ႎိုင္ငံေရးတက္႔ကသူ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္ ခဵမႀတ္

႓ပီးခဲ့တဲ့ႎႀစ္ ဇၾန္လ ၂၆ ရက္ေနႛက ရန္ကုန္တိုင္း ေကဵာက္ေဴမာင္း႓မိႂႚနယ္မႀာ ရႀိတဲ့ အင္တာနက္ဆိုင္ တဆိုင္မႀာ အဖမ္းခံရတဲ့ ေတာင္ဒဂံု႓မိႂႚနယ္က ႎိုင္ငံေရးတက္႔ကသူ ကိုေငၾစိုးလင္းကို မေနႛက ဇန္နဝၝရီလ ၂၇ ရက္ေနႛမႀာ အင္းစိန္ေထာင္တၾင္း အေနာက္ပိုင္းခ႟ိုင္ တရား႟ံုးက ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ ႎႀစ္ခဵမႀတ္လိုက္ပၝတယ္။
2010-01-28
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
ရန္ကုန္႓မိႂႚရႀိ အင္တာနက္ကေဖး တခုတၾင္ ကၾန္ပဵႃတာ အသံုးဴပႂေနဳကေသာ လူငယ္မဵား ဴဖစ္ပၝသည္။ (Photo: AFP)
(Photo: AFP)

ေထာင္ဒဏ္ ခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ အေ႒ကာင္းကို ဥပေဒအ႒ကံေပး ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက RFA ကို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“ေငၾစိုးလင္းကို သူတိုႛ တရားစၾဲဆိုတဲ့ ပုဒ္မကေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ပုဒ္မ ၃၃ (က) က သူႛကို ၁၀ ႎႀစ္ခဵတယ္ ဒီေနႛ။ လဝက အေရးေပၞဥပေဒဴပဌာန္းခဵက္ ၁၃ (၁) နဲႛ ၃ ႎႀစ္ခဵတယ္။ စုစုေပၝင္း ၁၃ ႎႀစ္ေပၝ့ဗဵာ။ နယ္စပ္ သၾားတယ္ဴပႂတယ္ ဝင္တယ္ထၾက္တယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားကလည္း ဘာမႀလည္း မတင္ဴပႎိုင္ဘူး။ ဒီအင္တာနက္ဆိုင္မႀာ ေတၾႚတဲ့ ကိစၤေတၾနဲႛပတ္သက္႓ပီးေတာ့ ၃၃ (က) ဆိုတဲ့ ကိစၤရပ္ေတၾ ေပၞေပၝက္လာတာေပၝ့ေနာ္။ ဒီကေနႛ လူငယ္ ေတာ္ေတာ္မဵားမဵားကေတာ့ အင္တာနက္ ဆိုင္ေတၾမႀာ အဝင္အထၾက္ ရႀိ႓ပီးေတာ့ ႎိုင္ငံေရး လႁပ္ရႀားမႁ လုပ္တယ္လိုႛ ခံယူလိုႛရႀိရင္ အနည္းဆံုးေတာ့ ၃၃ (က) ဆိုတဲ့ ဥစၤာကို အိတ္ထဲမႀာ ထားဳကဖိုႛဆိုတဲ့ သေဘာမဵိႂး သက္ေရာက္ေနတာေတာ့ ကဵေနာ္တိုႛ ေတၾႚလာ႓ပီေပၝ့ေနာ့္။”

အခုခဵမႀတ္လိုက္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မေတၾဟာ သက္ေသမခိုင္လံုပဲ တဖက္သတ္ ဴပစ္ဒဏ္ေပးထားတဲ့အတၾက္ အဆင့္ဆင့္ အယူခံဝင္သၾားမဲ့အေ႒ကာင္း ေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္းက ဆက္ေဴပာပၝတယ္။

“ကဵေနာ္တိုႛ ဒီဘက္ကေတာ့ ေရႀႚေနဘက္ကေတာ့ ဆံုးခန္းတိုင္ထိေအာင္ ဝင္သၾားမယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ဆံုးဴဖတ္ထားပၝတယ္။ ဒီအင္းစိန္ေထာင္ တရား႟ံုးေတၾနဲ စစ္ေဆးတဲ့အမႁေတၾမႀာ လၾတ္တယ္ဆိုတာ မရႀိသေလာက္ပၝပဲ ။ ဒီ႟ံုးေတၾဟာ အမဵားေသာအားဴဖင့္ ဴပစ္ဒဏ္ခဵမႀတ္ေပးရတဲ့ ႟ံုးေပၝ့ေနာ္ ခၝတိုင္းနဲႛစာရင္ အဴမင့္ဆံုးအဴပစ္ဒဏ္ေတၾရႛဲ သတ္မႀတ္တာနဲႛစာရင္ေတာ့ နည္းနည္းပၝးပၝးေတာ့ ေလဵာ့တယ္လိုႛ ကဵေနာ္တိုႛ ေဴပာလိုႛ ရပၝတယ္။ ဒီအမႁက တရားလိုက ရဲမႀႃး ဝင္း႒ကည္လိုႛ သိရပၝတယ္။”

ရန္ကုန္႓မိႂႚက ဥပေဒအ႒ကံေပးေရႀႚေန႒ကီး ဦးေအာင္သိန္း ေဴပာသၾားတာပၝ။ ကိုေငၾစိုလင္းရဲ့ အစ္ကို ကိုေအာင္ထၾန္းဴမင့္ဟာလည္း ၂၀၀၈ ဖၾဲႚစည္းပံုအေဴခခံဥပေဒ အတည္ဴဖစ္ေရး ဆႎၬခံပၾဲတုန္းက မဲ႟ံုကို ဓာတ္ပံု႟ိုက္တဲ့အတၾက္ အဖမ္းခံရ႓ပီး လူဝင္မႁ႒ကီး႒ကပ္ေရး ဥပေဒ နယ္စပ္ဴဖတ္ေကဵာ္မႁနဲႛ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႎႀစ္ ခဵခံရကာ စစ္ေတၾေထာင္ကို ပိုႛခံထားရပၝတယ္။ ကိုေငၾစိုးလင္းနဲႛအတူ အင္တာနက္ဆိုင္မႀာ ဖမ္းခံရတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီလူငယ္ေတၾကို အဂႆလိပ္စာသင္ေပးေနတဲ့ အန္အယ္လ္ဒီ လူငယ္ ကိုႎိုင္ငံလင္းကေတာ့ ႒သဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေနႛက ေအာင္သေဴပ စစ္ေ႒ကာေရးစခန္းကေန ဴပန္လည္ လၾတ္ေဴမာက္ခဲ့႓ပီး ဴဖစ္ပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔