ဴမန္မာကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေထာက္ခံဖိုႛ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾ စာတင္

ဴမန္မာစစ္အစိုးရရဲႛ စစ္ရာဇဝတ္မႁနဲႛ လူသားမဵိႂးႎၾယ္စုအေပၞကဵႃးလၾန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾကို ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရႀင္က ဝင္ေရာက္စစ္ေဆး အေရးယူေအာင္ ႎိုင္ငံတကာက တိုက္တၾန္း ေဆာင္ရၾက္မယ့္အေရးမႀာ အေမရိကန္အစိုးရ ပၝဝင္ဖိုႛ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၃၂ ဦး က ႎိုင္ငံဴခားေရးဝန္႒ကီး Hillary Clinton ဆီကို ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ ေနႛစၾဲနဲႛ စာေရးသား ေပးပိုႛလိုက္ပၝတယ္။
2010-07-31
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ဝါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည့္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဒီမိုကေရစီ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဝါရွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တည္ရွိသည့္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဒီမိုကေရစီ မ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ဒီကိစၤကို အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ Dianne Feinstein နဲႛ Judd Gregg တိုႛ ဦးေဆာင္႓ပီး ေဆာင္ရၾက္ေနတာပၝ။ ဒၝနဲႛပတ္သက္လိုႛ US Campaign for Burma အဖၾဲႛရဲႛ ဦးေဆာင္ ႌၿန္ဳကားေရးမႀႃး ဦးေအာင္ဒင္က RFA ကို အခုလို ေဴပာပၝတယ္။

“ဴမန္မာႎုိင္ငံမႀာ ဴဖစ္ေပၞေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႁေတၾ၊ လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾနဲႛ ပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ကင္တားနားက အဳကံဴပႂထားသလုိပဲ  ကုလသမဂၢက စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္ဖၾဲႛ႓ပီး စံုစမ္းဖိုႛကို အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ေထာက္ခံဖိုႛနဲႛ ဒီကိစၤ ဴဖစ္ေဴမာက္ေရးအတၾက္ ဦးေဆာင္လႁပ္ရႀားဖိုႛ အဲဒီစာမႀာ ေရးသား ေတာင္းဆုိလုိက္ဳကပၝတယ္။ အဲဒီအဳကံဴပႂခဲ့တာကုိ ဒီကေနႛအထိ အဂႆလန္၊ ဳသစေဳတလဵ၊ ခဵက္နဲႛ စလုိဗက္ႎုိင္ငံေတၾက ေထာက္ခံထား႓ပီးသားပၝ။ တဴခားႎုိင္ငံေတၾကလည္း ေထာက္ခံဖုိႛ စိတ္ဝင္စားတယ္။ ဒၝေပမယ့္ သူတုိႛက အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုက ဘယ္လုိသေဘာထားရႀိမလဲ ဆုိတာကို ေစာင့္ဳကည့္ေနဳကတယ္။ အေမရိကန္ဴပည္ေထာင္စုအစိုးရကဵေတာ့ ဒီအဳကံဴပႂခဵက္နဲဲႛ ပတ္သက္လုိႛ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားေနတုန္းပဲလုိႛ ေဴပာထားတာရႀိတယ္”

ဴမန္မာႎိုင္ငံက လူႛအခၾင့္အေရး ခဵိႂးေဖာက္မႁေတၾကို ကိုယ္တိုင္သၾားေရာက္ စံုစမ္းေလ့လာထားတဲ့ ကုလသမဂၢ လူႛအခၾင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလႀယ္ မစၤတာေသာမတ္ကင္တားနားရဲႛ အဳကံဴပႂခဵက္အေပၞ ႎိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက တစတစနဲႛ လိုက္လံ ေဆာင္ရၾက္လာတာပၝ။

အေမရိကန္အစိုးရက ဴမန္မာစစ္အစိုးရအေပၞ မူဝၝဒေဴပာင္း႓ပီး တိုက္ရိုက္ ထိေတၾႛဆက္ဆံေရး ဴပႂလုပ္ေနတဲ့အေပၞ ေအာက္လၿတ္ေတာ္ေရာ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ အမဵားစုကပၝ မႎႀစ္သက္ဳကဘူးလိုႛ ဦးေအာင္ဒင္က ေဴပာပၝတယ္။ အထက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ေတၾက သူတိုႛအစိုးရကို တိုက္တၾန္းတဲ့ အခုကိစၤရဲႛ အလားအလာလည္း ေကာင္းမၾန္တယ္လိုႛ ဦးေအာင္ဒင္က ဆိုပၝတယ္။

“အခု အထက္လၿတ္ေတာ္က ဒီလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္ ၃၂ က ခုလို ထပ္႓ပီးေတာင္းဆုိထားတဲ့အဴပင္ ကၾန္ဂရက္လၿတ္ေတာ္ကေန႓ပီး သမၳတအုိဘားမားရဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝၝဒေတၾအေပၞမႀာ သူတိုႛရဲႛ မေကဵနပ္မႁေတၾကို အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဴပာလိုက္တာပၝပဲ။ သမၳတအုိဘားမား အေနနဲႛကလည္း ဒီလၿတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႀယ္မဵားရဲႛ အသံကို ဂရုတစိုက္ နားေထာင္ရမႀာပၝ။ ဒၝေဳကာင့္မုိႛလုိႛ ေရႀႛမဳကာခင္ ကာလမႀာေတာ့ သမၳတအုိဘားမားရဲႛ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ မူဝၝဒမႀာ တစံုတရာ ေဴပာင္းလဲမႁေတၾ ဴဖစ္ေပၞလာလိမ့္မယ္၊ သမၳတအုိဘားမား ကိုယ္၌က ကိုပဲ ဴမန္မာႎုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရႀင္ ဖဲၾႛစည္းေရးကို ေထာက္ခံလာမယ့္ အေနအထား ေတၾႛရပၝတယ္”

မႎႀစ္ကလည္း ေအာက္လၿတ္ေတာ္အမတ္ ၆၀ နီးပၝးက ဴမန္မာစစ္အစိုးရကို အေမရိကန္အစိုးရအေနနဲႛ အခုထက္ပို႓ပီး အေရးယူဖိုႛ တိုက္တၾန္းတဲ့စာ ေရးသားခဲ့ဳကပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔