ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းအားလံုးကို ဝင္ခၾင့္ေပးဖုိႛ ကုလတိုက္တၾန္း

ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းကို ႎိုင္ငံတကာ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ဝင္ခၾင့္ေပးဖိုႛ ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို ကုလသမဂၢက ေသာဳကာေနႚမႀာ တိုက္တၾန္း လိုက္ပၝတယ္။
2008-05-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဒဏ္ရာရထားသူတဦးကို သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ဧရာဝတီ ဴမစ္ဝက႗န္းေပၞေဒသတၾင္ နာဂစ္စ္ ေလမုန္တိုင္းဒဏ္ေဳကာင့္ ဒဏ္ရာရထားသူတဦးကို သယ္ေဆာင္လာပံု ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဴမန္မာႎိုင္ငံအတၾင္းကို ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရး ဝန္ထမ္းေတၾအတၾက္ ဝင္ခၾင့္ဗီဇာ ထုတ္ေပးလိုက္ေပမဲ့ တဴခားႎိုင္ငံတကာက လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ကူေရး အဖၾဲႛေတၾ၊ ဝန္ထမ္းေတၾကိုလည္း လၾတ္လၾတ္လပ္လပ္ ဝင္ေရာက္ကူညီခၾင့္ဴပႂဖိုႛ ကုလသမဂၢက ေတာင္းဆိုလိုက္ပၝတယ္။

ကမၲာ့ဳကက္ေဴခနီအသင္း႒ကီးက က႗မ္းကဵင္သူ ပညာရႀင္ေတၾနဲႚ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖၾဲႚအစည္း NGOs ေတၾကို အခၾင့္အေရး အဴပည့္ေပးဖိုႛ ေတာင္းဆိုပၝတယ္လိုႛ ကုလသမဂၢ လူသားခဵင္း စာနာေထာက္ထားမႁဆိုင္ရာရံုးမႀ ေဴပာေရးဆိုခၾင္ႛရႀိသူ Ms Elisbeth Byrs က ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ဝန္ထမ္းေတၾဟာ နာဂစ္မုန္တိုင္းအ႓ပီး ကတည္းက ဴမန္မာႎိုင္ငံ မုန္တိုင္းသင့္ ေဒသေတၾကို သၾားေရာက္ႎိုင္ဖိုႛ ဴပည္ဝင္ခၾင့္ဗီဇာကို ေစာင့္ဆိုင္းေနခဲ့ရာမႀ တလေလာက္ ဳကာတဲ့အခၝမႀာေတာ့ ဝန္ထမ္း ၄၅ ေယာက္ ဗီဇာရခဲႛပၝတယ္။ ေရသန္ႛထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာနဲႚ ပၝတ္သက္တဲ့ က႗မ္းကဵင္သူေတၾ ဝင္ခၾင့္ရဖိုႛ လိုအပ္ေသးေဳကာင္း သူမက ဆက္လက္ေဴပာဳကားခဲႛပၝတယ္။

မုန္တိုင္းေဳကာင့္ ပဵက္စီးမႁေတၾဟာ ေထာက္ပံ့ပိုႛေဆာင္ေရးေတၾကို ခုခဵိန္ထိ အတားအဆီး ဴဖစ္ေနဆဲပၝ။

ဆိပ္ကမ္းေတၾမႀာလည္း ပစၤည္းသယ္ဖိုႛ ဝန္ခဵီစက္ေတၾ မရႀိတဲ့အတၾက္ အဲဒီေနရာေတၾကို ဝန္ခဵီစက္ေတၾ ပိုႛေဆာင္ေပးဖိုႚ လိုတယ္လိုႛလည္း ေဴပာပၝတယ္။

ကုလသမဂၢ ကေလးမဵားအဖၾဲႛက စစ္အစိုးရ စီစဥ္ထားသလို လာမယ့္တနလႆာေနႛ စာသင္ေကဵာင္းေတၾ ဴပန္ဖၾင့္ဖိုႛဆိုတဲႛအခဵက္ဟာ ဘယ္လိုမႀ မဴဖစ္ႎိုင္ဘူးလိုႛဆိုပၝတယ္။

မုန္တိုင္းေဳကာင္ႛ စာသင္ေကဵာင္း ၄၀၀၀ ေလာက္ဟာ ပဵက္စီးသၾားခဲ့ရ႓ပီး ကေလးငယ္ေပၝင္း တသန္းေလာက္ဟာ ပညာေရးအတၾက္ ေမ႖ာ္လင့္ခဵက္မဲ့ခဲ့ရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔