အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္ လူငယ္ေတၾ ဆရာဦးဝင္းတင္ကို ဂၝရဝဴပႂ

ဒီကေနႛ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေနႛမႀာ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္လူငယ္ ၂၀ ခန္ႛ ဟာ ႓ပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက အကဵဥ္းေထာင္ေတၾကေန လၾတ္ေဴမာက္လာတဲ့ သတင္းစာ ဆရာ႒ကီး ဦးဝင္းတင္အပၝအဝင္ တဴခားေခၝင္းေဆာင္ေတၾကို သၾားေရာက္ ဂၝ၀ရဴပႂ ခဲ့ဳကပၝတယ္။ အဲဒီလူငယ္ေတၾကို ညီညၾတ္ေရး အေရး႒ကီးတဲ့အေဳကာင္း တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္လိုႛ ဆရာဦးဝင္းတင္က အာအက္ဖ္ေအကို ေဴပာဴပပၝတယ္။
2008-09-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ကို ေတြ႕ရစဥ္
သတင္းစာဆရာႀကီး ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ကို ေတြ႕ရစဥ္
AFP

ဦးဝင္းတင္။     "အဖၾဲႛအစည္းထဲမႀာ တညီတညၾတ္တည္း ဴဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းရႀာဳကမယ္၊ လုပ္ဳကမယ္၊ တၾဲလုပ္ႎိုင္ေအာင္ေပၝ့ လူ႒ကီးနဲႛလူငယ္၊ ေနာက္လူငယ္ လူငယ္ခဵင္းေပၝ့ဗဵာ၊ ေနာက္တခုက အခဵင္းခဵင္း ေဆၾးေႎၾးဳကပၝ ညိႀႎိႁင္းဳကပၝ အဲဒၝေတၾ လုပ္တဲ့ဳကားကေန မရေသးရင္ ဴငင္းသင့္ရင္ ဴငင္းပၝ ဒၝေပမဲ့ ရန္မဴဖစ္ဳကပၝနဲႛ၊ လူ႒ကီးနဲႛေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူငယ္နဲႛေသာ္လည္းေကာင္း မဴဖစ္ဳကေအာင္ပၝ ဒီကေနႛ အဓိက ပထမဦးဆံုးလုပ္ဖိုႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ အပၝအဝင္ ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသမားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးနဲႛ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးေတၾ ဦးတည္ႎိုင္ေအာင္လုပ္ဖိုႛ၊ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးေရးဆိုတာ အဆင္တန္ဆာေလာက္ပဲ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ကဵေနာ္လက္မခံဘူး ဒၝကိုလည္းသူတိုႛ သေဘာတူပၝတယ္။"

ဆရာဦးဝင္းတင္နဲႛ ေတၾႛဆံုခဲ့တဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္ လူငယ္တဦးကေတာ့ ခၾဲခၾာေနရတဲ့ မိဘတဦးကို ဴပန္ေတၾႛရသလို ခံစားရတယ္လိုႛ ေဴပာပၝတယ္။

အဖၾဲႛခဵႂပ္ လူငယ္တဦး။     "အရမ္းကို အားရေဳကနပ္မိပၝတယ္၊ ဆရာက ကိုယ္နဲႛအဴမင္ မတူတာ ရႀိႎိုင္တယ္၊ သေဘာထားမတူတာ ရႀိႎိုင္တယ္ သိုႛေသာ္ ဴငင္းလိုႛရတယ္ ေဆၾးေႎၾးလိုႛရတယ္ ဒၝေပမဲ့ရန္ဴဖစ္လိုႛ မဴဖစ္ဘူးဆိုတဲ့ စကားဟာ ကဵေနာ္တိုႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္လူငယ္ေတၾ လုပ္ခဵင္တဲ့ ဳကားခဵင္ေနတဲ့စကား ဴဖစ္ပၝတယ္။"

ဒီေနႛေတၾႛဆံုတဲ့လူငယ္ေတၾထဲမႀာ ဆရာဦးဝင္းတင္ကို မရင္းႎီႀး မဴမင္ဘူးတဲ့ လူငယ္ေတၾလည္းပၝဳကပၝတယ္။ ဒီလိုေတၾႛဆံုခဵိန္မႀာ လူငယ္ေတၾက ဆရာ႒ကီးဦးဝင္းတင္ကို အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီ အဖၾဲႛခဵႂပ္က ဴပန္လည္ေပးအပ္တဲ့ တာဝန္ကို အဴမန္ဆံုးယူဖိုႛ ဝိုင္းဝန္း တိုက္တၾန္းခဲ့တယ္လုိႛ ေဴပာပၝတယ္။ ဆရာဦးဝင္းတင္ကလည္း ဒီမိုကေရစီရဖိုႛဆိုရင္ ဘယ္လိုလူနဲႛမဆို လက္တၾဲသၾားမဲ့အေဳကာင္း ထပ္မံေဴပာဳကားခဲ့ပၝတယ္။ တိုင္းဴပည္ အနာဂတ္ဟာ လူငယ္ေတၾလက္ထဲမႀာသာ ရႀိေဳကာင္း ဆရာဦးဝင္းတင္က ဆိုပၝတယ္။

ဦးဝင္းတင္။     "ဘာပဲေဴပာေဴပာ ကေနႛတိုင္းဴပည္မႀာ လုပ္စရာေတၾဆက္လုပ္ရမႀာက သူတိုႛပဲလုပ္ရမႀာေလ တိုင္းေရးဴပည္ေရး ႎိုင္ငံေရးမႀာလည္း သူတိုႛပဲ လုပ္ရမႀာပဲ စီးပၾားေရးတိုႛ လူမူေရးတိုႛ အတတ္ပညာဆိုင္ရာကလည္း သူတိုႛပဲလုပ္ရမႀာပဲ။"

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔