စစ္အစိုးရကို ဴမန္မာသတင္းသမဂၢနဲႛ နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္အဖဲၾႛ ရႀႂတ္ခဵ

ေနာ္ေဝႎိုင္ငံအေဴခစိုက္ ဒီမုိကရက္တစ္ဴမန္မာ့အသံရဲႛ ဴပည္တၾင္း ဗီၾဒီယိုသတင္းေထာက္ ကိုေငၾစိုးလင္းကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ကိစၤနဲႛ သတင္းေထာက္ မလႀလႀဝင္းကို ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံ တိုးဴမၟင့္လိုက္တဲ့အေပၞ BMA ေခၞ ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ နဲႛ RSF ေခၞ နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႛ က ဴပစ္တင္ရႀတ္ခဵလုိက္႓ပီး သူတိုႛကို ခဵက္ခဵင္းလၿတ္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။
2010-01-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း စစ္အစိုးရ၏ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရသည့္ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ Kenji Nagai (Photo: AFP)
၂ဝဝ၇ ခုႎႀစ္ စက္တင္ဘာလ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း စစ္အစိုးရ၏ ပစ္သတ္ခံလိုက္ရသည့္ ဂဵပန္သတင္းေထာက္ Kenji Nagai (Photo: AFP)
AFP

ဒီကိစၤနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာသတင္းသမဂၢ ဥကၠႉ ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္က အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္ဴမင့္။    ။“ခုေလာေလာဆယ္မႀာ စစ္အစိုးရ အေဳကာက္ဆံုးက ဗၾီဒီယိုသမားေတၾ အေနနဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံက ဴဖစ္ရပ္ဴခင္းရာေတၾကို အမႀန္အတုိင္း ရိုက္႓ပီးေတာ့ ႎုိင္ငံံဴခားကို ပိုႛမႀာကို အင္မတန္ ေဳကာက္တယ္။ ေနာက္႓ပီး ဒီ ၂၀၁၀ ေရၾးေကာက္ပၾဲအ႒ကိႂ ကာလပဲဴဖစ္ဴဖစ္၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲ ကဵင္းပေနတဲ့ကာလမႀာပဲဴဖစ္ဴဖစ္ အဲဒီကာလမဵႂိးမႀာ ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဘာေတၾ ဴဖစ္ေနတယ္၊ ေရၾးေကာက္ပၾဲကို သူတိုႛ ဘယ္လုိ ကဵင္းပတယ္ အဲဒၝမဵႂိး သတင္းပိုႛလုိႛမဵား ႎုိင္ငံတကာကို ဒီသတင္းေတၾ ေရာက္သၾားရင္ သူတိုႛ အရႀက္ကၾဲမႀာကို သူတုိႛ အင္မတန္ စိုးရိမ္ပၝတယ္။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛလည္း ဗၾီဒီယုိသမားေတၾကို သူတုိႛ ဖိ႓ပီးေတာ့ အေရးယူေနတာဴဖစ္တယ္လုိႛ ကဵေနာ္တုိႛ ဴမင္တယ္။ အခုလုိမဵႂိး ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵတယ္ဆုိတဲ့ကိစၤဟာ အင္မတန္မႀာ ဴပင္းထန္လၾန္း အား႒ကီးတယ္၊ ရက္စက္လၾန္း အား႒ကီးတယ္။ မတရားရာလည္း ေရာက္လၾန္းအား႒ကီးတဲ့အတၾက္ေဳကာင့္ ခဵက္ဴခင္း လၿတ္ေပးဖုိႛ၊ ေနာက္ အခုလုိ ႎႀစ္ရႀည္ေထာင္ဒဏ္ေတၾ ခဵတာကိုလည္းပဲ ကဵေနာ္တုိႛက ဴပင္းဴပင္းထန္ထန္ ရႀႂတ္ခဵတယ္ဆုိ႓ပီးေတာ့ ေဳကညာခဵက္ထဲမႀာ ေဖာ္ဴပထားရတာ ဴဖစ္ပၝတယ္”

ကိုေငၾစိုးလင္းကို ၂၀၀၉ ခုႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၆ ရက္ေနႛမႀာ ရန္ကုန္႓မိႂႛ တာေမၾ႓မိႂႛနယ္က အင္တာနက္ကေဖး ဆိုင္တဆိုင္မႀာ ဖမ္းဆီးလိုက္တာပၝ။ အဲဒီေနာက္ အီလက္ထေရာနစ္ပုဒ္မ အဴပင္ လူဝင္မႁ႒ကီးဳကပ္ေရး အေရးေပၞဥပေဒ ဴပႉာန္းခဵက္ေတၾနဲႛ စၾဲခဵက္တင္႓ပီး ဒီႎႀစ္ ဇန္နဝၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ အင္းစိန္ေထာင္ အထူးတရားရံုးမႀာ ေထာင္ခဵလုိက္တာပၝ။

သတင္းလၾတ္လပ္ခၾင့္ ကင္းမဲ့႓ပီး သတင္းေထာက္ေတၾကို ဖိႎႀိပ္ေထာင္ခဵေနတဲ့ ႎိုင္ငံေတၾထဲမႀာ ဴမန္မာႎိုင္ငံဟာ ထိပ္တန္းစာရင္းဝင္ ႎိုင္ငံတခု ဴဖစ္ေနတယ္လိုႛ နယ္စည္းမဴခား သတင္းေထာက္မဵားအဖၾဲႛရဲႛ မႎႀစ္က ထုတ္ေဝတဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔