ဂမ္ဘာရီရဲႚ ခရီးစဥ္ကုိ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အေကာင္းဴမင္ ေမ႖ာ္လင့္

ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီရဲႚ ဴမန္မာႎိုင္ငံခရီးဟာ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ စစ္အစိုးရဳကားက ေရႀႚမဆက္ႎိုင္ဴဖစ္ေနတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲ ဴပန္စတင္ဖိုႛ အေထာက္အကူ ေပးလိမ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္ေဳကာင္း အင္အယ္ဒီ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ဒီေနႛေဴပာပၝတယ္။
2008-08-17
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
ရွယ္ပါ
ပံုႏွိပ္ပါ
စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႛ ယခုႎႀစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းတၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
စစ္အစိုးရက အကဵယ္ခဵႂပ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီေခၝင္းေဆာင္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ (ဝဲ) ႎႀင့္ ကုလသမဂၢ အထူးသံတမန္ မစၤတာ အီဘရာဟင္ ဂမ္ဘာရီ(ယာ)တိုႛ ယခုႎႀစ္ မတ္လဆန္းပိုင္းတၾင္ ေတၾႚဆံု ေဆၾးေႎၾးေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အမဵိႂးသားရင္ဳကားေစ့ေရးနဲႛ ဒီမိုကေရစီေရး အေဴပာင္းအလဲဴဖစ္ဖိုႛ ေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ မစၤတာဂမ္ဘာရီဟာ တနလႆာေနႛကစ႓ပီး ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ငၝးရက္ဳကာခရီး ေရာက္ရႀိလာမႀာပၝ။

မစၤတာ ဂမ္ဘာရီအေနနဲႛ လိပ္ခဲတည္းလည္းဴဖစ္ေနတဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို အသက္ဴပန္ဝင္ေအာင္ လုပ္ႎိုင္လိ္မ့္မယ္လိုႛ ေမ႖ာ္လင့္တဲ့အေဳကာင္း အင္အယ္ဒီ ေဴပာခၾင့္ရပုဂၢိႂလ္ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢက ဳကားဝင္႓ပီးေဆာင္ရၾက္တဲ့ ေဆၾးေႎၾးပၾဲကို စစ္အစိုးရ ဆက္ဆံေရး ဝန္႒ကီး ဦးေအာင္ဳကည္နဲႛ အခုထိ ေနအိမ္အကဵယ္ခဵႂပ္ ကဵခံေနရတဲ့ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္တိုႛ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလက ပထမဆံုးအ႒ကိမ္ စတင္ခဲ့ပၝတယ္။ ဒီလိုမဵိႂး ငၝး႒ကိမ္ေဆၾးေႎၾး လာရာက ဇန္နဝၝရီလကုန္ပိုင္းမႀာ ေနာက္ဆံုး ေဆၾးေႎၾးခဲ့႓ပီးတဲ့ေနာက္ ထပ္မံေတၾႛဆံုတာ မရႀိေတာ့ဘူးလိုႛ ဦးဥာဏ္ဝင္းက ေဴပာပၝတယ္။

၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ဆႎၬဴပပၾဲေတၾကို စစ္အစိုးရက အဳကမ္းဖက္ ႓ဖိႂခၾင္းခဲ့႓ပီးေနာက္ပိုင္း ခုတ႒ကိမ္ဟာ မစၤတာ ဂမ္ဘာရီ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို ေလး႒ကိမ္ေဴမာက္လာေရာက္တဲ့ခရီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

သူဟာ ဴမန္မာႎိုင္ငံကို မတ္လကေနာက္ဆံုး ေရာက္လာခဲ့႓ပီး ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္နဲႛ ေတၾႛခၾင့္ရေပမယ့္ စစ္အစိုးရထိပ္ပိုင္း ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ မေတၾႛခဲ့ရပၝဘူး။ အဲဒီေနာက္ဆံုး ခရီးစဥ္ဟာ စိတ္ပဵက္ရတယ္လိုႛလည္း မစၤတာ ဂမ္ဘာရီက ေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
  • ပံုႏွိပ္ပါ
  • ရွယ္ပါ
  • အီးေမးလ္
ဆိုက္တခုလံုးသို႔