ဒီပဲယင္းႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားမဵား ေနရာအႎႀံႛမႀာ ကဵင္းပ

၂ဝဝ၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေနႛက ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ လူထုစည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အဖၾဲႛ စီးနင္းလာတဲ့ ယာဥ္တန္းကို စစ္ကိုင္းတုိင္း ဒီပဲယင္း႓မိႂႛနယ္ ကဵည္ရၾာအနီးမႀာ အဳကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ခဲ့တာ ေဴခာက္ႎႀစ္တင္းတင္း ဴပည့္ခဲ့႓ပီဴဖစ္ပၝတယ္။ အဳကမ္းဖက္မႁအတၾင္း ေသဆံုးခဲ့သူေတၾကို ရည္စူး႓ပီး ေအာက္ေမ့ဖၾယ္အခမ္းအနားမဵားနဲႛ ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္းပၾဲေတၾကို ဴပည္တၾင္းဴပည္ပ ေနရာအႎႀံႛမႀာ ဒီေနႛ ဴပႂလုပ္ခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
2009-05-30
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာ။ (Photo contributed by US Embassy in Rangoon)
၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔ ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရာ။ (Photo contributed by US Embassy in Rangoon)
Photo contributed by US Embassy in Rangoon

ဒီပဲယင္းႎႀစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားကို မႎၨေလး႓မိႂႛ အမဵိႂးသား ဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾ စုေပၝင္းကဵင္းပဳက႓ပီး အဳကမ္းဖက္မႁအတၾင္း ေသဆံုးခဲ့သူေတၾအတၾက္ ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္းခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းမႀာ ကိုယ္တိုင္ပၝဝင္ခဲ့သူ မႎၨေလးအေရႀႛေတာင္႓မိႂႛနယ္က ေဒၞဴမင့္ဴမင့္စိုးက ႎႀစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမႀတ္အဴဖစ္ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ကို ရည္ရၾယ္႓ပီး စပ္ဆိုထားတဲ့ ကဗဵာကို အာအက္ဖ္ေအ ကို ရၾတ္ဴပခဲ့ပၝတယ္။

ေဒၞဴမင့္ဴမင့္စိုး။    ။

သံုးေတာင္ဝတ္ေ႑မၾေပၾး။

အခဵႂပ္ထဲက မထုတ္ရဲဳကတာ
မဟာဣိထၨိယ ေ႑မၾေပၾးမေလး
အေတာင္ ၂ဝ ညစ္ကဵယ္ကဵယ္ လူဆိုးတစုကို
ဒုကၡေကာင္းေကာင္း႒ကီး ေပးႎိုင္တဲ့
သံုးေတာင္ဝတ္ကေလးေပၝ့
ဴပည္သူႛေရႀႛမႀာ
ဴပည္သူႛေနာက္မႀာ
ဴပည္သူႛဝဲယာ
ဴပည္သူထဲမႀာ
ရဲရင့္မႁ သရဖူေဆာင္းတဲ့
အကဵဥ္းကဵေခၝင္းေဆာင္ေပ
ေအာ္ အနီးကေလးနဲႛ အေဝးေရာက္
ေတၾးေဳကာက္သူေတၾအဖိုႛ
ေ႑မၾေပၾးေတာင္ တုန္ေနေရာေပၝ့
ဒၝေပမယ့္ သူမဟာ
သံုးေတာင္ဝတ္ ကေလးပၝေနာ္။

အမႀတ္တရ ကဗဵာေတၾ ရၾတ္ဆိုဳကသလို ဒီပဲယင္းမႀာ ဴဖစ္ပဵက္ခဲ့တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အေတၾႛအဳကံႂေတၾကိုလည္း တလႀည့္စီ အမႀတ္တရ ဴပန္လည္ေဴပာဆိုဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္း တၾံေတး႓မိႂႛ အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ လူငယ္အဖၾဲႛဝင္ေတၾကလည္း ႓ပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝဝ၃ ခုႎႀစ္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေနႛက ဒီပဲယင္း အဳကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႁမႀာ ကဵဆံုးသၾားဳကတဲ ့ အဖၾဲႛဝင္ေတၾနဲႛ ဴပည္သူေတၾကို ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္း အမ႖ေပးေဝခဲ့ဳကတယ္လိုႛ သိရပၝတယ္။
ရႀမ္းဴပည္နယ္အတၾင္းမႀာရႀိတဲ့ အမဵိႂးသားဒီမိုကေရစီအဖၾဲႛခဵႃပ္ အဖၾဲႛဝင္ေတၾကလည္း ဘုန္း႒ကီးေကဵာင္းေတၾမႀာ ဆၾမ္းကပ္လႀႃဒၝန္း အမ႖ေပးေဝခဲ့ဳကပၝတယ္။

ထိုင္း-ဴမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္႓မိႂႛမႀာလည္း ဒီပဲယင္း ေဴခာက္ႎႀစ္ေဴမာက္ ေအာက္ေမ့ဖၾယ္ အခမ္းအနားတရပ္ကို ကဵင္းပဴပႂလုပ္ခဲ့ပၝတယ္။

အမဵႂိးသားဒီမုိကေရစီအဖၾဲႛခဵႂပ္ ဒု-ဥကၠႉ ဦးတင္ဦးနဲႛ ေဒၞေအာင္ဆန္းစုဳကည္ ဦးေဆာင္တဲ့ လူထုစည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ အဖၾဲႛကို အဳကမ္းဖက္လုပ္ဳကံရာမႀာ စစ္အစိုးရ ပၝဝင္ေနတဲ့အတၾက္ ေဴခာက္ႎႀစ္ဴပည့္တဲ့ အခဵိန္ထိ တရားခံမေပၞဘဲ ဖံုးကၾယ္ထားႎိုင္တာ ဴဖစ္တယ္လိုႛ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္လာတဲ့ လူႛေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပၝတီ အေထၾေထၾအတၾင္းေရးမႀႃး ကိုေငၾလင္းက ေဴပာပၝတယ္။

ဒီပဲယင္းလုပ္ဳကံမႁအတၾက္ အမႁမႀန္ေပၞေပၝက္ဖိုႛ သံဃာေတာ္ေတၾ အပၝအဝင္ ဴမန္မာဴပည္သူေတၾေရာ ကမၲာ့ဴပည္သူေတၾမႀာပၝ တာဝန္ရႀိတယ္လိုႛ အခမ္းအနားကို ဦးေဆာင္ကဵင္းပရာမႀာ ပၝဝင္တဲ့ ဴမန္မာသံဃာေတာ္ အရႀင္ ဣႍရိယက မိန္ႛဳကားပၝတယ္။
အခမ္းအနားမႀာ ဒီမိုကေရစီေရး လႁပ္ရႀားေဆာင္ရၾက္ေနတဲ့ အဖၾဲႛအစည္းေတၾက ေခၝင္းေဆာင္ေတၾနဲႛ ဧည့္ပရိသတ္ တရာနီးပၝး တက္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိႛ သိရပၝတယ္။

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔