ေ႟ၿတိဂံုကို ပံုစံတူ တည္မည့္ ဥပၯာတသႎၩိေစတီ အလႀႃရႀင္မဵား

2006-11-15
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
Shwedagon_150px.jpg
ႎိုင္ငံေရး အကဵဥ္းသားမဵား လၾတ္ေဴမာက္ေရးႎႀင့္ တိုင္းဴပည္ ႓ငိမ္းခဵမ္းေရးအတၾက္ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္ေပၞတၾင္ ဆုေတာင္းပၾဲ ကဵင္းပရန္ အဴဖႃေရာင္ ဝတ္ဆင္၍ စု႟ံုး ေရာက္ရႀိလာသူမဵားကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္က ေတၾႚရပံုဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။

ႎုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေနႛ စစ္အစုိးရ သတင္းစာေတၾမႀာ ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ဥပၯာတသႎၩိ ေစတီေတာ္ အလႀႃရႀင္စာရင္းထဲက လုပ္ငန္းရႀင္ အမဵားစုဟာ စစ္အစုိးရ႓မိႂႚေတာ္သစ္ ေနဴပည္ေတာ္မႀာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတၾ ရထားတဲ့ ကုမၯဏီေတၾ ဴဖစ္တယ္လုိႛ စစ္အစုိးရ ထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ပတ္သက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရႀင္ေတၾကုိ ေစာင့္ဳကည့္ ေလ့လာေနသူေတၾက ေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ အဲဒီအလႀႃရႀင္စာရင္းထဲက လုပ္ငန္းရႀင္တခဵိႂႚနဲႛ ကုမၯဏီတခဵိႂႚဟာ စစ္အစုိးရ ထိပ္တန္းေခၝင္းေဆာင္ေတၾရဲ့ မိသားစုဝင္ေတၾ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ ကုမၯဏီေတၾဴဖစ္တယ္လုိႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။ ဥပမာ၊ ဦးေတဇ ပိုင္တဲ့ ထူးထရိတ္ဒင္း၊ ဗိုလ္ခဵႂပ္႒ကီး သူရေ႟ၿမန္းရဲ့သား ဦးေအာင္သက္မန္း ပိုင္တဲ့ ဧရာေ႟ၿဝၝကုမၯဏီတိုႛဟာ ထိပ္တန္း စစ္ေခၝင္းေဆာင္႒ကီးေတၾရဲ့ ရင္းႎႀီးဴမၟႂပ္ႎႀံမႁပၝဝင္တယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ဴမန္မာ စစ္ေခၝင္းေဆာင္ေတၾဟာ ဥပၯာတသႎၩိ ဂၝထာေတာ္ကို စၾဲလမ္း႓ပီး ၂၀၀၃ခုႎႀစ္ ေတာ္သလင္းလဆန္းပိုင္းက စလိုႛ တႎိုင္ငံလံုးက သံဃာေတာ္ေတၾကို ဥပၯာတသႎၩိ ဂၝထာေတာ္ေတၾ ကိုးလတိုင္တိုင္ မ႟ၾတ္မေနရ ႟ၾတ္ဖတ္ရမယ္လိုႛ အမိန္ႚထုတ္ခဲ့ဘူးပၝတယ္။ ဗုဒၭဘာသာဝင္တိုႛရဲ့ အထၾတ္အဴမတ္ထားရာ ေ႟ၿတိဂံု ေစတီေတာ္႒ကီးကို ေနဴပည္ေတာ္႓မိႂႚသစ္မႀာ ပံုစံတူ တည္ေဆာက္႓ပီး ဥပၯာတသႎၩိေစတီလိုႛ ဘၾဲႚနာမည္ေပးမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ဒီသတင္းနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဦးစိန္ေကဵာ္လိႁင္နဲႛ RFA သတင္းေထာက္ ကုိေဂဵတိုႛက ဗန္ေကာက္႓မိႂႚမႀာရႀိတဲ့ RFA႟ုံးခၾဲကေန ပူးတၾဲ သတင္းေပးပိုႛမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔