ထိုင္းကုန္စည္မဵားအတၾက္ ေစဵးကၾက္ဖၾင့္ေပးဖိုႛ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ တိုက္တၾန္းေပးေစလို

2006-11-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
surayud_150px.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ သၾားေရာက္မည့္ ထိုင္း အာဏာသိမ္းအစိုးရ ဳကားဴဖတ္ ဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဆူရာယုဒ္ ခဵႃလာႎၾန္ႛ။ (Photo: AFP)

ထုိင္းႎုိင္ငံဝန္႒ကီးခဵႂပ္ ဗုိလ္ခဵႂပ္႒ကီး ဆူရာယုဒ္ မဳကာခင္ ဴမန္မာဴပည္ကုိသၾားလည္တဲ့အခၝ ထုိင္းႎုိင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၤည္းေတၾအတၾက္ ေစဵးကၾက္ဖၾင့္ေပးေရး ဴမန္မာစစ္အစုိးရကို ေတာင္းဆုိေပးဖိုႛ ထုိင္းကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္းက ေတာင္းဆုိထားေဳကာင္း Bangkok Post သတင္းစာထဲမႀာ ေရးသားထားပၝတယ္။

တ႟ုတ္ႎုိင္ငံနဲႛ အေကာက္ခၾန္မဲ့ ကုန္သၾယ္ေရး သေဘာတူညီခဵက္စာခဵႂပ္ ခဵႂပ္ဆုိခဲ့တာရယ္၊ ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္က ထုိင္းကုန္ပစၤည္းေတၾ တင္သၾင္းဖိုႛ ကန္ႛသတ္ ခဵႂပ္ခဵယ္ ထားတာေတၾရယ္ေဳကာင့္ လၾန္ခဲ့တဲ့ ၅ႎႀစ္အတၾင္း ထုိင္းႎုိ္င္ငံရဲ့ နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရး အ႟ႁံးေပၞေနခဲ့တယ္လုိႛ ထုိင္းႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္း မယ္ဆုိင္ခ႟ုိင္ ခဵင္း႟ိုင္ေဒသ ကုန္သည္႒ကီးမဵားအသင္း ဥကၠႉ မစၤတာ ဘၾန္သမ္ သစ္ပရာေဆာင္က ေဴပာပၝတယ္။

ဴမန္မာဴပည္တၾင္း ေငၾေဳကးေဖာင္းပၾမႁနဲႛ ေလာင္စာဆီေစဵးႎႁန္းေတၾ အဆမတန္ တက္ေနတာေတၾေဳကာင့္ စစ္အစုိးရက သၾင္းကုန္ ထုတ္ကုန္ေတၾကုိ တင္းတင္းကဵပ္ကဵပ္ ထိန္းခဵႂပ္ထား႓ပီး ထုိင္းႎုိင္ငံဘက္က တင္သၾင္းလာတဲ့ ကုန္ပစၤည္းတုိ္င္းလုိလုိကုိလည္း ကန္ႛသတ္ထားတယ္လုိႛ သူက ေဴပာပၝတယ္။

အရင္ထုိင္းအစုိးရလက္ထက္တုန္းက နယ္စပ္ကုန္သၾယ္ေရးကိစၤ အဆင္ေဴပေခဵာေမၾႚေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ပဲ အခၾင့္ထူးခံကုန္သည္တစု အကဵႂိးဴဖစ္ထၾန္းေရးကုိသာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိႛ မစၤတာ သစ္ပရာေဆာင္က ေဴပာပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေနႛက ထုိင္းစစ္တပ္ အာဏာမသိမ္းခင္ေလးမႀာ ထုိင္းသစ္ကုမၯဏီ႒ကီးႎႀစ္ခုက ဴမန္မာႎုိင္ငံဘက္က သစ္ေတၾ တင္သၾင္းႎုိင္ခဲ့ေပမဲ့ ကဵန္တဲ့ ကုမၯဏီငယ္ေလးေတၾကေတာ့ ေဘးက ဒီအတုိင္း ထုိင္ဳကည့္ေနရတယ္လုိႛ ဆုိပၝတယ္။

မစၤတာတပ္္ခ္စင္အစုိးရလက္ထက္တုန္းက တ႟ုတ္ႎုိင္ငံနဲႛ အေကာက္ခၾန္မဲ့ ကုန္သၾယ္ေရးစာခဵႂပ္ အလဵင္အဴမန္ ခဵႂပ္ဆုိခဲ့တာေဳကာင့္ တ႟ုတ္ႎုိင္ငံထၾက္ သစ္သီးဝလံနဲႛ ဟင္းသီးဟင္း႟ၾက္ေတၾ ထုိင္းႎုိင္ငံထဲကုိ အလုံးအရင္းနဲႛ ဝင္လာေနတဲ့အတၾက္ ထုိင္းလယ္သမားေတၾ ထိခုိက္နစ္နာေနဳကရပၝတယ္။

ဒၝေပမဲ့ ထုိင္းလယ္သမားေတၾရဲ့ ထၾက္ကုန္အရည္အေသၾး တုိးတက္လာေအာင္ အစုိးရက ဳကားဝင္ေဆာင္႟ၾက္ေပးႎုိင္တယ္လုိႛ မစၤတာ သစ္ပရာေဆာင္က ေဴပာပၝတယ္။

မဳကာခင္ အသစ္ဖၾင့္လႀစ္ေတာ့မဲ့ R3 အေဝးေဴပးလမ္းမ႒ကီးက ထုိုင္းႎုိင္ငံေဴမာက္ပုိင္း ခဵင္း႟ိုင္ေဒသကေန လာအုိႎုိင္ငံကုိ ဴဖတ္႓ပီး တ႟ုတ္ႎုိင္ငံ ကူမင္း႓မိႂႚအထိ တုိက္႟ုိက္ ဆက္သၾယ္ႎုိင္မႀာ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေဒသတၾင္းကုန္သၾယ္ေရးကုိ အကဵႂိးဴဖစ္ထၾန္းေစမယ္လုိႛ ေမ႖ာ္လင့္ထားဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔