ဒီမိုကေရစီေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁကို ပံ့ပိုးဳကဖိုႛ ဴပည္သူေတၾကို သူရဦးတင္ဦး တိုက္တၾန္း

ဴပည္သူႛတပ္မေတာ္သားေတၾ အပၝအဝင္ တိုင္းရင္းသားေတၾနဲႛ ဴပည္သူလူထုက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး ႒ကိႂးပမ္းမႁေတၾအေပၞ စာနာစိတ္နဲႛ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ပံ့ပိုးဳကပၝလိုႛ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒုတိယဥကၠႉ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီးေဟာင္း သူရဦးတင္ဦးက ဒီကေနႛ တိုက္တၾန္းေဴပာဳကားလိုက္ပၝတယ္။
2010-05-29
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးပံု
အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦးပံု
Photo: RFA
မနက္ဴဖန္မႀာ ၇ ႎႀစ္ဴပည့္မယ့္ ဒီပဲယင္းတိုက္ခိုက္ခံရမႁ ႎႀစ္ပတ္လည္အဴဖစ္ အခုလုိ ေဴပာဳကားလိုက္တာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

“ဒီ ဴဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အေဳကာင္းအရာ တရပ္လံုးအေပၞမႀာ စာနာ႓ပီးေတာ့ ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုး၊ ဴပည္သူလူထုတရပ္လံုး ဆုိရာမႀာလည္း ဴပည္သူသည္အမိ၊ ဴပည္သူသည္အဖက ေမၾးဖၾား ေပၝက္ဖၾားတဲ့ တပ္မေတာ္သားေတၾလည္း ပၝပၝတယ္၊ ေနာက္ တုိင္းရင္းသားေတၾ အားလံုးလည္း ပၝပၝတယ္။ အဲဒၝေဳကာင့္မုိႛ ေရႀႛဆက္သၾားရမယ့္ ကိစၤရပ္ အ၀၀မႀာေတာ့ တုိးတက္ ေအာင္ဴမင္ဖုိႛအတၾက္ အားလံုး ဴပည္သူလူထုေတၾကလည္း စာနာတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတၾနဲႛ နားလည္မႁရႀိ႓ပီးေတာ့ ေရႀႛဆက္သၾားရမယ့္ အဖၾဲႛခဵႂပ္ရဲႛ လုပ္ငန္းလုပ္ရပ္ ကိစၤအ၀၀မႀာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို အားလံုး ဝုိင္းရံဳက႓ပီးတဲ့ေနာက္ အားလံုး ေအးခဵမ္းေသာနည္း၊ ႓ငိမ္းခဵမ္းေသာနည္း၊ တေယာက္နဲႛတေယာက္ တုိက္ရုိက္ အ႒ကီးအကဲမဵား ေတၾႛဆံုတဲ့နည္းနဲႛ ေဴဖရႀင္းႎုိင္ေအာင္အတၾက္ ကဵေနာ္တုိႛအားလံုးကို ဝိုင္းဝန္းဳကပၝလုိႛ ေလးေလးနက္နက္ ပန္ဳကားရင္းနဲႛ တင္ဴပပၝရေစ”

အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္အေနနဲႛ ပၝတီအလံနဲႛ ရံုးခန္း မရႀိေတာ့ေပမယ့္လည္း အဖၾဲႛခဵႂပ္ကေတာ့ ဆက္႓ပီး ရႀိေနဦးမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛလည္း ဦးတင္ဦးက ေဴပာလိုက္ပၝတယ္။
ကြန္မင့္မ်ား (1)
Share

အမည္မေဖာ္လိုသူ

Ever ready

May 29, 2010 08:34 PM

ဆိုက္တခုလံုးသို႔