စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာ ခဵိတ္ဆၾဲသူ ႎႀစ္ဦး အဖမ္းခံရ

2007-11-13
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ

monks_peacock_flg_200px.jpg
စက္တင္ဘာလအတၾင္း ဆုေတာင္း ေမတၨာပိုႛရင္း စီတန္းလႀည့္လည္ေသာ သံဃာမဵားႎႀင့္အတူ ေကဵာင္းသားမဵားလည္း ခၾပ္ေဒၝင္းအလံ လၿင့္ထူကာ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ခဲ့ဳကသည္။ (Photo: AFP) ပံု႒ကီးဳကည့္လိုလ႖င္။ >>

ဒီကေနႛနိုဝင္ဘာလ ၁၃ရက္ေနႛ မနက္၅နာရီခၾဲက ရန္ကုန္႓မိႂႛ ဴမရိပ္ညိႂဟိုတယ္ေရႀႛမႀာ စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္တဲ့ ပိုစတာေတၾ ကပ္ေနတုန္း၊ ေကဵာင္းသားလူငယ္တခဵိႂႛ အဖမ္းခံလိုက္ရပၝတယ္။

အဖမ္းခံရသူေတၾထဲမႀာ မစုစုေႎၾးပၝ ပၝတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတၾ အေစာပိုင္းက ထၾက္ေနေပမယ့္၊ ဖမ္းဆီးတဲ့ဳကားက လၾတ္သၾားတယ္လိုႛလည္း တခဵိႂႛက သတင္းရပ္ကၾက္က ေဴပာပၝတယ္။ RFA အေနနဲႛ ဒီသတင္းကို အတည္ဴပႂႎိုင္ဖိုႛ ဆက္လက္ စံုစမ္းဆဲဴဖစ္ပၝတယ္။ တဴခား အဖမ္းခံရသူ ၂ ဦးထဲမႀာ ေဒၝပံု႓မိႂႛနယ္၊ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ဝင္ လူငယ္တဦး ပၝဝင္ပၝတယ္။

မစုစုေႎၾးနဲႛေကဵာင္းသားနႀစ္ေယာက္ဟာ ဆရာစံလမ္းနဲ့ ဴမရိပ္ညိႂဟိုတယ္ထိပ္မႀာ နအဖစစ္အစိုးရက ခဵိတ္ဆၾဲထားတဲ့ ‘အေမရိကန္အားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆိုးဴမင္ဝၝဒီမဵားအား ဆန္ႛကဵင္႒က’ဆိုတဲ့ ဆိုင္းဘုတ္ေအာက္မႀာ ‘တရုတ္အားကိုး ေခၾးသူခိုး လူသတ္ဝၝဒီမဵားအား ဆန္ႛကဵင္႒က’ဆိုဴပီးေရးထားတဲ့ အဴဖႃေရာင္ပိုစတာပိတ္စကို ခဵိတ္ဆၾဲဳကတာ ဴဖစ္ပၝတယ္။

စက္တင္ဘာေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအဴပီး အေမရိကန္အစုိးရက စစ္အစိုးရအေပၞ စီးပၾားေရးပိတ္ဆိုႛမူေတၾကို ထပ္မံဴပႂလုပ္လိုက္တဲ့ေနာက္မႀာ ဴမန္မာအစိုးရဟာအရင္က ‘ဴပည္ပအားကိုးပုဆိန္ရိုး အဆုိးဴမင္ဝၝဒီမဵားအား ဆန္ႛကဵင္႒က’လိုႛပဲ သံုးခဲ့တဲ့အစား ဴမရိပ္ညိႂေဟာ္တယ္ထိ္ပ္မႀာ ‘အေမရိကန္အားကိုး ပုဆိန္ရိုး အဆ္ိုးဴမင္ဝၝဒီမဵားအား ဆန္ႛကဵင္႒က’ဆိုတဲ့ ပိုစတာကို စိုက္ထူခဲ့တယ္လိုႛရန္ကုန္႓မိႂႛခံေတၾကေဴပာပၝတယ္၊၊

စက္တင္ဘာလ ေရၿဝၝေရာင္ေတာ္လႀန္ေရးအတၾင္း ဴငိမ္းခဵမ္းစၾာလမ္းေလ႖ာက္ဆႎၬဴပခဲ့တဲ့ သံဃာေတာ္ေတၾနဲ့ ေကဵာင္းသားဴပည္သူေတၾကို စစ္အစိုးရက အ႒ကမ္းဖက္နိမ္နင္းမူ ေနာက္ပိုင္းမႀာ ေကဵာင္းသားလူငယ္ေတၾက လူထူထပ္တဲ့ေနရာေတၾ ကားေတၾ ရထားနံရံေတၾနဲ့ စစ္အစိုးရဝန္႒ကီးဌာန စက္ရံုေတၾရဲႛနံရံေတၾမႀာ စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္တဲ့ စာသားေတၾ ေရးသားတဲ့ မူတ္ေဆးလူပ္ရႀားမူေတၾ ပိုစတာခဵိတ္ဆၾဲမူေတၾကို ေအာက္တိုဘာလထဲမႀာ စတင္ခဲ့႒ကပၝတယ္၊၊

စစ္အစိုးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာလူပ္ရႀားမူေတၾကို ဦးေဆာင္လူပ္ရႀားခဲ့႒ကတဲ့ ေကဵာင္းသားေတၾဟာ နိုဝင္ဘာလ ၁၁ရက္ေနႛမနက္၅နာရီခၾဲကလည္း ရန္ကုန္႓မိႂႛ ကန္ေတာ္႒ကီးပတ္လမ္းတေနရာမႀာ ‘ေဒၞေအာင္ဆန္းစု႒ကည္နဲႛ ႎိုင္ငံေရးအကဵဥ္းသားမဵား ခဵက္ခဵင္းလၿတ္’ ဆိုတဲ့ စာသားပၝ ပိုစတာကိုခဵိတ္ဆၾဲခဲ့ပၝတယ္၊၊ မနက္၆နာရီခၾဲမႀာေတာ့ ဦးဝိစာရလမ္း ေတာ္လႀန္ေရးပန္းဴခံအနီးက သၾပ္ကာထားတဲ့နံရံ တခုမႀာ မူတ္ေဆးအဴဖႃနဲႛ ‘လူသတ္စစ္အစိုးရကဵဆံုးပၝေစ’ဆိုတဲ့ စာတမ္းကိုလည္း ခဵိတ္ဆၾဲခဲ့႒ကတယ္လိုႛ ပူးေပၝင္းပၝဝင္ခဲ့တဲ့လူပ္ရႀားသူ ေကဵာင္းသားတဦးက ေဴပာပၝတယ္၊၊

အခုလို အဖမ္းဆီးခံလိုက္ရေပမယ့္ စစ္အစုိးရဆန္ႛကဵင္ေရး ပိုစတာလူပ္ရႀားမူေတၾကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သၾားမယ္လိုႛ မဵိႂးဆက္သစ္ေကဵာင္းသားေတၾက ေဴပာ႒ကေ႒ကာင္းပၝ၊၊

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔