ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္မႀ အေဳကာင္းဴပန္ဳကားစာေပးပိုႛ

2007-03-22
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

student_leaders_jan-07_200p.jpg
ဴမန္မာႎိုင္ငံသိုႛ လာေရာက္ ေလ့လာ ဳကည့္႟ႁဖိုႛ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာ္မရႀင္ထံ မတ္လ ၁၃ရက္ (ဴမန္မာႎိုင္ငံ လူႛအခၾင့္အေရးေနႛ)တၾင္ ၈၈ မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေခၝင္းေဆာင္မဵားက ဖိတ္ဳကားစာ ေပးပိုႛခဲ့ဳကပၝသည္။ (ဝဲမႀယာ) ကိုဴပံႂးခဵိႂ၊ ကိုကို႒ကီးႎႀင့္ ကိုမင္းကိုႎိုင္။ (Photo: AFP)

၈၈မဵိႂးဆက္ ေကဵာင္းသားေတၾထံကို ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္က ဴပန္စာေပးပိုႛခဲ့တာနဲႛ ပတ္သက္႓ပီး ဴမန္မာႎို္င္ငံအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀား ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾက အားရေကဵနပ္တယ္လိုႛ ထုတ္ေဖာ္ေဴပာဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ဴမန္မာႎို္င္ငံတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾက ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရးေကာင္စီရဲ့ ဴပန္ဳကားခဵက္ဟာ လူႛအခၾင့္အေရးလႁပ္ရႀားေနသူေတၾအတၾက္ အားတက္ေစတဲ့ အခဵက္ဴဖစ္ပၝတယ္လိုႛ ေဴပာဳကားသလို ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္မူေတၾအတၾက္ လမ္းပၾင့္သၾားေစတယ္လိုႛ ဴမန္မာဴပည္တၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး ေဆာင္႟ၾက္ေနသူေတၾက ႟ႁဴမင္ေနဳကပၝတယ္။

ဴမန္မာႎို္င္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾနဲႛပတ္သက္လိုႛ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီကို ႓ပီးခဲ့တဲ့မတ္လ ၁၃ရက္ေနႛက စာေရးသားေပးပိုႛခဲ့ရာမႀာ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာင္စီက မတ္လ၁၉ရက္ေနႛက စာဴပန္ခဲ့တာဴဖစ္ပၝတယ္။

ဴပန္ဳကားခဵက္စာထဲမႀာ ဴမန္မာႎို္င္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး အေဴခအေနေတၾကို ေကာ္မရႀင္အေနနဲႛ သိရႀိ႓ပီး မဵက္ေဴခမဴပတ္ေစာင့္ဳကည့္ေနပၝတယ္လိုႛ ေရးသားထားပၝတယ္။

၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾက လက္ခံရရႀိတဲ့ ဴပန္ဳကားစာနဲႛပတ္သက္႓ပီး ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူေဳကာင္း ဴမန္မာႎို္င္ငံအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရး တိုးတက္မူေတၾအတၾက္ ဴပည္သူေတၾ ကိုယ္တိုင္က ကိုယ့္အခၾင့္အေရးကို ကိုယ္တိုင္သိ႓ပီး ေဆာင္႟ၾက္ပၝမႀ ရရႀိႎို္င္မႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ RFAကိုေဴပာပၝတယ္။

ဒၝ့အဴပင္ ဴပည္သူေတၾအတၾင္း လူႛအခၾင့္အေရးနဲႛပတ္သက္တဲ့ အသိေတၾ ရရႀိဖိုႛ လူုႛအခၾင့္အေရး ပညာေပးေဆာင္႟ၾက္မူေတၾကို ဆက္လက္ေဆာင္႟ၾက္သၾားမႀာ ဴဖစ္တယ္လိုႛေဴပာပၝတယ္။

ခုလိုကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး ေကာ္မရႀင္က ေပးပိုႛလာတဲ့ ဴပန္ဳကားစာနဲႛပတ္သက္႓ပီး လူႛအခၾင့္အေရး လႁပ္ရႀားသူေတၾ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾနဲႛ ၈၈မဵိႂးဆက္ေကဵာင္းသားေတၾရဲ့ အဴမင္ေတၾကို ဦးတင္ေအာင္ခိုင္က စုစည္းတင္ဴပထားပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔