NLD ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ တိုးခဵဲဖဲၾႛစည္းေရး ေဆၾးေႎၾး

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖဲၾႛခဵႂပ္္ အေနနဲႛ ပၝတီတၾင္း ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲေရးအတၾက္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ လက္ရႀိ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ ၁၁ ဦး စံုညီ ေတၾႛဆံုခၾင့္ရဖိုႛ အေရးတ႒ကီး လိုအပ္ေနတယ္လိုႛ ပၝတီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာပၝတယ္။
2009-12-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ (ယာ) ႎႀင့္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္ (ဝဲ) တိုႛ ၂၀၀၄ ဧ႓ပီ ၁၇ ရက္ ဴမန္မာ ႎႀစ္သစ္ကူးေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးေနသည့္ ယခင္ မႀတ္တမ္းပုံတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႚခဵႂပ္ (NLD) ဥကၠႉ ဦးေအာင္ေ႟ၿ (ယာ) ႎႀင့္ အတၾင္းေရးမႀႃး ဦးလၾင္ (ဝဲ) တိုႛ ၂၀၀၄ ဧ႓ပီ ၁၇ ရက္ ဴမန္မာ ႎႀစ္သစ္ကူးေနႛ အခမ္းအနားတၾင္ တိုင္ပင္ေဆၾးေႎၾးေနသည့္ ယခင္ မႀတ္တမ္းပုံတခု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကေနႛကဵင္းပတဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အစည္းအေဝးမႀာ တိုးခဵဲဖဲၾႛစည္းေရးကိစၤကို ေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။ အဲဒီမႀာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ အဖဲၾႛခဵႂပ္ရဲႛ ၇/၁၀ ေဳကညာခဵက္အတိုင္း ေဆာင္ရၾက္သၾားမႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾကေဴပာပၝတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆၾ။    ။“ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛရင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပၝတီဥပေဒ ထၾက္ရင္ေသာ္လည္းေကာင္း ဒၝကို ညၟိႎိႁင္းဆံုးဴဖတ္ လုပ္ကိုင္သၾားမယ္ ဆုိတဲ့ဟာအေပၞမႀာ ေဆၾးေႎၾးတာပၝ။ ပၝတီဥပေဒ ထၾက္လာတဲ့အခၝကဵရင္ ပၝတီနဲႛပတ္သက္တဲ့ကိစၤေတၾ ပၝလာမႀာမုိႛလုိႛ ပၝတီကို ဴပန္လည္ ဖၾဲႛစည္း႓ပီးေတာ့ ေဆာင္ရၾက္သၾားဖိုႛ ကိစၤေတၾကို အန္ကယ္တိုႛ တုိင္ပင္ေဆၾးေႎၾး႓ပီးေတာ့ ဒီ ဗဟုိအလုပ္အမႁေဆာင္ကို တုိးခဵဲႛဖၾဲႛစည္းေရး၊ ဗဟိုဦးစီးအဖၾဲႛ ဴပန္လည္ဖၾဲႛစည္းေရး စတာေတၾကို ကိုင္တၾယ္ ေဆာင္ရၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္ ထပ္႓ပီးေတာ့ ေရၾးေကာက္ပၾဲဥပေဒ ထၾက္လာတဲ့အခၝကဵရင္လည္း ေရၾးေကာက္ပၾဲနဲႛ ပတ္သက္တာေတၾကို စဥ္းစားဆံုးဴဖတ္႓ပီးေတာ့ ေရၿဂံုတုိင္ေဳကညာခဵက္ပၝအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သၾားဖိုႛ လဵာထားပၝတယ္”

ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛဆံုခၾင့္မရခင္မႀာ စစ္အစိုးရဘက္က ႎိုင္ငံေရးပၝတီေတၾနဲႛ ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒကို ထုတ္ဴပန္ခဲ့ရင္ ပၝတီတၾင္း ဴပန္လည္ဖဲၾႛစည္းေရး ကိစၤေတၾကို လက္ရႀိ တာဝန္ယူထားတဲ့ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ေတၾက ေဆာင္ရၾက္မႀာဴဖစ္တယ္လိုႛ ဦးခင္ေမာင္ေဆၾက ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္အေနနဲႛ အသက္အရၾယ္ ႒ကီးရင့္႓ပီဴဖစ္တဲ့ ပၝတီ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ သံုးဦးကို ေတၾႛဆံု ဂၝရ၀ဴပႂခၾင့္ ရခဵိန္မႀာ ပၝတီတၾင္း ဴပႂဴပင္ေဴပာင္းလဲမႁေတၾလုပ္ဖိုႛ တင္ဴပခဲ့႓ပီး သံုးဦးစလံုးက သေဘာတူညီခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေနာက္တဆင့္အေနနဲႛ ဗဟိုအလုပ္အမႁေဆာင္ အဖဲၾႛဝင္အားလံုးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ေတၾႛခၾင့္ရဖိုႛ ေတာင္းဆိုထားေပမယ့္ အခုခဵိန္ထိ အာဏာပိုင္ေတၾဘက္က ခၾင့္ဴပႂခဵက္ မရေသးဘူးလိုႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔