဲႛ ပတ္သက္ဴပီး လက္ရႀိအေဴခအေနေတၾနဲႛ ေနာင္ ေပၞထၾက္လာႎိုင္တဲ့ အေဴခအေနေတၾကို ဦးေဆာင္ ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္၊၊

ဦးေမာင္ေမာင္က အခုအခဵိန္မႀာ စစ္အစိုးရအေပၞ ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ဖိအားေပးမႁေတၾ လိုအပ္ေနေဳကာင္း၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲအတၾက္ စစ္အစိုးရက ဴပင္ဆင္ေနတဲ့ေနရာမႀာ အတိုက္အခံ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုေတၾအတၾက္ လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္စရာ အခၾင့္အလမ္းေကာင္းေတၾ ေပၞထၾက္လာေဳကာင္း ေဆၾးေႎၾး တင္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္။     ။“ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု၊ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုေတၾ အားလံုး စုေပၝင္း႓ပီးေတာ့ ဒၝကို ဘယ္လုိ ဴပင္ဆင္႓ပီး ရင္ဆုိင္မလဲ ေကဵာ္လၿားမလဲဆုိတာကို ကဵေနာ္တုိႛ ေဆၾးေႎၾးဳကပၝတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ နအဖ အားနည္းခဵက္က ဒၝေတၾေတာ့ ေတၾႛတယ္၊ ေတၾႛလုိႛရႀိရင္ ဒၝကို ကဵေနာ္တုိႛက ဘာဴဖစ္လုိႛ ေရၾးေကာက္ပၾဲအထိ ေစာင့္ရမႀာလဲ၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲမတုိင္ခင္မႀာ ထိထိမိမိ ကုလသမဂၢေရာ ဥေရာပေရာ ေနာက္ အေမရိကန္ေရာ တေဴပးညီ ဝုိင္း႓ပီးေတာ့ အားလံုးပၝဝင္တဲ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲဴဖစ္ဖုိႛ ဖိအားေပးလုိႛရတဲ့ အေနအထားရႀိေနတယ္၊ ဒၝကိုလုပ္ေပးပၝဆုိ႓ပီး ကဵေနာ္တုိႛ တင္ဴပတာပၝ”

NCUB အေထၾေထၾ အတၾင္းေရးမႀႃးဦးေမာင္ေမာင္က ေဴပာဳကားသၾားတာပၝ။

ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႛ ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး ဦးဘိုလႀတင့္က အခုအခၝမႀာ မိမိတိုႛ ႌၾန္ႛေပၝင္းအစိုးရအဖၾဲႛကို အင္အားတိုးခဵဲႛ႓ပီး ေရႀႛလုပ္ငန္းစဥ္ေတၾ ပိုမို ထိေရာက္မႁရႀိဖိုႛ ႒ကိႂးပမ္းေနပံုကို ရႀင္းဴပ႓ပီး၊ ဦးဴမင့္စိုးက ေရၾးေကာက္ပၾဲေနႛရက္ အတိအကဵ သိရတဲ့အခၝ NLD ပၝတီအေနနဲႛ ဘာေတၾ စီမံ ေဆာင္ရၾက္သၾားမယ္ဆိုတာ ဴပင္ဆင္ညိၟႎႁိင္းေနတယ္လိုႛ ေဴပာသၾားပၝတယ္။

ဥပေဒပၝေမာကၡ Paul Williams ကေတာ့ စစ္အစိုးရ လက္ရႀိ ကိုင္ဆၾဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုႎႀစ္ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒနဲႛ ဘယ္လိုမႀ စစ္မႀန္တဲ့ဒီမိုကေရစီ မရရႀိႎိုင္ေဳကာင္း၊ အဲဒီ ဖၾဲႛစည္းပံုဥပေဒကို ဴပင္ဆင္ေရးဆၾဲဖိုႛ လိုအပ္ေဳကာင္း ရႀင္းလင္း ေဴပာဴပသၾားပၝတယ္။

ဒီေနႛဴပႂလုပ္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး NCUB အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ဦးေမာင္ေမာင္ကို အာအက္ဖ္ေအ ဦးတင္ေအာင္ခုိင္က ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းထားပၝတယ္ ၊၊

ဆက္သၾယ္ေမးဴမန္းခဵက္။
အသံဖိုင္ယူရန္
ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

A person who attended the meeting was no Dr. Paul Williams. His name is Prof. David C. Williams and he is from Indiana University Maurer School of Law - Bloomington.

Jul 31, 2010 11:04 AM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔