ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္း အခက္အခဲေတၾကို ကုလသမဂၢအဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာ ေဖၞဴပ

နာဂစ္မုန္တိုင္း႒ကီး တိုက္ခတ္ခဲ့လိုႛ လူ တသိန္းေလးေသာင္း ေသေဳကေပဵာက္ဆံုး ခဲ့ရ႓ပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း၊ ဴမန္မာႎိုင္ငံမႀာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ UN-OCHA ေခၞ ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္း စာနာမႁေရးရာ ညႀိႎိႁင္းမႁအဖၾဲႛရံုးက ေနာက္ဆံုးထုတ္ဴပန္လိုက္တဲ့ အစီရင္ခံစာမႀာ လုပ္ငန္းေအာင္ဴမင္မႁေတၾနဲႛအတူ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတၾကိုလည္း ေဖၞဴပထားပၝတယ္။
2008-08-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဴမန္မာႎိုင္ငံ ေလေဘး ဒုကၡသည္မဵားအတၾက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ပစၤည္းမဵားကို ထိုင္းႎိုင္ငံ ဗန္ေကာက္႓မိႂႚ ဒၾန္ေမာင္း ေလဆိပ္တၾင္ ကုလသမဂၢ ကမႝာ့ စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္၏ ေလယာဥ္ေပၞသိုႛ ေမလ ၂၄ရက္ေနႛက တင္ေဆာင္ေနပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

အခက္အခဲေတၾဆိုတဲ့ အထဲမႀာ ေလေဘးသင့္ ဒုကၬသည္ေတၾကို ဆန္ေပးေဝေရးနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး အမဵားဆံုး ေတၾႛဳကံႂရတယ္လိုႛ ဆိုပၝတယ္၊၊ ေဒသတၾင္းက ဆန္ေတၾကို ဝယ္ယူ႓ပီး မဴဖန္ႛေဝရဘူးလိုႛ စစ္အစိုးရက ကန္ႛသတ္ ပိတ္ပင္ထားတာေဳကာင့္ တဴခားေဒသေတၾကေန မဵားမဵားစားစားဝယ္ယူ ေပးပိုႛရတဲ့အခၝ ဧရာဝတီတိုင္းအတၾင္း လမ္္းပန္း ဆက္သၾယ္ေရး အဆင္မေဴပလိုႛ ဴမန္ဴမန္ဆန္ဆန္ ဴဖန္ႛေဝမေပးႎိုင္ဘူးလိုႛ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

အထူးသဴဖင့့္ ေမာ္လ႓မိႂင္က႗န္း႓မိႂႚနယ္မႀာ ေရလမ္းကိုသာ အားကိုးအသံုးဴပႂေနရ႓ပီး၊ အခုလို မိုးမဵားတဲ့အခဵိန္ရာသီမႀာ ဆန္ဴဖန္ႛေဝေရး လုပ္ငန္းေႎႀာင့္ေႎႀးရတယ္လိုႛ အဲဒီ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ဘိုကေလး႓မိႂႚနယ္အတၾင္း က႗န္းညိႂ ေကဵးရၾာအုပ္စုက ပဵဥ္းမကုန္းလို ေကဵးရၾာမဵိႂးေတၾဆိုရင္ ေရတက္ခဵိန္မႀာသာ ေလႀနဲႛသၾားလိုႛရတဲ့အတၾက္ အဲဒီေနရာေတၾမႀာ ဆန္ ဴဖန္ႛေဝ မေပးႎိုင္ခဲ့ဘူးလိုႛ ဆိုပၝတယ္။

႓ပီးခဲ့တဲ့ ဳသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေနႛ အထိဆိုရင္၊ မုန္တိုင္းသင့္ နယ္ေဴမေတၾကို ဆန္တန္ခဵိန္ ၂၈၅၀၀ ပိုႚေဆာင္ေပးခဲ့႓ပီး၊ အဲဒီထဲက တန္ ၂၅၀၀၀ ေကဵာ္ကို ဴဖန္ႛေဝေပးႎိုင္ခဲ့တယ္လိုႛလည္း UN-OCHA အဖၾဲႚ အစီရင္ခံစာမႀာ ေဖၞဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔