ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရး စာရင္းသၾင္းရက္ မတ္လ ၂ ရက္ေနႛအထိ အခဵိန္တိုး

ထုိင္းႎိုင္ငံမႀာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနဳကတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသား ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾကို ႎုိင္ငံသားစိစစ္ဖိုႛ အတၾက္ သေဘာတူေဳကာင္း စာရင္းေပးသၾင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္အစား မတ္လ ၂ ရက္ေနႛအထိ ေရၿႛဆုိင္းေပးလုိက္တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။
2010-02-26
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ထိုင္းတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားက ဖမ္းဆီးထားေသာ တရားမဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား ၃၅ ဦးကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
ထိုင္းတပ္ဖၾဲႚဝင္မဵားက ဖမ္းဆီးထားေသာ တရားမဝင္ ဴမန္မာႎိုင္ငံသား ၃၅ ဦးကို ေတၾႚရပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: RFA)
(Photo: RFA)

ထုိင္းအလုပ္သမားဝန္႒ကီးဌာနက မေနႛကရက္စၾဲနဲႛ ထုတ္ဴပန္တဲ့ ႌၿန္ဳကားစာမႀာ စာရင္းေပးသၾင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္အဴဖစ္ မူလ သတ္မႀတ္ထားတဲ့ ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္နဲႛ မတ္လ ၁ ရက္ေနႛေတၾဟာ ထုိင္းႎုိင္ငံရဲႛ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္ေတၾ ဴဖစ္တဲ့အတၾက္ ေနာက္ထပ္ ၂ ရက္ တုိးေပးဖုိႛ ေဖာ္ဴပထားတယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၁၉ ရက္ေနႛက ထုတ္ဴပန္ခဲ့တဲ့ ကနဦးႌၿန္ဳကားခဵက္အရ ထုိင္းႎုိင္ငံေရာက္ ႎုိင္ငံဴခားသား ေရၿႛေဴပာင္းအလုပ္သမားေတၾဟာ ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေလ႖ာက္လၿာေတၾကို မိမိတုိႛရဲႛ ကုိယ္ေရးရာဇဝင္ အခဵက္အလက္ေတၾနဲႛအတူ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛမတုိင္ခင္ သက္ဆုိင္ရာႎုိင္ငံ အစိုးရေတၾကို တင္သၾင္းရမႀာ ဴဖစ္ပၝတယ္။ ဴမန္မာအလုပ္သမားေတၾကေတာ့ ပထမအဆင့္ အေနနဲႛ ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကို သေဘာတူေဳကာင္း ေဖာ္ဴပထားတဲ့ ဆႎၬဴပႂလၿာေတၾကို ေဖေဖာ္ဝၝရီလ ၂၈ ရက္ေနႛ ေနာက္ဆံုးထား တင္သၾင္းဖုိႛ ႌၿန္ဳကားထားပၝတယ္။

အခုထုတ္ဴပန္ခဵက္အရ တကယ္လုုိႛ မတ္လ ၂ ရက္ေနႛအထိ အမည္စာရင္း ေပးသၾင္းဴခင္း မရႀိတဲ့ ႎုိင္ငံဴခားသား အလုပ္သမားေတၾအေနနဲႛ ေနာက္ပိုင္းမႀာ အလုပ္လုပ္ခၾင့္လက္မႀတ္ သက္တမ္း တုိးဴမၟင့္ဖိုႛ ေလ႖ာက္ထားလာမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိ ဆက္႓ပီး လုပ္ေဆာင္မလဲဆုိတာကို ႌၿန္ဳကားခဵက္ ထပ္မံ ေတာင္းခံရမယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ထုတ္ဴပန္ခဵက္အရ မတ္လ ၃၁ ရက္ေနႛေကဵာ္လၾန္တဲ့အထိ္ ႎုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ေလ႖ာက္လၿာ မတင္သၾင္းတဲ့ အလုပ္သမားေတၾ အေနနဲႛ သက္ဆုိင္ရာႎိုင္ငံေတၾကို ခဵက္ဴခင္း ဴပန္ပိုႛခံရမႀာ ဴဖစ္တယ္လုိႛ ေဖာ္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔