ကရင္ဴပည္နယ္ ဖာပၾန္ခ႟ိုင္ထိုးစစ္မႀာ စစ္အစိုးရတပ္က ႟ၾာေတၾမီး႟ိႁႚ

ကရင္ဴပည္နယ္ ေဴမာက္ပိုင္း ဖာပၾန္ခ႟ိုင္အတၾင္းမႀာ စစ္အစိုးရ ေဴခဴမန္တပ္ရင္း ၃၇၀ နဲ ့၃၆၁ တပ္ရင္း၂ ရင္းက ေကဵး႟ၾာ ၂ ႟ၾာကို မီး႟ိႁႚဖဵက္ဆီးလိုက္တဲ့အတၾက္ ကရင္႟ၾာသား ၉၀ဝ ေကဵာ္ ေတာေတၾထဲ ထၾက္ေဴပး ပုန္းေရႀာင္ေနရတယ္လို ့ သိရႀိရပၝတယ္။
2010-07-27
အီးေမးလ္
မွတ္ခ်က္ေပးပါ
Share
ပံုႏွိပ္ပါ
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ အိုးအိမ္ကို စၾန္ႛ၍ ထၾက္ေဴပးေနဳကရေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
နအဖစစ္တပ္၏ လိုက္လံ တိုက္ခိုက္မႁေဳကာင့္ အိုးအိမ္ကို စၾန္ႛ၍ ထၾက္ေဴပးေနဳကရေသာ ကရင္ဒုကၡသည္မဵား။ (Photo: Free Burma Rangers)
(Photo: Free Burma Rangers)

ဴပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လ ၂၃ ရက္ေန့ မနက္ ၁၁ နာရီေလာက္မႀာ အဲဒီ စစ္အစိုးရ တပ္ရင္း၂ ရင္းဟာ ဖာပၾန္ခ႟ိုင္အတၾင္းက သဲဒၝဒၝး႟ၾာအတၾင္းကို ေမာ္တာ လက္နက္႒ကီးအလံုးေရ ၄၀ ေလာက္ ပစ္ခတ္ခဲ့တဲအတၾက္ ႟ၾာသားေတၾ စတင္ ထၾက္ေဴပးခဲ့ရပၝတယ္။

အဲဒီေန ့ေန့လည္ ၂ နာရီအခဵိန္ေလာက္မႀာေတာ့ တပ္ရင္းတရင္းက ႟ၾာထဲဝင္ဴပီး ကဵန္ တပ္ရင္းတရင္းက ေတာင္ေပၞမႀာ တပ္စၾဲထားခဲ့ပၝတယ္။ သဲဒၝဒၝး႟ၾာထဲ ဝင္တဲ့ တပ္ရင္းက ႟ၾာထဲက ရိႀသမဵႀ ပစၤည္းေတၾ လုယက္႓ပီး အိမ္ေတၾကို မီး႟ိႁႚဖဵက္ဆီးခဲ့ပၝတယ္။

အဲဒီ သဲဒၝဒၝး႟ၾာက ႟ၾာသား ၆၀ဝ ေကဵာ္ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႁေတၾ ဖဵက္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့အဴပင္ ႟ၾာသားေတၾဟာ နီးစပ္ရာ ေတာေတၾထဲမႀာ ပုန္းေရႀာင္ေနရဆဲ ဴဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီ သဲဒၝဒၝး႟ၾာက ႟ၾာသားေတၾအဴပင္ အနီးအနား ေကဵး႟ၾာေတၾက ထၾက္ေဴပးလာသူေတၾနဲ ့ေပၝင္းလိုက္ရင္ စုစုေပၝင္း ၁,၀ဝ၀ နီးပၝးေတာေတၾထဲမႀာ ပုန္းေရႀာင္ေန႒ကရပၝတယ္။

တနဂႆေနၾေန့ကလည္း ကရင္ဴပည္နယ္ အေရႀ့ဖက္ဴခမ္းမႀာ စစ္အစိုးရတပ္ေတၾက DKBA ကရင္တပ္တခဵိႂႚကို ထိုးစစ္ဆင္မယ္ဆိုလို ့႟ၾာသူ႟ၾာသား ၈၀ဝ ေကဵာ္ ၉၀ဝ ေလာက္ ထိုင္းႎုိင္ငံဘက္ကို ထၾက္ေဴပးသၾား႒ကပၝတယ္။ ထုိင္းနိုင္ငံ နယ္စပ္က ေဖာ့ဖရာ႓မိႂႚနယ္ကို သၾားေရာက္႒ကည့္႟ႁခဲ့တဲ့ ကရင္ဴပန္႒ကားေရးအဖဲၾ ့ဝင္ နန္ႛေဖာေဂက ခုလို ေဴပာဴပပၝတယ္။

“က႗န္မ မေနႛညေနက ထိုင္းႎိုင္ငံေပၝ့ေနာ္၊ တပ္ခ္ခ႟ိုင္၊ ေဖာ့ဖရား႓မိႂႚနယ္ထဲက မိုးကထ႟ၾာ စာသင္ေကဵာင္းကို က႗န္မ ေရာက္သၾားတယ္ေလ။ ေရာက္သၾားေတာ့ အဲဒီမႀာ ႟ၾာသားေတၾ အမဵား႒ကီး ေရာက္ေနတာ ေတၾႚတယ္။ မဵားေသာအားဴဖင့္၊ အမဵိႂးသမီးနဲႛ ကေလးေတၾေတာ့ မဵားပၝတယ္။ ႟ၾာသံုး႟ၾာက အိမ္ေထာင္စု ၃၈ စု၊ လူဦးေရက ႎႀစ္ရာနဲႛ ဆယ့္ရႀစ္ေယာက္ေပၝ့၊ အဲဒၝ က႗န္မ ေရာက္တဲ့အခဵိန္မႀာေနာ္။ ထိုင္းစစ္တပ္ေတၾကလည္း ေရာက္ရႀိလာတဲ့ ႟ၾာသူ႟ၾာသားေတၾရဲ့ စာရင္းေတၾကို ေကာက္ေနတာ ေတၾႚတယ္။ ႓ပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုေတၾ ဘာေတၾလည္း ႟ိုက္တယ္၊ မႀတ္တမ္းေတၾလည္း ႟ိုက္တာ အဲဒၝမဵိႂး ေတၾႚရတာေပၝ့။ ဒၝေပမဲ့ ညနက္ပိုင္းအထိက ထပ္ေရာက္လာတဲ့လူ ရႀိတယ္လိုႛ သတင္းဳကားတယ္ေလ။ ဒီမနက္ဴပန္႓ပီးေတာ့ စံုစမ္းဳကည့္တာ ၉၀၀ ေကဵာ္ေလာက္ ရႀိလာတယ္။”

ကြန္မင့္မ်ား (0)
Share
ဆိုက္တခုလံုးသို႔