SSA ေဴမာက္ပိုင္း ဗဟိုအဖၾဲႛ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္အေရး သေဘာတူ

ရႀမ္းဴပည္တပ္မေတာ္ SSA ေဴမာက္ပိုင္းအဖၾဲႛ ဥကၠႉ ဦးလၾယ္ေမာင္း ဦးေဆာင္တဲ့ CEC အဖၾဲႛဝင္ ၁၀ ဦး ေလာက္ဟာ ဧ႓ပီလ ၂၂ ရက္ေနႛက လားရႀိႂး အေရႀႛေဴမာက္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခဵႂပ္ကို သၾားေရာက္႓ပီး ဴမန္မာစစ္အစိုးရ တိုက္တၾန္းေနတဲ့ ဴပည္သူႛစစ္ ဖၾဲႛစည္းေရးကို လက္ခံလိုက္တယ္လိုႛ စံုစမ္းသိရႀိရပၝတယ္။
2010-04-25
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ကုိ ေတြ႕ရစဥ္
(Photo: AFP)

ဒီကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ အေဴခအေနကို ေလ့လာေစာင့္ဳကည့္ေနတဲ့ ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာ ဦးစိန္ဳကည္က အတည္ဴပႂ ေဴပာဳကားေပမယ့္ SSA တဖၾဲႛလံုး မဟုတ္တဲ့အေဳကာင္း အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

ဦးစိန္ဳကည္။    ။“ေသနတ္အငယ္ေတၾ အလက္ ၁၅၀ ေလာက္ သၾားအပ္တယ္။ မူဆယ္ နမ့္ခမ္းဘက္က ယူသၾားတာလည္း ပၝတယ္ ေဴပာတယ္။ ေရၿလီလၾင္ဴပင္မႀာရႀိတဲ့ အပစ္ရပ္ SSA အ႐ကၾင္းအကဵန္ေတၾေပၝ့။ သူတိုႛ ဗဟိုနာမည္ ယူတာေပၝ့။ သူတိုႛက တပ္မဟာ႒ကီး႒ကီးက ၃ ခု ရႀိတယ္ေလ။ တပ္မဟာ (၁)၊ တပ္မဟာ (၃)၊ တပ္မဟာ(၇)။ အရင္ သဳကႆန္မတိုင္ခင္က တပ္မဟာ (၁) က တပ္မဟာ ဦးစီးေကာ္မတီကေန အစည္းအေဝး ဆံုးဴဖတ္ခဵက္ကို သူတိုႛဗဟိုကို သၾားတင္ဴပတယ္။ သူတိုႛက အသၾင္ေဴပာင္းဖိုႛကို လံုး၀ လက္မခံႎိုင္ဘူး။ သူတိုႛသမိုင္းကို သူတိုႛ မဖဵက္ဆီးႎိုင္ဘူး၊ ဘယ္လိုပဲဴဖစ္ဴဖစ္ သူတိုႛက လက္မခံဖူးလိုႛ ေဴပာတယ္။ တပ္မဟာ (၃) နဲႛ (၇) ကေတာ့ မဳကားမိေသးဘူး”

လက္နက္ကိုင္အင္အား သံုးေထာင္နီးပၝး ရႀိတဲ့ SSA တပ္မဟာ (၁) ဟာ SSA တပ္ဖၾဲႛေတၾထဲမႀာ အင္အား အမဵားဆံုးဴဖစ္႓ပီး အင္အား႒ကီး ၀ တိုင္းရင္းသားအဖၾဲႛနဲႛ နယ္နိမိတ္ခဵင္း ဆက္စပ္ေနတယ္လိုႛလည္း သိရပၝတယ္။ အခုလကုန္ပိုင္းမႀာ SSA ေဴမာက္ပိုင္း စိန္ေဳကာ့ဗဟိုဌာနခဵႂပ္မႀာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရက လက္နက္အပ္ပၾဲ အခမ္းအနားလုပ္မယ္လိုႛလည္း ရႀမ္းသတင္းရပ္ကၾက္ေတၾအရ သိရပၝတယ္။

SSA ေဴမာက္ပိုင္းအဖၾဲႛဟာ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ၁၉၉၀ ခုႎႀစ္မႀာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မႀတ္ေရးထိုးထားတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴပည္သူႛစစ္ ဖၾဲႛစည္းေရးကို ထိပ္ပိုင္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾက လိုက္ေလဵာေပမယ့္ ေအာက္ေဴခတပ္မႀႃးေတၾက သေဘာမတူတာေတၾ ရႀိေနတာေဳကာင့္ SSA ေဴမာက္ပိုင္းအဖၾဲႛဟာ ႎႀစ္ဖၾဲႛသံုးဖၾဲႛ ကၾဲႎိုင္တဲ့အေဴခအေန ရႀိေနတယ္လိုႛ ေလ့လာသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္၊၊

KIO ကခဵင္လၾတ္လပ္ေရးအဖၾဲႛခဵႂပ္ကေတာ့ ဴမန္မာစစ္အစိုးရနဲႛ ဧ႓ပီလ ၂၂၊ ၂၃ ရက္ေနႛေတၾမႀာ နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ကိစၤနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ ဴမစ္႒ကီးနား႓မိႂႛမႀာ ေတၾႛဆံုေဆၾးေႎၾးခဲ့ဳကပၝတယ္။ ေတၾႛဆံု႓ပီး အေဴခအေနတခဵိႂႛနဲႛ ပတ္သက္လိုႛ KIO အရာရႀိတဦးက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“အေဴခအေနကေတာ့ သိပ္အဆိုး႒ကီးေတာ့ မဟုတ္ပၝဘူး၊ ေဴပာခဵင္တာက အခု ဆူဆူပူပူ ဴဖစ္လာမယ့္ အေဴခအေနေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ အမဵားစိုးရိမ္သလို အခု Deadline မိုႛလိုႛ မဟုတ္မဟတ္ေတၾ မေကာင္းတဲ့ဟာမဵိႂးေတၾ ဴဖစ္လာဖိုႛေတာ့ မရႀိပၝဘူး။ တိုက္ပၾဲဴဖစ္လာမလား၊ ဘာလားညာလား၊ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မရႀိတာေတာ့ ေသခဵာတယ္။ အဆိုးပဲ ေဴပာင္းလဲလာမလား ဘာလား၊ အားလံုး စိုးရိမ္ရတဲ့ကိစၤ ဆိုေတာ့ အဲေလာက္ထိေတာ့ မဟုတ္ဖူးဆိုတာေတာ့ ေဴပာႎိုင္တာေပၝ့”

အခုလိုမေတၾႛဆံုခင္ KIO က နယ္ဴခားေစာင့္တပ္ကိစၤကို လက္မခံတဲ့အေဳကာင္းကို လူထုရႀင္းလင္းပၾဲေတၾ လုပ္႓ပီး အမဵားသိေအာင္ ေဴပာထားသလို ဴမန္မာစစ္အစိုးရဆီကိုလည္း ဧ႓ပီလ ၁၃ ရက္ေနႛကတည္းက တရားဝင္ စာေရး အသိေပးထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

၀ဴပည္ ေသၾးစည္းညီႌၾတ္ေရးအဖၾဲႛရဲႛ ေနာက္ဆံုးသေဘာထားနဲႛ ပတ္သက္လိုႛလည္း ရႀမ္းသံေတာ္ဆင့္ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာဦးစိန္ဳကည္က ခုလို ေဴပာပၝတယ္။

ဦးစိန္ဳကည္။    ။“သူတိုႛက ဘာမႀ ေဴပာစရာမလိုေတာ့ဘူးတဲ့။ သူတိုႛေဴပာစရာေတၾ ကုန္သၾား႓ပီတဲ့။ ေနာက္ထပ္ ေဴပာခိုင္းလည္း ကန္ႛသတ္ ေတာင္းဆိုခဵက္ ၈ ခဵက္၊ အဲဒၝပဲ ဴပန္ဴပန္ ေဴပာေနရအံုးမယ္တဲ့။ စစ္ေရးဴပင္ဆင္မႁလည္း အသင့္အေနအထားမႀာ တပ္လႀန္ႛထား႓ပီး႓ပီ။ ေနရာတကာမႀာ”

၀ တပ္ဖၾဲႛရဲႛ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾထဲမႀာ မိုင္းေပၝက္နဲႛ မိုင္းဖဵန္ေဒသကို ၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခဵႂပ္ခၾင့္ရ ေဒသအဴဖစ္ သတ္မႀတ္ဖိုႛနဲႛ စစ္ေဒသမႀႃးေနရာေတၾကို ၀ က ယူမႀာဴဖစ္႓ပီး ကဵန္တဲ့ ဒု-စစ္ေဒသမႀႀႃးေနရာကို ဴမန္မာ စစ္အစိုးရဘက္က တာဝန္ယူရမယ္ ဆိုတာေတၾ ပၝဝင္ပၝတယ္။ ဒီ ေတာင္းဆိုခဵက္ေတၾကို ရမခ စစ္ဌာခဵႂပ္က ဧ႓ပီလ ၉ ရက္ေနႛက ပယ္ခဵထား႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔